zondag 14 februari 2016

Kerk in Rossum sluit

Gisteren 13 februari 2016 was het de dag waarop de H.H.Martinus en Barbarakerk in het Gelderse Rossum

voor de allerlaatste keer in deze uit de jaren `60 gebouwde kerk een hlg mis werd opgedragen.

Vele parochianen uit Rossum en omstreken waren naar hier gekomen om dit feit te "vieren" Voor de trouwe parochianen uit Rossum is het wel een feit dat als zij vanaf nu een hlg mis willen bij wonen ze hun heil elders b.v. in Alem - Kerkdriel - of Hurwenen zullen moeten gaan zoeken.

De afscheidsmis die om 19.00 u begon was pas tegen 21.00 u ten einde daarna was er voor de aanwezige nog een kleine trost in de vorm van een kopje koffie of thee.

Met het sluiten van deze kerk komt er ook een einde aan het parochieel zangkoor "Pro-Musica" die hier al meer dan een halve eeuw de diensten mee heeft verzorgd, zo ook deze afscheidsmis.

Het was een hlg mis met bijna alle beschikbare pastores (5) uit de omgeving die hier dan ook aanwezig wilde zijn om deze sluiting bij te wonen.

Ditmaal werd het koor "Pro-Musica" ook nog bijgestaan door het vrouwenkoor "Lavande" Allebei zongen zij mooie liederen als eerbetoon aan deze moderne kerk. Zo begon "Lavande" bij binnenkomst met "Mijn hulp is van de Heer" direct gevolgd door het koor "Pro-Musica" die een gedeelte zongen uit de Deutsche Messe van Schubert, beginnend met het Kyrie.

Na de vredeswens en de communieliederen was het woord aan Jos Vriesema coördinator kerksluitingen die een emotioneel betoog hield over de kerksluitingen.

Daarna werd de "ciborie" door Peter de Snoo de kerk uitgedragen de kaarsen werden gedoofden het altaar ontruimd. Daarmee was de ontheiliging van de kerk een feit en heeft hierna geen functie meer als zodanig.


Tot slot zongen de beide koren nog gezamenlijk voor de allerlaatste keer "Voor de dingen die hier waren" en konden de aanwezige nog gezamenlijk een kopje koffie/thee drinken en hun verhaal kwijt.

De kerk hier aan het Mgr. Bekkersplein is verkocht en er komt waarschijnlijk een wooncomplex.

Het enige wat nog niet is verkocht en een herinnering aan de parochie zal blijven is de vrijstaande kerktoren.

Zo kwam er dan op 13 februari 2016 een einde aan het tijdperk van de H.H. Martinus en Barbarakerk wat indertijd een bekroning was op de fusie van de twee R.K. parochies  Rossum en Hurwenen.

Per 1 maart moeten de gebouwen leeg worden opgeleverd, en de zullen die er nog instaan worden herverdeeld zoals de doopvont gaat naar Kerkdriel maar ook gaan er spullen naar Romenie.

Zo is er dan een einde gekomen van een tijdperk waar vele mensen uit Rossum en omgeving de laatste viering hebben bijgewoond

in een kerk waar zij zelf zijn gedoopt of getrouwd of van waaruit hun dierbare zijn begraven. Ik heb het ervaren als een mooi afscheid van een moderne kerk. Bedankt.

maandag 8 februari 2016

Oudste en Jongste inwoners Dreumel

Ook in het zorgcentrum St Barbara is het alweer traditie dat er een prins en prinses uit hun midden word gekozen.

Dat gebeurt meestal op de vrijdag voordat de grote reut door het dorp trekt.

Ditmaal viel de eer aan het echtpaar Lagarde die inmiddels al heel wat jaartjes in het zorgcentrum wonen.

Overigs zijn ze op de laatste carnavalsdag van februari = de negende dus, zestig jaar getrouwd.

Op de maandag na de reut van zondag is er in het zorgcentrum de huldiging van de oudste en jongste inwoner van Dreumel.

Tegen 11.00 uur komt dan de prins Rick d`n Urste met zijn gevolg en de jeugdprins en prinses om hen te huldigen.

Dit jaar was het alweer voor de derde keer dat Wilhelmina van Wijk-Gerritsen deze eer te beurt viel.

Mien van Wijk zoals de bewoners haar kennen, is geboren op 1 januari 1915 en is nu dus 101 jaar oud en nog in redelijke conditie gezien haar hoge leeftijd. Mien woont als sinds 15 december 2006 in het zorgcentrum St Barbara waar ze nog aan allerlei activiteiten mee doet.

Dit keer was de jongste inwoner van Dreumel een jongen, en wel Aron Boas de Haas hij is geboren op 26 januari 2016 en heeft nog een ouder zusje.

Zowel de oudste als jongste kregen van prins Rick d`n Urste in het bijzijn van zijn adjudant Jos Jansen en de jeugdprins en prinses de mooie oorkonde die aan deze huldiging verbonden is,

ook kregen zij een prachtig bouquet bloemen uitgereikt. Alle genoten zichtbaar van al die aandacht en felicitaties. Ook kreeg de jongste inwoner nog een symbolisch bedrag van 11.11 € wat alvast een klein begin is voor het vieren van carnaval.


Dan is er voor de aanwezige nog een hapje en een drankje van het huis, maar tegen het middaguur is ook deze feestvreugde weer voorbij en gaat iedereen weer richting kamer of huiswaarts. Bedankt

  

Carnaval Dreumel 2016

Vandaag 7 februari was het dan alweer zover. De Dreumelse reut, bijna een maand vroeger dan normaal ging om 14.30 u weer voor de zoveelste keer van start.

 Met vaandelwaaier Erik Peters voorop, direct gevolgd door de prinsenwagen,

 met daarop Prins "Rick d`n Urste" met adjudant "Jos Jansen (de pikker) de raad van elf, en de jeugdprins "Bart de Lolligste" en "Daphne d`n Enigste" van het "Schutlakenrijk".

Meer dan 70 prachtige voor het
grootste gedeelte zelf gebouwde carnaval- praalwagens, en een aantal loopgroepen die alles en iedereen op de korrel nemen.

 De reut gaat zoals gewoonlijk van start bij cafe`de Driesprong. Men neemt dan een aantal routes door het dorp om dan te eindigen bij de residentie van Rick 1,= de feestzaal van Jan Bouwman.

Mede door het zachte weer en af en toe de zon was het weer erg druk met mensen uit de hele provincie en daarbuiten. Het was dan ook de moeite om naar de prachtige wagens te kijken, waarvan er ook een paar van de omliggende dorpen kwamen.

Het kijken naar onze reut is alleen al de moeite waard. Het carnaval wordt in Nederland vooral in de provincies Noord-Brabant en Limburg gevierd maar ook wel in de katholieken streken van andere provincies van Nederland.

Van oorsprong is het carnaval een katholiek feest wat wel drie, en op sommige plaatsen vier dagen duurt, tot aan Aswoensdag,

De tijd dat er carnaval gevierd wordt ligt eraan waarop Pasen valt. Meestal is het de zevende Zondag voorafgaande aan Paas Zondag.

Het carnaval kent overal een aantal bekende tradities zoals sleuteloverdracht,

door de burgemeester aan prins carnaval, en ook worden de plaatsnamen wel veranderd, zoals b.v. Dreumel dat tijdens de carnavalstijd `t Schutlakenrijk genoemd.

Ook worden regionaal en lokaal bekende politici eens fijntjes op de korrel genomen, Ook is er na de optocht een matinee met de bekendmaking van wie er de prijzen hebben gewonnen van de mooiste wagen of groep. Ook is er een traditioneel "oudwijvenbal" en de kleding voor zover zelf niet gemaakt komt uit een feestwinkel met vooral felle kleuren.

Al met al zijn het weer een paar dagen met veel lol. Maar dan is het woensdag=

Aswoensdag) daarna is het weer heel anders, dan keren we weer terug naar de wereldse werkelijkheid, en dat betekent dat voor vele de vastentijd weer begint, wat begint metop woensdag een askruisje halen dat op het voorhoofd van de gelovige wordt getekend,

 en de priester spreekt dan de woorden.

"Gedenkt mens dat gij van stof bent, en ook weer tot stof zult wederkeren" Denk daar nog eens goed over na, want je krijgt in dit aardse leven maar een kans om het goed te doen. Fijne carnaval gewenst. Alaaf.