dinsdag 4 september 2012

Stefan Schevers Gepresenteerd


 Zaterdagavond 1 september 2012 was het dan zover, Stefan Schevers (36) werd in de Sint Martinuskerk te Zaltbommel, als medePastor gepresenteerd in de "Pastorale Eenheid Bommelerwaard",

In de parochie van de Heilige Franciscus i.o.
De kerk was goed gevuld en het koor "Pro Musica Rossum" en "Cantare Zaltbommel" zongen een daar voor hem een speciale voor hem ingestudeerde  Hlg Mis. begeleid op het orgel door Endy Bogaerts, die ruim vijf kwartier duurde.

 Voor het Altaar stond een mand met appels, wat symbolisch is voor de Bommelerwaard, oogsten. en ook dat wil Stefan graag hier gaan doen. niet in fruit, maar in parochianen. en vooral jongeren wil hij graag terug naar de kerk brengen. waar hij op andere plaatsen al succes  mee had,
Daarna was erook nog een kleine receptie, waar hij geluk gewenst kon worden onder het genot van een lekker kopje koffie met iets lekkers.

Er waren een aantal mensen gekomen uit zijn vroegere parochies. die hem ook nog niet waren vergeten, want hij heeft in zijn vorige parochies ook veel werk verzet, vooral was hij goed bezig met jongerewerk, waar hij al de nodige ervaring had opgedaan in o.a Tilburg,en Maas en Waal,

 Hij was hier in West Maas en Waal. een niet al te lange tijd, maar van 2009 tot 2011.
Vele vonden het heel jammer dat hij na zòn korte tijd alweer naar Meerveldhoven vertrok.

 Wij hier in West Maas en Waal hebben hem leren kennen als een goed mens, met veel inzet en enthousiasme,

Nu hij een aanstelling heeft gekregen in de Bommelerwaard, wat qua inwoneraantal veel groter is dan West Maas en Waal kan hij met zijn inzet zich uitleven, om nog meer en vooral jongeren in zijn kerk te krijgen. Dan zal zijn inzet zoals wij dat van hier kenden, goed van pas komen.
Wij wensen hem veel geluk en Gods zegen daarbij.  Stefan Succes