zaterdag 19 november 2011

Vrijwilligersavond Dreumel


Vrijdag 18 nov. was het weer de avond voor de mensen die heel veel werk voor o.a. de Kerk doen.

De "Vrijwilligersavond", die zoals het hoort altijd al begint om 19.00 u, met een Hlg-Mis. waarin dan ook de overleden vrijwilligers van het afgelopen jaar dan worden herdacht.

Maar ook om kracht te vragen om er het volgend jaar weer het dankbare werk weer te mogen doen.
Na de kerkdienst gaan we dan naar het tegenover gelegen feestzaal van het "Centrum" waar dan de feestelijkheden
worden voortgezet.
Bij binnenkomst natuurlijk het lekkere kopje koffie, deze keer met een dik met boter besmeerde krenteweggen.
 
Daarnaast waren er ook een paar mensen ( Hr Maas en Mevr v Dongen en Hr Wassink) die door Pastoor Massaer bedankt werd
en voor hun geleverde diensten, maar wegens verschillende redenen ( gezondheidheid en drukte) er mee moesten stoppen.
 
Nadat die mensen in het zonnetje waren gezet door de Pastoor.
kregen we ook nog een spectaculair optreden van "Knillis
van`t Klooster" uitgevoerd door Meester Jos die zijn levensverhaal uit de jaren `30 nog eens aan ons vertelde, en hoe goed het in die tijd wel was,

Het was wel de ted van o.a. Jan Moal en Gerrit de Koale en Hein den Dies.
 
Na het optreden van "Knillis" werd er in het feestgedruis nog een DVD getoond, op een scherm waar het afscheid was te zien van Pastoor van de Maazen, die ook veel voor ons dorp heeft betekend.
Dan loopt het alweer tegen de klok van elfen, en gaan de meeste alweer huiswaarts want morgen wacht voor een aantal alweer een zware (vrijwilligers)taak.
 
Al met al weer een mooie avond die ook druk is bezocht.
Wil jij ook daar eens bij zijn? dat kan, Geef je dan zsm op als vrijwilliger bij de bekende adressen. zodat je volgend keer er zeker bij bent, Tot ziens