woensdag 21 december 2011

Computerles Senioren

Dinsdag 20 dec. was het dan zover, De 11 kandidaten konden het fel begeerde cetificaat in ontvangst nemen, dat ze hadden deelgenomen aan de basiscursus voor computer,

 En daarmee kennis en inzicht hebben verschaft in de onderwerpen Windows --Word -- Internet maar ook E-mails verzending stond op het program, en wat de cursisten zelf nog aanbrachten.
10 x 2 lesuren zijn ze bezig geweest en de meeste konden dan ook al aardig met hun meegebrachte laptop uit de weg,

Alhoewel er nog heel wat thuisstudie moet gebeuren, voor men het allemaal goed onder de knie heeft.Wij zijn dan ook grote dank verschuldigd aan Louis Buskens (docent) en Nico Smulders zo ook Jay Burgers en Geert Verbruggen die met mateloze inzet, hun het een en ander hebben bijgebracht,

Of er in Januari nog een vervolgcursus inzit zal liggen aan het aantal deelnemers, die denken ik kan ik nog wel wat leerstof gebruiken.

Mocht het niet zo zijn, dan zal er ongetwijfeld, volgend najaar bij voldoende belangstelling zeker weer een cursus voor leden van de Seniorenbond zijn.
Hopelijk hebben deze cursisten net zoveel plezier aan hun cursus beleeft als wij.
 Heel hartelijk dank voor de grote inzet van de vrijwilligers van de Seniorenbond en grote dank aan de "Oversteek" dat wij van hun leslokaal met digitaal scherm gebruik hebben mogen maken,

Word ook lid van de Seniorenbond dan kan jij er ook bij zijn. Het lid worden/zijn kost nog geen 20 € en geeft heel veel voordelen. Bedankt tot ziens. en namens ons alle fijne feestdagen.

zondag 11 december 2011

Charles Dickensdag Druten


Charles Dickens werd geboren als zoon van John Dickens en Elizabeth Barrow, als tweede van hun acht kinderen.

Toen hij tien was, verhuisde de familie naar Londen. Door financiële moeilijkheden van zijn vader (hij werd wegens schulden in de gevangenis gezet) moest de jonge Charles enkele malen zijn school verlaten om te gaan werken.

 Zo belandde hij op twaalfjarige leeftijd in een schoensmeerfabriek waar hij tien uur per dag moest werken. De omstandigheden waren in die tijd zeer schlecht.

Toen hij vijftien was, ging hij werken op een advocatenkantoor. Hij leerde zichzelf stenografie en werd na enige tijd kamerverslaggever voor de Morning Chronicle (1835). In die tijd ontstond uit zijn journalistieke werk zijn eerste literaire werk in de vorm van beschrijvingen van het Londense leven en het buitenleven. Deze werden later gebundeld en later uitgegeven onder de
bijnaam van zijn jongere broer Moses, die altijd verkouden was. als
boek uitgegeven. Enkele van zijn werken werden op deze manier gepubliceerd in het

blad Household Words dat hij redigeerde en in de opvolger daarvan, grote bekendheid kreeg.
In 1842 reisde hij naar de Verenigde Staten, waar hij onder andere pleitte voor de afschaffing van de slavernij. Hij vertrok vol enthousiasme naar de jonge republiek, maar kwam ontgoocheld terug
. Zijn ervaringen schreef hij neer in American Notes (1842)Hij verwierf met The Pickwick Papers (The posthumus papers of the Pickwick Club), dat vanaf 1836 in maandelijkse afleveringen verscheen veel succes. Na het succes hiervan verschenen snel achtereen Oliver Twist, dat voor het eerst werd gepubliceerd in het door hem geredigeerde tijdschrift Bentley's Miscellany (1837-1838), Nicholas Nickleby (1838-1839), The Old Curiosity Shop (1841) en Barnaby Rudge (1841). In veel gevallen stelde hij sociale misstanden aan de kaak, maar dat ging nooit ten koste van een goede verhaalopbouw en sterke karaktertekening.
 Ook humor maakt een belangrijk deel uit van zijn vertelstijl. Ook in de jaren daarna verschenen ontroerende kerstvertellingen (The Chimes, The Cricket on the Hearth, The Battle of Life en The haunted Man).
Van 1853 tot 1870 trad Dickens ook regelmatig op als voorlezer, waarbij hij uit eigen werk voorlas. Hiertoe bewerkte hij zijn eigen teksten vaak ingrijpend. Deze publieke optredens waren een groot succes.
Zijn beroemdste romans zijn ongetwijfeld David Copperfield (1849-1850, grotendeels autobiografisch), Great Expectations (1860-1861), Oliver Twist en Nicholas Nickleby.

Het boek A tale of two cities staat op nummer 7 van de meest verkochte boeken ooit. Er zijn 200 miljoen exemplaren van verkocht,
Charles Dickens begon vanaf 1860 te sukkelen met zijn gezondheid. De lezingen die hij was begonnen geven in 1858 putten hem erg uit en eisten hun tol.
 Niettemin behoort zijn laatste afgewerkte roman Our Mutual Friend uit 1865 tot zijn beste werk. Dickens overleed in 1870 op 58-jarige leeftijd (hij was toen bezig aan The Mystery of Edwin Drood) en werd - op voorspraak van koningin Victoria, maar zeer tegen zijn eigen wil - begraven in de Poets' Corner in Westminster Abbey, Londen. Dickens had tijdens zijn leven al laten weten dat hij de voorkeur gaf aan het familiegraf in Highgate.
En vandaag 11December staat het hele dorp Druten in het teken van deze man die zoveel heeft betekend voor schrijvers. De dag is zeer druk bezocht en er was ook van alles te doen.
Wij hebben echt genoten van deze dag. Bedankt voor al die mensen die zoveel hebben gedaan om deze tot zòn mooie te maken


zondag 4 december 2011

Laag Water 2011

Woensdag 28 nov heeft "Rijks Water Staat", de laagste waterstand, ooit in de Rijn gemeten.
 
En dat zal nog wel een tijdje zo blijven, want voorlopig heeft Piet-Paulusma nog nergens geen regen voorspeld. Maar door deze lage waterstand wordt ook de
 
vaargeul steeds smaller, en dat vergt grote stuurmanskunst van de stuurman/vrouw? De lage waterstand heeft ook zijn invoed op de diepgang van de schepen, die o.a. over de Waal varen. Volgens het K.M.N.I. was November 2011 de droogste maand in de laatste honderd jaar ?

Het water staat plaatsen zo laag dat er stukken in sommige rivieren zo smal zijn, dat men er niet kan/mag inhalen c.q voorbij varen??

 Maar het lage water heeft niet alleen zijn schlechte kanten? Nee, voor
sommige schippers komt het lage water op de grote rivieren als geroepen? Want
op sommige stukken van de rivieren is het zo ondiep dat men maar de helft of nog minder dan normaal aan capaciteit lading kan vervoeren.Dat betekend dat er grote vraag is naar scheepscapaciteit en dat betekend ook weer hogere prijzen wat dan weer goed
is voor de schippers,
 
Vanmorgen ben ik even weeze kijken bij de "Strang"in Ben.Leeuwen, het zag er allemaal maar een beetje verlaten uit en de meeste woonarken liggen of geheel of gedeeltelijk droog.Hoe anders was het in 1995. toen we hier uit het Land van Maas en Waal moesten vluchten voor het hoge water.woensdag 23 november 2011

St. Nicolaasmiddag K B O


Rond deze tijd (23 nov) dan wordt er door de K.B.O. ook een St.Nicolaasmiddag voor de Senioren georganiseerd.
 
En wel in van het zalencomplex het "Centrum" van Jan Bouwman
De middag wordt dan normaal geopend door de voorzitter, maar die was vanmiddag verhinderd, dus mocht het de secretaris ( Coby) eens proberen, (had het goed voorbereid, prima speech)
 
Er was een mooi welkomstwoord, en er werden een

aantal mensen in het zonnetje gezet, die zich het afgelopen jaar zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor ons dorp en Seniorebond .Er was een heel programma, van welkomstwoord. tot intocht van St Nicolaas en Piet. (die gisteren 70 jaar is geworden en nog zo rap). ook mocht

er de loterij niet ontbreken, en tenslotte de geprezen erwtensoep met roggebrood en spek.
 
Ook was er muziek =Ben en Piet die wat leuke oude dansjes ten gehore brachten, zoals Polka en Vleta en natuurlijk de Mazurka. waar we heerlijk op konden zwieren.
 
Tot een uur of vijf konden we dansen, en wat mopjes en anekdotes van de muzikanten aanhoren. daarna was het de loterij waar vele en met heel wat loten naar uit hadden gekeken,

Er waren

dan ook vele prijzen, al dan niet gesponserd, en bijna iedereen had wel een prijsje, Daarna was het de tijd dat de erwtensoep en het roggebrood op tafel kwam,
 
Waarvan er voldoende van was, en met het roggebrood met spek wat vele aan vroeger deed denken.Tegen 18.00 u heeft iedereen zijn
buikje weer vol en strak. en kan men weer voldaan richting huiswaarts, en weer uitkijken naar volgend jaar,
 
Wil ook jij volgend keer ook erbij zijn dat kan? Wist u dat je al vanaf je vijftigste lid kan worden van de K B O? en wist je dat dat alleen maar voordelen heeft? Geef je op bij het bestuur.

Bedankt en tot ziens bij een volgende gelegenheid van onze K.B.O. Dreumel

zaterdag 19 november 2011

Vrijwilligersavond Dreumel


Vrijdag 18 nov. was het weer de avond voor de mensen die heel veel werk voor o.a. de Kerk doen.

De "Vrijwilligersavond", die zoals het hoort altijd al begint om 19.00 u, met een Hlg-Mis. waarin dan ook de overleden vrijwilligers van het afgelopen jaar dan worden herdacht.

Maar ook om kracht te vragen om er het volgend jaar weer het dankbare werk weer te mogen doen.
Na de kerkdienst gaan we dan naar het tegenover gelegen feestzaal van het "Centrum" waar dan de feestelijkheden
worden voortgezet.
Bij binnenkomst natuurlijk het lekkere kopje koffie, deze keer met een dik met boter besmeerde krenteweggen.
 
Daarnaast waren er ook een paar mensen ( Hr Maas en Mevr v Dongen en Hr Wassink) die door Pastoor Massaer bedankt werd
en voor hun geleverde diensten, maar wegens verschillende redenen ( gezondheidheid en drukte) er mee moesten stoppen.
 
Nadat die mensen in het zonnetje waren gezet door de Pastoor.
kregen we ook nog een spectaculair optreden van "Knillis
van`t Klooster" uitgevoerd door Meester Jos die zijn levensverhaal uit de jaren `30 nog eens aan ons vertelde, en hoe goed het in die tijd wel was,

Het was wel de ted van o.a. Jan Moal en Gerrit de Koale en Hein den Dies.
 
Na het optreden van "Knillis" werd er in het feestgedruis nog een DVD getoond, op een scherm waar het afscheid was te zien van Pastoor van de Maazen, die ook veel voor ons dorp heeft betekend.
Dan loopt het alweer tegen de klok van elfen, en gaan de meeste alweer huiswaarts want morgen wacht voor een aantal alweer een zware (vrijwilligers)taak.
 
Al met al weer een mooie avond die ook druk is bezocht.
Wil jij ook daar eens bij zijn? dat kan, Geef je dan zsm op als vrijwilliger bij de bekende adressen. zodat je volgend keer er zeker bij bent, Tot ziens

 

zaterdag 5 november 2011

Sloop Oude Basisschool

"Alle herinneringen naar de maan,
We zullen de
gezelligheid van het oude klaslokaal missen? Maar ja, wat doe je eraan?
 
Maar niemand zal onze herinnering kunnen wissen".
Dit is maar een, van de vele spreuken die werden opgeschreven door de leraren en kinderen van de basisschool "De Oversteek", die ze binnen afzienbare tijd gingen verlaten,
 
De feestelijkheden van de officiele opening van het Multifunction
ele Accomodatie "DenHoender"liggen nog maar kort achter ons, zo ook
het uitzwaaifeest voor de (oud)- leerlingen van de oude basisschool "De Oversteek".
 
Vrijwel direct daarna
kwamen de gr
ote sloopmachines van het sloopbedrijf van de Ruijter uit Ben. Leeuwen,
Zij begonnen aan de sloop, die in een paar weken was geslecht, In even tijd kon men nergens meer aan zien dat dit ooit eens een plek was geweest

waar zoveel Dreumelse kinderen het basis onderwijs hadden gevolgd

Vele mensen hebben de sloop gadegeslagen e
n vele met weemoed terugdenkend aan de tijd dat zij hier op school zaten.