zondag 14 juni 2015

Zusters Clarissen Megen

De clarissen die in 1721 in Megen hun intrek namen, waren afkomstig uit het klooster Elisabethsdal te Boxtel, in 1513 gesticht vanuit het Vlaamse Hoogstraten.

In 1717 hadden zij hun klooster op last van de toenmalige overheid moeten verlaten. Aanvankelijk kregen zij onderdak in hun stichtingsklooster.  

KASTEELGROND
Rond 1720 pachtten de zusters een stuk grond in Megen.

Het graafschap Megen was namelijk een enclave van godsdienstvrijheid in Brabant. De zusters troffen bij aankomst in Megen enkel een onbewoonbare ruïne aan van het kasteel van de Megense graven.

In 1720 begon men met de bouw van het klooster. Enkele zusters kwamen uit Hoogstraten naar Megen om toezicht te houden op de werkzaamheden.

Zij woonden in een eenvoudig huis, dat de pastoor van Megen gehuurd had. Op 30 april 1721 kon de hele gemeenschap, bestaande uit 23 zusters, het nieuwe klooster ‘Sint-
 
 Josephsberg’ betrekken.Ons klooster is gebouwd rondom een binnenhof.  Dit is niet zozeer een tuin, als wel een open en stille ruimte als een kern waaromheen alles is geordend. Vaak staat in het midden een put, of is er een andere ronde vorm.

De cirkel is vanouds een symbool voor God. En vanuit dat middelpunt stroomt de stilte uit in alle windrichtingen in het vierkant (symbool van de wereld) waar het leven van alledag zich afspeelt. De architectuur van ons klooster sluit aan bij onze innerlijke beleving. De eenvoud ervan bevordert, dat ons leven afgestemd blijft op het geheim van God.

In de vierkante pandgang komen de verschillende aspecten van het leven samen.

Alle elementen van het leven worden er op een evenwichtige wijze met elkaar verbonden. Deze structuur biedt een ruimtelijk kader aan ons dagelijkse leven 

De gebeurtenissen van elke dag krijgen daarbinnen een eigen plaats. In de pandgang hangen de naamlijsten van alle geprofeste zusters die vanaf 1721 in ons klooster gewoond hebben. Zo blijven zij in onze gedachtenis.

vandaag was het "open dag" zodat een ieder die dat wilde een kijkje kon nemen, een praatje maken of een filmpje bekijken. Ik heb daar gretig gebruik van gemaakt. Tekst Clarissen.  Foto`s  Henk van Coolwijk.


Luister hier naar het prachtig gezongen gebed van de zusters Clarissen in Megen.

Koor Herzele Deurne

Een aantal mannen hielpen in 1995 met het vervoeren van een levensgroot Hlg-Hartbeeld

van een Helmondse kunstenaar wat gebracht moest worden naar de Deurnse wijk Zeilberg.

Het Hlg-Hartbeeld werd op een shovel geladen en ging op weg naar zijn nieuwe standplaats.

Toen het Hlg-Hartbeeld goed was aangekomen moest er naar plaatselijk goed gebruik een goede borrel op worden gedronken.

Dat was zo goed bevallen dat men toen besloot om op iedere zaterdag voor Pasen =(stille-zaterdag) een borrel te drinken

ter ere van het Hlg- Hartbeeld. Ook werd toen besloten om een "minikoor" gehuld in monnikspijen op te richten. al wat geschiedde.

Op het repertoire van het koor staan liederen met een religieuze inslag, en in verschillende talen.

Het koor heeft inmiddels al een aantal cd`s opgenomen. Het is een hecht mannenkoor wat heeft afgesproken dat er nooit geen nieuwe leden meer worden aangenomen, en dat zij verder gaan tot de laatste van het koor de geest geeft.

En dit koor zong nou vanavond 13 juni 2015 in de Hlg Willibroduskerk te Boven-Leeuwen.

zij verzorgde de Hlg-Mis op een voortreffelijke manier met mooi gezangen vaak meerstemmig in verschillende talen,

wat door pastoor M.Massaer geprezen en geroemd werd, en waar zij dan ook een hartelijk applaus van de aanwezige kerkbezoekers in ontvangst mochten nemen.

Na de kerkdienst was er ook nog gelegenheid tot het kopen van een van de vele cd`s als herinnering aan dit mooie koor, wat zeker nog eens uitgenodigd zal worden door de pastoor.
Bedankt en tot ziens in onze parochie St Christoffel.

Hier een kort Marialied. van het koor Herzele uit Deurne.