woensdag 23 november 2011

St. Nicolaasmiddag K B O


Rond deze tijd (23 nov) dan wordt er door de K.B.O. ook een St.Nicolaasmiddag voor de Senioren georganiseerd.
 
En wel in van het zalencomplex het "Centrum" van Jan Bouwman
De middag wordt dan normaal geopend door de voorzitter, maar die was vanmiddag verhinderd, dus mocht het de secretaris ( Coby) eens proberen, (had het goed voorbereid, prima speech)
 
Er was een mooi welkomstwoord, en er werden een

aantal mensen in het zonnetje gezet, die zich het afgelopen jaar zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor ons dorp en Seniorebond .Er was een heel programma, van welkomstwoord. tot intocht van St Nicolaas en Piet. (die gisteren 70 jaar is geworden en nog zo rap). ook mocht

er de loterij niet ontbreken, en tenslotte de geprezen erwtensoep met roggebrood en spek.
 
Ook was er muziek =Ben en Piet die wat leuke oude dansjes ten gehore brachten, zoals Polka en Vleta en natuurlijk de Mazurka. waar we heerlijk op konden zwieren.
 
Tot een uur of vijf konden we dansen, en wat mopjes en anekdotes van de muzikanten aanhoren. daarna was het de loterij waar vele en met heel wat loten naar uit hadden gekeken,

Er waren

dan ook vele prijzen, al dan niet gesponserd, en bijna iedereen had wel een prijsje, Daarna was het de tijd dat de erwtensoep en het roggebrood op tafel kwam,
 
Waarvan er voldoende van was, en met het roggebrood met spek wat vele aan vroeger deed denken.Tegen 18.00 u heeft iedereen zijn
buikje weer vol en strak. en kan men weer voldaan richting huiswaarts, en weer uitkijken naar volgend jaar,
 
Wil ook jij volgend keer ook erbij zijn dat kan? Wist u dat je al vanaf je vijftigste lid kan worden van de K B O? en wist je dat dat alleen maar voordelen heeft? Geef je op bij het bestuur.

Bedankt en tot ziens bij een volgende gelegenheid van onze K.B.O. Dreumel

zaterdag 19 november 2011

Vrijwilligersavond Dreumel


Vrijdag 18 nov. was het weer de avond voor de mensen die heel veel werk voor o.a. de Kerk doen.

De "Vrijwilligersavond", die zoals het hoort altijd al begint om 19.00 u, met een Hlg-Mis. waarin dan ook de overleden vrijwilligers van het afgelopen jaar dan worden herdacht.

Maar ook om kracht te vragen om er het volgend jaar weer het dankbare werk weer te mogen doen.
Na de kerkdienst gaan we dan naar het tegenover gelegen feestzaal van het "Centrum" waar dan de feestelijkheden
worden voortgezet.
Bij binnenkomst natuurlijk het lekkere kopje koffie, deze keer met een dik met boter besmeerde krenteweggen.
 
Daarnaast waren er ook een paar mensen ( Hr Maas en Mevr v Dongen en Hr Wassink) die door Pastoor Massaer bedankt werd
en voor hun geleverde diensten, maar wegens verschillende redenen ( gezondheidheid en drukte) er mee moesten stoppen.
 
Nadat die mensen in het zonnetje waren gezet door de Pastoor.
kregen we ook nog een spectaculair optreden van "Knillis
van`t Klooster" uitgevoerd door Meester Jos die zijn levensverhaal uit de jaren `30 nog eens aan ons vertelde, en hoe goed het in die tijd wel was,

Het was wel de ted van o.a. Jan Moal en Gerrit de Koale en Hein den Dies.
 
Na het optreden van "Knillis" werd er in het feestgedruis nog een DVD getoond, op een scherm waar het afscheid was te zien van Pastoor van de Maazen, die ook veel voor ons dorp heeft betekend.
Dan loopt het alweer tegen de klok van elfen, en gaan de meeste alweer huiswaarts want morgen wacht voor een aantal alweer een zware (vrijwilligers)taak.
 
Al met al weer een mooie avond die ook druk is bezocht.
Wil jij ook daar eens bij zijn? dat kan, Geef je dan zsm op als vrijwilliger bij de bekende adressen. zodat je volgend keer er zeker bij bent, Tot ziens

 

zaterdag 5 november 2011

Sloop Oude Basisschool

"Alle herinneringen naar de maan,
We zullen de
gezelligheid van het oude klaslokaal missen? Maar ja, wat doe je eraan?
 
Maar niemand zal onze herinnering kunnen wissen".
Dit is maar een, van de vele spreuken die werden opgeschreven door de leraren en kinderen van de basisschool "De Oversteek", die ze binnen afzienbare tijd gingen verlaten,
 
De feestelijkheden van de officiele opening van het Multifunction
ele Accomodatie "DenHoender"liggen nog maar kort achter ons, zo ook
het uitzwaaifeest voor de (oud)- leerlingen van de oude basisschool "De Oversteek".
 
Vrijwel direct daarna
kwamen de gr
ote sloopmachines van het sloopbedrijf van de Ruijter uit Ben. Leeuwen,
Zij begonnen aan de sloop, die in een paar weken was geslecht, In even tijd kon men nergens meer aan zien dat dit ooit eens een plek was geweest

waar zoveel Dreumelse kinderen het basis onderwijs hadden gevolgd

Vele mensen hebben de sloop gadegeslagen e
n vele met weemoed terugdenkend aan de tijd dat zij hier op school zaten.