woensdag 21 januari 2015

Zusje Weyn stopt

Zusje Weyn inmiddels een begrip geworden in Dreumel wat betreft kerkelijke activiteiten.

Inmiddels 82 jaar,ze heeft 15 jaar lang de misintenties voor de St-Barbarakerk in Dreumel verzorgd.

Voor al haar activiteiten heeft ze dan ook met Koninginnedag 2012 een Koninklijke onderscheiding van "Kanselarij der Nederlandse Orde" te s`Gravenhagen opgespeld gekregen door burgemeester Steenkamp.

Nu is er aan deze periode waar ze veel plezier aan terug denkt een einde gekomen, en vindt ze het tijd dat jongere haar mooie werk overnemen.
Ze heeft dus na het overlijden van haar zus Lia in 1998 het werk van haar overgenomen en dat al meer dan 15 jaar met liefde gedaan.

Vroeger ging je zoals dat toen in de volksmond heette "een mis bestellen" en als je dan bij zusje kwam dan was het voor velen "efkes zitten"en praten

over alledaagse dingen, en hoe het ging in de familie, en voor je het wist had je nog een mis bij zusje besteld.

Zij  had voor iedereen een vriendelijk woord over  dat had ze van haar ouders meegekregen. Wat ze zei altijd "wie goed doet goed ontmoet"  Nou zus we hopen dat je nog lang en gezond door je geliefde Dreumel mag wandelen.  Bedankt voor al het mooie en goede werk.

maandag 19 januari 2015

Koster Tonnie neemt afscheid

Zaterdagavond 17 januari 2015, hebben wij afscheid genomen van onze geliefde koster Tonnie Lagarde (74).

Meer dan 36 jaar heeft hij het ambt als koster met veel plezier vervuld, en heeft onder een groot aantal verschillende priesters zijn werk verricht.

Het afscheid zat er toch al een beetje aan te komen, niet dat hij het werk niet meer aan kon, maar de gezondheid van zijn geliefde vrouw Mien liet het laatste jaar wat te wensen over.

en hij wil toch graag nog in haar buurt zijn mocht zij hem nodig hebben. Mien verblijft op het ogenblik in het zorgcentrum St Elisabeth te Beneden Leeuwen waar zij de zorg geniet die ze op dit moment nodig heeft,

Mien was wel aanwezig bij de "afscheidsmis" die grotendeels in het teken stond van het afscheid van de koster Tonnie.
Ook pastoor M.Massaer die in deze mis voorging sprak lovende woorden over hem, zo ook diaken P. Buijs wist hem aan het lachen te krijgen.

De pastoor suggereerde daarbij dat hij ook nog de enige koster is geweest in Maas en Waal die op gezette tijden Bisschop Johannes ter Schure 1922-2003. (die woonde destijds na zijn emiraat in Alphen v/a 1998 tot 2003) overal heen mocht rijden,dat had voor hem nog nooit iemand gedaan.

Ook waren er vele parochianen - vrienden en kennissen naar de St Lambertuskerk gekomen om samen met zijn familie de Hlg Mis mee te vieren.
Na de prachtige door het Alphense kerkkoor gezongen Mis van Gounod, Breve 7, gedirigeerd door Kees van Esch.

was er ook nog een receptie in het dorpshuis "de-Hucht" waaronder het genot van een kopje koffie en wat lekkers op passende wijze afscheid genomen kon worden van Tonnie en Mien, waarbij hij nog een aantal van verschillende mensen en organisaties een bloemetje, of cadeautje kreeg aangeboden.

Om 21.30 u was het feest ten einde en ging de gewezen koster met vele aandenken toespraken en herinneringen, met zijn familie huiswaarts. Tonnie en Mien bedankt voor al het goede wat jullie al die jaren voor de parochie hebt gedaan.  Bedankt namens alle.