zondag 19 januari 2014

St Barbarakerk Dreumel

In 1859 moest de toenmalige kerk, die veel te klein was geworden en door grondwater werd bedreigd in 1838 vervangen worden door een nieuwe kerk.

Het werd een neogotische kruisbasiliek zeer ruim van opzet en met een toren van wel 60 meter hoog. De Dreumelse St Barbarakerk is dan ook met zijn 60 meter lengte, de grootste kerk van Maas en Waal.

Inwendig is gebruik gemaakt van bakstenen kruisgewelven ( waar nu niets meer van is te zien) gedragen door forse bundelpijlers.

Het vroegere rijkelijke interieur van muurschilderingen zijn tijdens de versobering verwijderd, want de kerk werd in 1875 zodanig gestukadoord dat daar niks meer van over is gebleven. Ook de machtige toren is tijdens de tweede wereldoorlog zwaar beschadigd.

Nu is de inventaris weer zeer interessant. met o.a. het "lam Gods" in het front van de kerk.
De architect-bouwer van de St Barbarakerk te Dreumel is van de bekende Tilburger Hendrik J van Tulden ( Tilburg 1 mei 1819 - overl.1903 Schaarbeek 84 jaar) Hij bouwde niet alleen de St Barbara kerk in Dreumel Hij had wel 16 kerken op zijn naam staan.

Het Heilig Hartbeeld wat nu weer voor de St Barbarakerk staat stond eigenlijk voor het vroegere patronaat "Tarcisius" ( nu `t Centrum) maar later weer terug gezet op het voorplein van de St Barbarakerk.

Is gegoten in brons door de Brusselse bronsgieterij J P Eterman en ontworpen door de Wageningse beeldhouwer Falise (1926).

 Het Christusbeeld staat op een halve bol en voorzien van een "fries". Een "Fries" is in de kunstgeschiedenis en archeologie de term voor iedere uitgebreide verhalen, verhalen voorstelling van mensen - mythologische figuren en/of dieren. "friezen" hebben dan ook heel vaak een decoratieve functie.

Hier toont hij zijn handen met stigmata en op zijn borst een vlammend hart, hier toont Christus zijn liefde een brandend hart, van liefde voor de mensen, en op de voorzijde staat de tekst "Ziet hier uw Koning".

Het orgel dat nu voorin de St Barbarakerk staat is een electro-pneumatisch orgel met twee klavieren en een vrij pedaal.  Heeft eerst zijn werk gedaan in de Hervormde kerk te Treebeek. Het orgel is een klein positief van Pels (bouwer) en werd in gebruik genomen hier in de St Barbarakerk op 10 april 2005 waar na de inwijding van de Hlg Mis van 10.00 u nog een aantal  concerten op zijn gegeven door een aantal organisten.

                                                 Hlg St Barbara wie was zij
St Barbara was een heilige en zoals zo vele behoort ook haar leven tot de legenden.  Haar leven is opgetekend vanaf de tweede  helft van de tiende eeuw. Barbara`s vader schijnt een nogal rijke man geweest te zijn,die zijn dochter verplicht zou hebben in haar kamers te blijven op de bovenverdieping van zijn woning.

 Op die manier wilde hij de beeldschone Barbara mede beschermen tegen al te opdringerigere aanbidders, maar gelijk ook tegen het christendom dat eind derde eeuw nog verboden was. Ondanks het verzet van haar vader ( een fanatieke christenvervolger)  heeft zij zich toch laten dopen.

Als teken van haar geloof en ter ere van de Hlg Drievuldigheid liet zij een derde raam maken in haar kamer.  Maar deze symbolische daad leidde tot de ontdekking van haar bekering. Uit vrees voor de woede van haar vader sloeg zij op de vlucht en vond een schuilplaats in een grot. Deze grot ontstond op miraculeuze wijze toen ze radeloos voor de rotswand stond

Een herder die getuige was vertelde het aan haar vader, maar als straf voor dit verraad veranderde de herder in steen en zijn schapen in sprinkhanen.

Haar vader nam haar mee terug naar huis, maar ondanks de belofte ( geschenken) en dreigementen weigerde Barbara haar geloof af te zweren. daarop werd Barbara gerechtelijk veroordeeld. beulen folterden haar met fakkels en rukten haar borsten af.

Maar s avonds kwamen engelen haar wonden genezen. Opnieuw werd Barbara, nu naakt door de straten van de stad gedreven en met roeden geslagen. Maar deze roeden veranderde in pauwveren die haar naaktheid bedekten. Ten einde raad trok de woedende vader zijn kromzwaard en doodde zijn dochter door onthoofding,

maar op weg naar huis werd hij door de bliksem getroffen en stierf.
St Barbara is nu dus beschermheilige die ons behoed tegen o.a. bliksem brandgevaar en plotselinge dood. Vele beroepsgroepen die met vuur en de dood hebben te maken kennen St Barbara als beschermheilige zoals b.v.  de mijnwerkers doodgravers en brandweerlieden.

Pas in de 15 de eeuw word de Hlg Barbara populair in onze gewesten en word ze dus patrones van vele beroepen en gezelschappen.