donderdag 15 augustus 2013

Mgr Jan W.M. Bluyssen

Op donderdag 8 augustus 2013 is op 87 jarige leeftijd overleden. Z.H.Exc. Drs. Jan W.M.Bluyssen. Emeritus-bisschop van s-Hertogenbosch. Vanmorgen is hij onder grote belangstelling van o.a. tal van hoogwaardigheid bekleders bijgezet in de crypte van de kapel op de begraafplaats te Orthen.

Vele prominente waren er aanwezig waaronder, o.a. Ruud Lubbers -Dries van Agt- Mayweggen en de burgemeester van s-Hertogenbosch. en kerkbesturen uit de wijde omgeving.

Maar ook waren er M. Massaer - Phillip de Rijcke, maar ook Pater Sunny en Sjef v.d. Maazen om er maar een paar te noemen. Het was een hele "mooie" en indrukwekkende begrafenis die dan ook meer dan 2 u heeft geduurd.

Mgr Bluyssen was een geliefd herder, toegankelijk en vooral betrokken.
Ook stond hij bekend voor zijn ongekende openheid voor in zijn tijd. Ook was hij altijd sterk betrokken bij de missie.

Tegen deze achtergrond richtte hij in 1993 een fonds op met zijn naam =Mgr J. Bluyssen-Missiefonds  waar het bestuur en de medewerkers met liefde en respect en dankbaarheid aan terugdenken wat hij naliet.

Mgr Bluyssen is geboren als Johannes Wilhelmus Marie. (Jan Bluyssen) op 10 april 1926 te Nijmegen.
Op 3 juni 1950 priester gewijd hier in deze zelfde St Jan-kathedraal door Mgr. Mutsaerts. 

Op 11 oktober 1966 werd Bluyssen benoemd als opvolger van Mgr. Bekkers die na een kort ziekbed op 58 jarige leeftijd overleed. Hij ( Bluyssen) was toen 35 jaar, en daarmee de jongste Bisschop in de Nederlanden sinds de Reformatie. 

Jammerlijk moest hij zijn ambt, als Bisschop op dokters advies neerleggen. Hij werd toen op gevolgd door de toen nog vrij onbekende Johan ter Schure
.
Op 8 augustus 2013 overleed Mgr. Bluyssen vrij plotseling in de leeftijd van 87 jaar, hier in s`Hertogenbosch.  Op 15 augustus = de feestdag van Maria ten Hemelopneming wordt hij vanuit de St-Janskathedraal in Orthen bijgezet.
Wij waren er ook bij van morgen  en het heeft een grote indruk op ons achtergelaten. De St Jan. zat helemaal vol.  De Requiemmis duurde wel meer dan 2 uur. toch was het nog snel voorbij dankzij de mooie gezangen van het kerkkoor "Schola-Cantorum" o.l.v. rector cantus Jeroen Felix. Het koor zong o.a. de vaste gezangen uit de missa "ad modum tubae" van Albert de Klerk.

Ook waren er vele gildes aanwezig die Mgr Bluyssen eerde.  Aanwezig waren o.a. Schuttersgilde  "De Oude Schuts" uit s`Hertogenbosch en Gilde "Catarina en St Joris"  uit Rosmalen maar er waren er nog veel meer, teveel om op te noemen.

Na z'on 2 uur was het dan zover, en ging het gezelschap richting Orthen om Mgr Bluyssen naar zijn laatste rustplaats te begeleiden. "In Paradisum deducant te Angeli" of zo de Pastoor dat zegt "Mogen de Engelen u geleiden naar het Paradijs" 

Nadat de Bisschop met zijn assistenten de crypte hebben verlaten brengen eerst de aanwezige Bisschoppen -Abt en leden van de Kathedraal, kapittel in de crypte een laatste groet aan Mgr Bluyssen.
Vervolgens een laatste groet van de Familie Bluyssen, en daarna de overige aanwezige.
Vandaag blijft de crypte open tot 17.00 u  Bedankt, het was goed zo?