zondag 31 mei 2015

Schola-Cantorum zingt in Wamel

Eerste; Wat is een "Schola-Cantorum"? Het is van oorsprong een (jongens)koor dat godsdienstoefeningen begeleidt in de R.K. Kerk.

Zij zingen over het algemeen Gregoriaans, maar tegenwoordig ook wel het meerstemmige repertoire.

Meestal is een dergelijk koor verbonden aan een kathedraal of een abdij. Het eerste koor met de naam "Schola-Cantorum" is vermoedelijk opgericht door Paus Silvester 1, in het jaar 334.

Sindsdien word deze naam gebruikt voor soortgelijke koren in de gehele katholieke kerk.

Een koor dat de naam "Schola-Cantorum" (oorspronkelijk pauselijke beroepszangers) draagt bestaat niet altijd uit jongere.

Er zijn ook koren met deze naam waarin zowel mannen als vrouwen zingen.
Ondanks deze verruimde begripsvorm zingen vele koren van deze naam nog altijd of voornamelijk Gregoriaans.

In Wamel hadden we het voorrecht dat de "Schola-Cantorum" uit Tiel, de Hlg Mis van Zaterdag 30 Mei kwam opluisteren.

Schola-Cantorum is een zeer bekend koor wat al vele optredens in zowel binnen als in het buitenland verzorgden.( ook in Rome)

Zaterdag 30 mei is het weekend na Pinksteren, en dan viert de R.K. Kerk het feest van de Hlg Drie-eenheid.

Het Schola-Cantorum verzorgde dus in Wamel de Hlg Mis, die in het geheel in het Gregoriaans werd gezongen, maar ook onze pastoor M.Massaer zong o.a. de mooie Prefatie maar ook het Pater-Noster ging hem goed af.

Het Schola-Cantorum wat over het algemeen Gregoriaans zingt zong in Wamel, ook

het Ave-Maria en het slotlied, het Magnificat in meerstemmig, wat dan ook prachtig door de Victorvangazellekerk klonk.

Na afloop was er voor het koor nog een kopje koffie met wat lekkers, Al met al was het een prachtige Hlg Mis met een fantastisch opreden van "Schola-Cantorum", Jammer als je het hebt gemist.

Overigs het was het feest van de Hlg Drie-eenheid, de Hlg Drie-eenheid is de theologische opvatting, dat er maar een God bestaat, in drie Goddelijke personen.
1 = de Vader
2 = de Zoon, Jesus Christus.
3 =Heilige Geest.
Symbool van de Hlg Drie-eenheid is. de drie overlappende vervlochten ringen, zij zijn een beroemd symbool van God.
Diverse R.K.parochies hebben dit symbool verwerkt in hun eigen parochiesymbool.

dinsdag 5 mei 2015

Dodenherdenking Dreumel 2015

Maandag 4 mei was er zoals ieder jaar in Dreumel een dodenherdenking, dit begint dan in de RK kerk.

Het was geen heilige mis, maar een bijeenkomst voor iedereen. Met dit jaar als thema "Wie de ogen sluit voor het verleden is blind voor de toekomst".

Het kerkkoor o.l.v. Meintje Sips bracht tijdens deze herdenking in de kerk een aantal aangepaste liederen ten gehore, o.a. "Lead me Lord" en "Licht dat ons aanstoot in de morgen" maar ook het toepasselijke "Ecce quomodo moritus Justus".

Het welkomstwoord werd gesproken door de voorzitster van het Oranjecomité Dreumel, Karin de Vree.

Na de tussenzang"Licht dat ons aanstoot in de morgen" de herdenkingstoespraak van onze wethouder van de gemeente West Maas en Waal, Ton de Vree.

Na het "Ecce quomodo moritur Justus" toepasselijk in het Nederlands voor deze tijd "Zie hoe een rechtvaardige heengaat". Daarna kwam het meest emotionele gedeelte van de dodenherdenking, het oplezen van de 26 namen van de Dreumelse mensen die zijn omgekomen door (zinloos) oorlogsgeweld.

Tijdens het oplezen van hun naam werd gelijktijdig een kaarsje ter herinnering aan die persoon aangestoken. Op de basisschool is een gedichten wedstrijd gehouden, waarvan Bart Meerveld met een eigen gedicht de winnaar was geworden en zijn gedicht dan ook mocht voorlezen tijdens deze herdenking in de kerk.

Na het prachtige toepasselijke gedicht klonk het Nederlandse volkslied, het Wilhelmus dat door bijna iedereen kon worden meegezongen.

Daarna kwam er een einde aan de herdenking in de kerk, en gingen alle mensen met het tamboerkorps van de muziekvereniging "St Barbara" o.l.v. Willy van Wijk naar het oorlogsmonument, vlakbij het oude gemeentehuis.

Daar volgen dan nog een aantal toespraken, en was er de kranslegging door de afgevaardigde van de gemeente "West Maas en Waal", wethouder Ton de Vree. Uiteraard werd er ook een bloemenhulde gebracht door onze jongste deelnemers aan deze herdenking, de "Majorettes".

Om 20.00 u was het tijd, dat zoals overal in het land 2 min. stilte in acht werd genomen om in alle rust de slachtoffers te herdenken waar ook ter wereld die door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen.

Na die 2 min stilte werd de "Last-Post" op trompet geblazen door Lard de Vree,
Daarna was het de beurt aan Edgar Danz, die namens het "Dreumels Poëtisch Genootschap" het prachtig toepasselijk gedicht "goochelaar" van Michel Velleman mocht voordragen.

Daarna klonk het lied "Vrede is een woord" en "We shall overcome" prachtig gezongen door het koor "Vivente" o.l.v. Annelies Combecher over het volle plein.


Gitte Sas was de laatste, die met haar tweede prijs op de basisschool, ook nog een mooi gedicht mocht voordragen.

Daarna kwam het slotwoord van de voorzitster van het Oranjecomité en werd iedereen uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in het tegenover gelegen zorgcentrum "St Barbara" om daar met elkaar nog even na te praten over deze mooie indrukwekkende herdenkingscermonie.

Grote dank aan allen die deze herdenking hebben mogelijk gemaakt.