zaterdag 24 oktober 2015

Op de koffie bij de brandweer

Zaterdag was het waar we zelf in feite veel te weinig aandacht aan besteden.

Aan wat? BRAND. Daarom organiseerde de verschillende brandweerkorpsen in het land (regio) voor iedereen die dat zou willen, een middag zoals nu in Dreumel. "Op de koffie bij de brandweer"

Deze van vanmiddag was bedoeld voor nog zelfstandig wonende senioren. En die waren met wel 22 personen aanwezig, dus een goede opkomst.

 Onder het genot van een kopje koffie en een lekkere koek werd uitgelegd wat de gevaren bij brand zijn en hoe je dan moet handelen,

Aan de reacties te horen hebben de senioren vanmiddag heel wat nieuwtjes opgedaan. Er werden een paar filmpjes vertoond die we op het internet nog eens zorgvuldig kunnen bekijken.

Er werd uitgelegd hoe vaak het Dreumelse brandweerkorps uit moet rukken, en wat er bij komt kijken voor ze binnen 7 a 8 minuten met een groep blussers bij een object aanwezig zijn in "hun gebied". Zelf kunnen wij er ook veel aan doen om de brandveiligheid te optimaliseren. Denk dan als eerste aan o.a. brandmelders, weet je dat het reukorgaan tijdens u slaap is uitgeschakeld.

Ben geen vreemde in uw eigen huis, maar leg bv. de huissleutel altijd op dezelfde plaats dat als er wat gebeurd je niet naar de sleutel hoeft te zoeken. Bij een woningbrand; zoek een plaats waar de brandweer je zien kan. Volgens de mensen van de brandweer heb je gemiddeld maar 3 minuten om te vluchten. Maak ook vluchtafspraken met uw gezinsleden of met de buren.

Feit is dat senioren bijna 3 x zoveel kans lopen om bij brand te overlijden.  Na dit allemaal aangehoord te hebben kan ik met een gerust hart gaan slapen. want er wordt over ons gewaakt. Het was een werkelijk leerzame middag die je eigenlijk niet zou mogen missen. Bedankt slaap gerust.

maandag 19 oktober 2015

Durvuttis Toneel 2015

Het was dan alweer zover, onze Dreumelse toneelvereniging "Durvittis" speelde vrijdag 16- zaterdag 17- en zondag 18 oktober 2015

het kluchtige blijspel van J. Hemmink-Kamp. "Eigen aard is goud waard" in de zaal van `t Centrum te Dreumel.

onder regie van Wilma Peters. Het is een prachtig toneelstuk waar hartelijk om gelachen moest worden. De voorzitter Hans van Veenendaal is dan maar wat blij dat ook weer dit keer zoveel mensen op dit stuk zij afgekomen.

Overigs voor de trouwe bezoekers van de Dreumelse toneelavonden  van "Durvittis" was het wellicht een bekend stuk. Lang geleden is dit blijspel al eens eerder opgevoerd, ook in de zaal van `t Centrum. Als je het al eens vaker hebt gezien zult u misschien nog wel een uit die tijd bekende spelers tegenkomen.

Het blijspel van vanavond "Eigen aard is goud waard" speelt zich af in de woonkamer van ene Frank Zuidema.

Frank een romanschrijver prachtig gespeeld door Jaap van Staveren. Hij is op dat moment weduwnaar.

Maar kan romans schrijven als de beste. Hij staat zijn mannetje zullen we maar zeggen. Maar als het aankomt op het kiezen van een nieuwe levenspartner,( Wendy van Kessel) laat hij enorm met zich sollen.

Dan ontpopt hij zich als een
onhandige te aardige lobbes. want in de liefde dreigt hij daardoor ingepalmd te worden door een enorme koude kakfamilie ( Fam. van Haeften)

die met de welgestelde schrijver de kans zien hun status en aanzien van de familie geweldig op te poetsen. U begrijpt dat deze opzet leidt naar veel ongemakkelijke en komische situaties. Maar vele lieve mensen uit zijn directe omgeving zoals familie Oma = Corrie van Wijk) en personeel (Jan= Pascal Thijssen) en (Hanna= Tiona Verhoeff) zorgen voor tegenactie

Zij halen hem uit de puree. Met als grootste raddraaier zijn zoon Kees.( gespeeld door Siem Simones) Kees is een charmante ervaren eind twintiger die anders dan zijn onhandige vader weet hoe je met zulke kakkers moet omgaan.

Maar ook Oma ( Corrie) speelt hier een grote rol, die al werkend aan haar breiwerk alles in de gaten heeft en nog een heldere geest heeft in dat oude lichaam.

De gastspeler van dit jaar is de vader van deze enorme kakfamilie ( Fred Hommersom) die ook nog doorlopend dronken is. De rollen zijn verdeeld  de spelers laten zich helemaal gaan zodat er een scala van emoties de revue passeren.

Maar natuurlijk ontbreken ook bij de spelers de zenuwen niet, je moet er ook heel wat voor over hebben om in zo`n toneelstuk te spelen. Daarom blijft het steeds weer een enorme uitdaging. Maar ze zijn er klaar voor. Veel kijkplezier. Kijk mee in de huiskamer van de familie Zuidema.

Er waren nog veel meer spelers die dit stuk kleur gaven. dat zijn:
Louisa Tumiwa.
Karima Janssen en Sandra de Weert.
Regie en gedeeltelijke tekst was in handen van Wilma Peters.
Tekst ook van Hans van Veenendaal. Foto`s Henk van Coolwijk. Bedankt alle.

zondag 18 oktober 2015

Seniorenkoor 40 jaar Jubileum


Dit jaar bestaat het seniorenkoor 40 jaar ( vroeger bejaardenkoor) in 1975 opgericht door de broers Gerrit en Jozef van Rooij uit Dreumel

Jozef was indertijd al dirigent en dacht dat er behoefte was aan een bejaardenkoor. Gerrit zijn broer was koster en bespeelde toen al het orgel.

Het was al gelijk een succes wat toen al direct 35 leden telden, het aantal leden is door de loop der jaren steeds stabiel gebleven, want het telt nog steeds c.a. 35 leden. Waarvan het oudste lid nu 101 jaar oud is, zij heeft vanaf de oprichting tot voor kort nog altijd meegezongen. Nu is ze nog steunend lid.

Ook zijn ze het oud-lid en organist Jan Verschuren nog steeds dankbaar dat hij het seniorenkoor na zijn overlijden zijn orgel heeft nagelaten.

Dus was het vandaag tijd voor een feestje, wat zoals een seniorenkoor betaamt begint het met een Hlg Mis in de St Barbarakerk,

die dan door hun wordt gezongen en werd voorgegaan door pastoor M Massaer en hun kwaliteiten prees, al zingen zij niet altijd in de R.K.kerk. (5 x per jaar)

Maar het is wel iedere Donderdagmiddag repetitie in het M.F.A. "D`n Hoender", waar behalve het zingen ook gezelligheid troef is, want nadat er een paar uur stevig geoefend is hoor je de zangers en zangeressen toch zeggen, het was toch weer eens ouderwets gezellig.

Wij hopen dat het seniorenkoor zoals het nu dus heet nog in lengte van dagen zal voortbestaan.

ook werden zij door de voorzitter van de seniorenbond Frans Strik in het zonnetje gezet en een prachtige witte roos voor ieder lid aangeboden.

Ook werd er een mooi lied gezongen door twee koorleden Ria en Margreet begeleid door de vaste organist Gonny. Er was ook er een mooie voordracht van Ben en Berty, en veel gelukwensen. Het feest ging door met een hapje en een drankje. tot het onvermijdelijke einde, dat dan om 16.00 u was aangebroken. Maar een ieder ging wel voldaan naar huis, En wenste elkaar op naar de 50 jaar. Proficiat.

maandag 12 oktober 2015

Herdenking Stoters 2015

Zondag 11 oktober werd er in het Maas en Waalse Beneden-Leeuwen de 70 ste herdenking gehouden voor de gesneuvelde stoottroepen (stoters).

Met als thema "Mijn Broeders Hoeders" De plechtigheden begonnen om 11.00.uur in de R.K.Kerk te Beneden-Leeuwen waar ter
 
ere van de vele gesneuvelde "stoters" in de hele wereld, een herdenkingsdienst werd opgedragen.

De voorgangers waren pastoor Jo Janssen en dominee Henk van de Berg.

In deze speciale herdenking was uitgenodigd het "Maas en Waals" mannenkoor gedirigeerd door Ton de Waal en de voor deze gelegenheid speciale muziek gespeeld door het orkest "Willem III" gedirigeerd door Herman van Teffelen.

De kerkelijke plechtigheden duurde zo`n 1.5 uur waarin ook het vaandel van de stoottroepers werd binnen gedragen terwijl de muziek weerklonk in "O God die droeg ons voorgeslacht", waarbij als eerbetoon alle gingen staan.

Daarna was er een intredezang, en het Kyrie en Gloria uit de speciale Waalmis. Ook was er een samenzang, en na de lezing uit Mattheus 7 volgde de acclamatie. Tijdens de collecte die in zijn geheel bestemd was voor de instandhouding en onderhoud van de erekappel in Beneden Leeuwen speelde het orkest "Hymn to the fall".
Tot slot zong het "Maas en Waals" mannenkoor het toepasselijke "Song of Pace". Als slot was het Nederlandse volkslied het Wilhelmus,

en de toespraak van Luitenant Kolonel buiten dienst W.J.M.deKruiff die de manschappen een hart onder de riem stak.

Daarna verliet iedereen de kerk om zich tegen 13.00 uur weer te verzamelen voor de stille tocht naar het ereveld.
Het ereveld van de stoottroepen is een erebegraafplaats in Beneden Leeuwen al in 1949 daar speciaal aangelegd voor de gesneuvelde verzetsstrijders die o.a. samen met de geallieerden streden voor de bevrijding van het Land van Maas en Waal.

Drie speciale graven liggen er nu nog op het ereveld wat symbool staat voor de soldaten die tijdens oorlogshandelingen gesneuveld zijn.

In het speciaal gebouwde klein kapelletje staan aan de wand alle namen van de stoottroepers die tijdens gevechtshandelingen zijn gesneuveld in dienst van Nederland.

Vele die hier begraven lagen zijn door hun familie elders herbegraven,
zodat er nu nog maar 3 graven over zijn. Nadat alle namen van de gesneuvelden waren voorgelezen werden er kransen gelegd door o.a. burgemeester Steenkamp,


maar ook door een aantal afgevaardigden uit het bevriende buitenland. Polen- G.B.- Belgiƫ - Frankrijk en de U.S.A. om er maar een paar te noemen. Ook werden er bloemen gelegd door kinderen van de scouting en basisschool. Daarmee kwam er een eind aan de 70 ste herdenking van de gevallen stoottroepers. Dank aan alle die deze bijzondere herdenking hebben mogelijk gemaakt.

woensdag 7 oktober 2015

Maisoogst 2015 begonnen

De maisoogst van 2015 staat weer op het punt te beginnen, dus is het in de polders weer heel goed opletten

Vooral als het een beetje regent of bij donker. Bijna ieder jaar om deze tijd wordt weer landelijk, dus ook in Maas en Waal de mais geoogst.

Dit jaar is de oogst van mais landelijk gezien iets later, dat heeft te maken met het weer van het afgelopen jaar.

Het voorjaar was te koud. De maand juli weer te droog, en de maand augustus was weer te nat.

Dus echt boerenklaag weer. Maar hier in Maas en Waal staat de mais er uitzonderlijk goed bij.

Met al deze gegevens zorgt het er wel voor dat de oogst (landelijk) dus iets later kan beginnen . Je ziet dan ook wel boeren nu het nog aardig weer is nerveus langs de percelen met mais lopen en kijken en voelen of ze nog niet rijp genoeg zijn. het is aan de maisboer om het optimale moment te bepalen wanneer er geoogst gaat worden. Daarom houden ze de mais de laatste weken angstvallig in de gaten hoe die zich gaat ontwikkelen.

Als je door de polders rijdt van Maas en Waal dan zie je dat de eerste percelen al voorzichtig zijn geoogst.

Maar het echte oogstgeweld barst pas volgende week los. De akkerbouwers en loonwerkers krijgen het dan pas echt druk.

Akkerbouwer Janssen uit Wamel bijv. heeft alleen al zo`n 30 "bunder" mais van het land te halen, maar hij vertelde mij dat dat tegenwoordig met die kolossaal grote machines maar een "fluitje van `n cent is" en dat ze tegenwoordig wel 3 voetbalvelden per uur kunnen oogsten.

Toen dacht ik wat is er dan toch veel veranderd de laatste jaren. Terwijl wij zo stonden te praten was de akker  al bijna kaal en dacht ik nog het gaat inderdaad heel erg snel.Hopelijk voor de maisboeren blijft het weer goed, want ze moeten toch met die zware machines de akker op, al denkt de gewone man daar niet bij na.

Wij wensen hen veel succes en heel goed oogstweer.

zondag 4 oktober 2015

Ontmoetingsmiddag - Senioren- Dreumel

Het eerste weekend van oktober is meestal een ontmoetingsmiddag gepland voor de senioren van en uit Dreumel.

De middag begint dan als gewoonlijk met een gezongen Hlg Mis, in een heerlijk verwarmde St Barbarakerk, door het seniorenkoor o.l.v dirigente Tilly van Teeffelen.

De dienst word dan voorgegaan door pastoor Marc Massaer, geassisteerd door 2 acolieten (Frans en Lambert) De pastoor herdenkt dan ook de overleden senioren van het afgelopen jaar in zijn toespraak.

Na de Hlg Mis die zo`n 45 min. duurt gaat het hele gezelschap dan naar de feestzaal "`t Centrum"

waar een heerlijk kopje koffie of thee word geserveerd, voor men aan iets sterkers begint.

De voorzitter van de seniorenvereniging Dhr. Frans Strik opent dan officieel de ontmoetingsmiddag die vandaag wel door zeker 130 personen werd bezocht.

Behalve dat er gedronken kan worden kan men ook een dansje wagen, dit keer op de muziek van de Schaijkse duizendpoot Ad Goossens, die er dan ook een gezellige middag van weet te maken. Na al het gedans en gezang is er ook even tijd voor rust d.m.v. een loterij, met hele mooie prijzen, al dan niet beschikbaar gesteld door Dreumelse ondernemers.

Mooie prijzen en een groot aantal winnaars maken de middag nog gezelliger.

Daarna is er weer tijd voor een dansje of verhaal totdat het tijd is voor de overheerlijk soep die aan tafel word uitgeserveerd. Daarna is het tijd voor het Jan Bouman buffet, waar we ook weer niets te kort komen, en er zelfs mensen 2 x teruggaan vanwege dat het zo lekker is, en er nog zoveel ligt.

Na het buffet en het overheerlijke toetje (advocaatbavarois met boerenjongens) bedankt de voorzitter van de seniorenbond alle heel hartelijk voor de grote opkomst, bedankt hij ook het voltallige personeel met speciaal Jan en Marielle voor hun goede verzorgingen,en feliciteert hen met hun mooie nieuw restaurant gedeelte.

Ook bedankt hij de muzikant Ad Goosens die al gelijk een aanbieding krijgt voor volgend jaar, wat onder groot applaus word goedgekeurd. Ook wenst hij iedereen een goede thuisreis en hoopt alle het volgend jaar weer in goede gezondheid terug te mogen zien. Na het afscheidswoord is het algauw 20.00 u en spoed iedereen zich snel huiswaarts.

Ik denk dat we kunnen terugkijken op een geweldig geslaagde ontmoetingsmiddag van de senioren van dit jaar. Wilt u daar volgend keer ook bij zijn, geef je dan snel op als lid van de seniorenbond, het geeft zoveel voordelen. Bedankt alle die aanwezig konden zijn.