maandag 6 mei 2013

5. Mei. Bevrijdingsdag - N.L.

Bevrijdingsdag is de dag waarop het einde van de  Wereldoorlog 11 wordt gevierd. Bij ons in Nederland wordt als datum 5 Mei aangehouden, omdat het Duitse leger in Nederland op die dag zou hebben gecapituleerd.

Andere landen vieren het weer op een andere datum. Met de capitulatie van Duitsland was ook de Wereld-oorlog 11 in Europa afgelopen.
Na de bevrijding in 1945 werd bepaald dat Bevrijdingsdag om de 5 jaar gevierd zou gaan worden.

Pas in 1990 is 5 Mei uitgeroepen tot een Nationale feestdag.
Voor vele betekend dat ook een vrije dag, als dat in het C.A.O. is afgesproken. Doorgaans worden in het land vele activiteiten georganiseerd. Elke stad of plaats heeft zijn eigen activiteitenprogramma waaronder vele muziekfestivals.

Het Nationaal Comité 5 Mei probeert de herdenking van onze bevrijding in 1945 nu al enkele jaren te verbreden vanuit de gedachte dat steeds minder mensen de Duitse bezetting hebben meegemaakt?.

Z'on veralgemening van het vrijheidsbegrip zal echter niet bijdragen aan het bewustzijn onder de bevolking van wat er eigenlijk op 4 en 5 Mei wordt  herdacht.

In Wageningen om precies middernacht wordt het traditionele "Bevrijdingsvuur" ontstoken en kunnen de 5 mei festiviteiten beginnen.
Waarom? Wageningen, hier werd  in "Hotel De Wereld" op 5 Mei door de Duitsers ingestemd met de Capitulatie, en daarmee kwam ook een einde aan de Wereld-oorlog 11 in Nederland.

Vandaag 5 Mei zendt de N.O.S. het          "5 Mei concert aan de Amstel"  in Amsterdam, rechtstreeks op T.V. uit. Daarbij zullen het Kon.Paar en de nu Prinses Beatrix aanwezig zijn.

Het concert word dit jaar verzorgd door de Marinierskapel.
De Marinierskapel is het muzikale visitekaartje van de Koninklijke
 Marine en wordt gevormd door 54 beroepsmusici.