maandag 23 maart 2009

Reunie 6de klas L. O. Dreumel

Het was 22maart 2009, dan is het inmiddels 15 jaar geleden, n.l.
8 maart 1994 dat we de laatste reunie van de 6de klas van de toenmalige en inmiddels afgebroken "Lagere school" aan de Wilhelminastraat hadden,

Het heeft toch nog wat moeite gekost om de "studenten" allemaal weer te vinden, Maar dank zij goed speurderswerk van Henk v Wijk is het toch gelukt om ze weer bij elkaar te brengen voor een mooie reunie,

Het begon na de Hoogmis van 10.30 u. en duurde tot c.a. 17.30 u
Het welkomswoord van de voorzitter, die ook de Meester v Teeffelen, in het zonnetje zette hij had indertijd de 2de en 7de klas onder zijn hoede, waar hij altijd goede orde onder had, (hij kon streng zijn) en Juffr. de Leeuw in het bijzonder begroeten.

Verder waren er 28 oudleerlingen met "aanhang" aanwezig, een aantal 5 zijn inmiddels overleden en ook 5 andere waren wegens ziekte verhinderd.
Er werd wat afgekletst het was een drukte van belang en ieder had zijn eigen verhaal want er is in 15 jaar heel wat gebeurd? (vele hadden elkaar niet meer eerder gezien)

Bij een drankje, en later een goed en uitgebreid warm-koud buffet, keurig netjes verzorgd door de Fam. Bouman vloog de tijd om,
Op het einde was er nog voor de liefhebbers koffie. daarna kwam toch echt het onvermijdelijke einde van deze mooie en vooral gezellige middag

Wel werd er afgesproken om de volgend reünie geen 15 jaar te laten wachten i v m de leeftijd, maar gedacht werd aan 5 jaar Nou de meeste waren het daar wel mee eens.
Met bloemen en een "traantje" werd er afscheid genomen, en alle geluk aan ieder gewenst en maar weer op naar de volgend reünie,'

Bedankt aan alle die deze dag weer tot een onvergetelijk hebben gemaakt, Allemaal Tot Ziens