zondag 27 januari 2013

Voorstellen Vormelingen Dreumel

Het Vormsel = in het Latijn "bevestigen hernieuwde doopbelofte".

Het is een sacrament waardoor een gedoopte de kracht van de Hlg Geest ontvangt, om zijn geloof standvastig te kunnen beleiden.

Iedere gedoopte die nog niet is gevormd, kan het sacrament van het vormsel ontvangen, of hij/zij nou jong of oud is. (meestal zijn de vormelingen jong)
Maar net als het Doopsel kan het Vormsel maar een keer worden ontvangen.
Het Vormsel wordt bijna altijd gegeven door de Bisschop, maar kan, alleen bij hoge uitzondering ook door een priester worden gegeven.

Het ritueel van het Vormsel bestaat uit, een handoplegging, en de zalving met Chrisma.

Chrisma is een mengeling van olijfolie met balsem = (een mengeling van dingen die ook heel lekker ruiken)
Het is een speciale olie die elk jaar op "Witte Donderdag" door de Bisschop wordt gewijd.

Op die zelfde dag word ook de olijfolie zonder balsem gewijd, en de ziekenolie. Iedere parochie krijgt dan een klein flesje mee,= genoeg voor het hele jaar.

De Peter en Meter leggen de rechterhand op de rechterschouder, van de vormeling en noemen zijn/haar doopnamen,
Hierna zalft de Bisschop de vormeling, en wordt daarna door de Bisschop ook gefeliciteerd.
Van de zeven sacramenten is het vormsel de tweede.

De zeven sacramenten zijn.
Doop.
Vormsel
Eucharistie
Sacrament van Boete.
Ziekenzalving  Wijding en Huwelijk.

Jonge mensen van ongeveer 12 jaar = uit groep 8,  krijgen een uitnodiging om aan de vormselvoorbereidingen deel te nemen. Zij bereiden zich dan samen voor in een aantal bijeenkomsten.

Na het vormsel mag je bijna aan alles meedoen in de R. K. Kerk. Wat de kerk betreft ben je dan helemaal "ingewijd" en voor de kerk "volwassen"
Voor alle foto`s ga dan naar;      www.mijnalbum.nl  openbare albums  dreumel   Bedankt