woensdag 2 juli 2014

Senioren in beweging

Senioren in beweging? Bewegen is voor ieder mens een belangrijk iets, Dat  geldt zeker ook voor senioren en ouderen.

Naast het feit dat voldoende bewegen veel neveneffecten heeft is het voor velen ook vooral plezierig en erg leuk om te doen, en dat zien we in toenemende maten in de beweegtuinen in de dorpen van Maas en Waal, die de gemeente daar heeft gerealiseerd vaak in samenwerking met de verschillende seniorenverenigingen.

Maar ook gistermiddag aan de Maaslanden was de opkomst weer zeer groot hier waren zeker 125 personen uit bijna alle dorpen van de gemeenten West Maas en Waal op af gekomen.

Ze kwamen met de fiets  de auto of het daarvoor bestemde busje. Tegen 14.00 u waren de meeste wel gearriveerd, en na het kopje koffie en een lekkere plak cake kon men aan de "warming-up" beginnen, en werd alles in groepen verdeeld van c.a. 12 personen, zodat als we alle speelvelden en toestellen hadden gehad het wel tegen de streeftijd van ophouden 17.00 u zou zijn.

Zo had iedere groep ongeveer 10 min om van toestel of speelveld te wisselen of naar toe te lopen. Iedereen deed verschrikkelijk zijn/haar best met alles wat de organisatie voor de senioren bedacht had.

Men kon er diverse balspelen, maar ook de beweegtuin van het 4 h.a. grote park "de maaslanden" vond gretig aftrek,

maar ook voor die mensen die b.v. in hun rolstoel zaten had de organisatie wel een spel of i.d. bedacht, en als iets niet goed ging waren daar altijd weer de vele vrijwilligers die hun een handje konden helpen.

Belangrijk ook voor deze dag was dat ook hier de activiteiten materialen aansloten op de mogelijkheden van de doelgroep, belangrijker was het meedoen dan het winnen, Maar ook hier was weer belangrijk het bewegen,

wat ongetwijfeld de kwaliteit van het leven verhoogt en wat je en niet op de laatste plaats fit houd, bewegen heeft voor ons senioren dan ook steeds meer een preventieve functie waarbij het plezier centraal staat, en het plezier dat was er gistermiddag, het straalde van de gezichten van de deelnemers.
      
Maar de organisatie had er dan ook voor gezorgd dat begeleiding, de sport en spelmaterialen goed op elkaar waren afgestemd

Gistermiddag was zo`n middag waar behalve dat de zon volop scheen en je alles mocht wat in je bereik lag, begeleid door een groot aantal Maas en Waalse vrijwilligers.  tegen 17.00 u hadden we alle speelvelden en toestellen wel gehad.

En dank zij een voortreffelijk organisatie die in handen was van Wilma Kuijpers - Iny van Koolwijk en Marion van de Veerdonk. konden de deelnemers voldaan huiswaarts keren. en grote dank ook aan, behalve de organisatie, ook het beschikbare geld wat mogelijk is gemaakt dankzij

Subsidie van de gemeente voor leefbaarheid Maas en Waal.
Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die ook weer deze middag mede mogelijk hebben gemaakt, Bedankt en tot een volgend keer.