zondag 18 oktober 2015

Seniorenkoor 40 jaar Jubileum


Dit jaar bestaat het seniorenkoor 40 jaar ( vroeger bejaardenkoor) in 1975 opgericht door de broers Gerrit en Jozef van Rooij uit Dreumel

Jozef was indertijd al dirigent en dacht dat er behoefte was aan een bejaardenkoor. Gerrit zijn broer was koster en bespeelde toen al het orgel.

Het was al gelijk een succes wat toen al direct 35 leden telden, het aantal leden is door de loop der jaren steeds stabiel gebleven, want het telt nog steeds c.a. 35 leden. Waarvan het oudste lid nu 101 jaar oud is, zij heeft vanaf de oprichting tot voor kort nog altijd meegezongen. Nu is ze nog steunend lid.

Ook zijn ze het oud-lid en organist Jan Verschuren nog steeds dankbaar dat hij het seniorenkoor na zijn overlijden zijn orgel heeft nagelaten.

Dus was het vandaag tijd voor een feestje, wat zoals een seniorenkoor betaamt begint het met een Hlg Mis in de St Barbarakerk,

die dan door hun wordt gezongen en werd voorgegaan door pastoor M Massaer en hun kwaliteiten prees, al zingen zij niet altijd in de R.K.kerk. (5 x per jaar)

Maar het is wel iedere Donderdagmiddag repetitie in het M.F.A. "D`n Hoender", waar behalve het zingen ook gezelligheid troef is, want nadat er een paar uur stevig geoefend is hoor je de zangers en zangeressen toch zeggen, het was toch weer eens ouderwets gezellig.

Wij hopen dat het seniorenkoor zoals het nu dus heet nog in lengte van dagen zal voortbestaan.

ook werden zij door de voorzitter van de seniorenbond Frans Strik in het zonnetje gezet en een prachtige witte roos voor ieder lid aangeboden.

Ook werd er een mooi lied gezongen door twee koorleden Ria en Margreet begeleid door de vaste organist Gonny. Er was ook er een mooie voordracht van Ben en Berty, en veel gelukwensen. Het feest ging door met een hapje en een drankje. tot het onvermijdelijke einde, dat dan om 16.00 u was aangebroken. Maar een ieder ging wel voldaan naar huis, En wenste elkaar op naar de 50 jaar. Proficiat.