zondag 14 februari 2016

Kerk in Rossum sluit

Gisteren 13 februari 2016 was het de dag waarop de H.H.Martinus en Barbarakerk in het Gelderse Rossum

voor de allerlaatste keer in deze uit de jaren `60 gebouwde kerk een hlg mis werd opgedragen.

Vele parochianen uit Rossum en omstreken waren naar hier gekomen om dit feit te "vieren" Voor de trouwe parochianen uit Rossum is het wel een feit dat als zij vanaf nu een hlg mis willen bij wonen ze hun heil elders b.v. in Alem - Kerkdriel - of Hurwenen zullen moeten gaan zoeken.

De afscheidsmis die om 19.00 u begon was pas tegen 21.00 u ten einde daarna was er voor de aanwezige nog een kleine trost in de vorm van een kopje koffie of thee.

Met het sluiten van deze kerk komt er ook een einde aan het parochieel zangkoor "Pro-Musica" die hier al meer dan een halve eeuw de diensten mee heeft verzorgd, zo ook deze afscheidsmis.

Het was een hlg mis met bijna alle beschikbare pastores (5) uit de omgeving die hier dan ook aanwezig wilde zijn om deze sluiting bij te wonen.

Ditmaal werd het koor "Pro-Musica" ook nog bijgestaan door het vrouwenkoor "Lavande" Allebei zongen zij mooie liederen als eerbetoon aan deze moderne kerk. Zo begon "Lavande" bij binnenkomst met "Mijn hulp is van de Heer" direct gevolgd door het koor "Pro-Musica" die een gedeelte zongen uit de Deutsche Messe van Schubert, beginnend met het Kyrie.

Na de vredeswens en de communieliederen was het woord aan Jos Vriesema coördinator kerksluitingen die een emotioneel betoog hield over de kerksluitingen.

Daarna werd de "ciborie" door Peter de Snoo de kerk uitgedragen de kaarsen werden gedoofden het altaar ontruimd. Daarmee was de ontheiliging van de kerk een feit en heeft hierna geen functie meer als zodanig.


Tot slot zongen de beide koren nog gezamenlijk voor de allerlaatste keer "Voor de dingen die hier waren" en konden de aanwezige nog gezamenlijk een kopje koffie/thee drinken en hun verhaal kwijt.

De kerk hier aan het Mgr. Bekkersplein is verkocht en er komt waarschijnlijk een wooncomplex.

Het enige wat nog niet is verkocht en een herinnering aan de parochie zal blijven is de vrijstaande kerktoren.

Zo kwam er dan op 13 februari 2016 een einde aan het tijdperk van de H.H. Martinus en Barbarakerk wat indertijd een bekroning was op de fusie van de twee R.K. parochies  Rossum en Hurwenen.

Per 1 maart moeten de gebouwen leeg worden opgeleverd, en de zullen die er nog instaan worden herverdeeld zoals de doopvont gaat naar Kerkdriel maar ook gaan er spullen naar Romenie.

Zo is er dan een einde gekomen van een tijdperk waar vele mensen uit Rossum en omgeving de laatste viering hebben bijgewoond

in een kerk waar zij zelf zijn gedoopt of getrouwd of van waaruit hun dierbare zijn begraven. Ik heb het ervaren als een mooi afscheid van een moderne kerk. Bedankt.