zondag 31 mei 2015

Schola-Cantorum zingt in Wamel

Eerste; Wat is een "Schola-Cantorum"? Het is van oorsprong een (jongens)koor dat godsdienstoefeningen begeleidt in de R.K. Kerk.

Zij zingen over het algemeen Gregoriaans, maar tegenwoordig ook wel het meerstemmige repertoire.

Meestal is een dergelijk koor verbonden aan een kathedraal of een abdij. Het eerste koor met de naam "Schola-Cantorum" is vermoedelijk opgericht door Paus Silvester 1, in het jaar 334.

Sindsdien word deze naam gebruikt voor soortgelijke koren in de gehele katholieke kerk.

Een koor dat de naam "Schola-Cantorum" (oorspronkelijk pauselijke beroepszangers) draagt bestaat niet altijd uit jongere.

Er zijn ook koren met deze naam waarin zowel mannen als vrouwen zingen.
Ondanks deze verruimde begripsvorm zingen vele koren van deze naam nog altijd of voornamelijk Gregoriaans.

In Wamel hadden we het voorrecht dat de "Schola-Cantorum" uit Tiel, de Hlg Mis van Zaterdag 30 Mei kwam opluisteren.

Schola-Cantorum is een zeer bekend koor wat al vele optredens in zowel binnen als in het buitenland verzorgden.( ook in Rome)

Zaterdag 30 mei is het weekend na Pinksteren, en dan viert de R.K. Kerk het feest van de Hlg Drie-eenheid.

Het Schola-Cantorum verzorgde dus in Wamel de Hlg Mis, die in het geheel in het Gregoriaans werd gezongen, maar ook onze pastoor M.Massaer zong o.a. de mooie Prefatie maar ook het Pater-Noster ging hem goed af.

Het Schola-Cantorum wat over het algemeen Gregoriaans zingt zong in Wamel, ook

het Ave-Maria en het slotlied, het Magnificat in meerstemmig, wat dan ook prachtig door de Victorvangazellekerk klonk.

Na afloop was er voor het koor nog een kopje koffie met wat lekkers, Al met al was het een prachtige Hlg Mis met een fantastisch opreden van "Schola-Cantorum", Jammer als je het hebt gemist.

Overigs het was het feest van de Hlg Drie-eenheid, de Hlg Drie-eenheid is de theologische opvatting, dat er maar een God bestaat, in drie Goddelijke personen.
1 = de Vader
2 = de Zoon, Jesus Christus.
3 =Heilige Geest.
Symbool van de Hlg Drie-eenheid is. de drie overlappende vervlochten ringen, zij zijn een beroemd symbool van God.
Diverse R.K.parochies hebben dit symbool verwerkt in hun eigen parochiesymbool.