zondag 16 februari 2014

Vormsel - Dreumel

Vrijdag 14 februari was het dan weer zover. Het was de dag van het Vormen.

In Dreumel hadden ze op die dag 10 Vormelingen, en dat gebeurde in een lekker verwarmde kerk, terwijl de wind en regen om de toren joeg.Toch waren er nogal wat mensen naar de kerk gekomen om dit grote feest mee te vieren.
Het Heilig-Vormsel wat toegediend werd door Vormheer en Hoofdcelebrant  Vicaris-Generaal R.v.d Hout, bijgestaan door Concelebrant M.Massaer en Diaken Peter Buijs, maar ook de werkgroep met o.a. ( Debbie Luijpen en Angela Sas) hadden er alles aan gedaan om deze viering een feestelijk tintje te geven, dat alles werd  begeleid door ons Parochieel Zangkoor, o.l.v. Meintje Sips.

Ook stonden er voorin de kerk een prachtige herdenkingstegel voor de 10 vormelingen klaar. gemaakt bij HUFRA in Dreumel.

De betekenis van het Heilig Vormsel. Het woord vormen komt uit het Latijn en betekend zoveel als bevestigen, als je je laat vormen geef je als het ware aan dat je het goed vindt dat je ouders je hebben laten dopen.

Je ouders hadden er al voor gekozen om jou bij de R.K. Kerk te laten horen, maar bij het vormsel kun je zelf die keuze maken of je dat wilt of niet, dus ja of nee.= Hernieuwde-Doopbeloften.
Het Heilig-Vormsel is tweede in de rij van de zeven sacramenten. Het zijn de sacramenten waardoor gelovige lid worden van de geloofsgemeenschap.

Deze drie zijn, de Doop- de Eucharistie- en het Vormsel, de andere sacramenten zijn het Huwelijk- Priesterschap- de Biecht en de Ziekenzalving (bedienen).

Aan het Heilig Vormsel zijn geen speciale voorwaarden aan verbonden, behalve dan dat je gedoopt moet zijn, en de Eerste Heilige Communie hebt ontvangen, er zijn een aantal rituele bij het Vormsel.

De Vormelingen spreken met alle aanwezige samen de geloofsbelijdenis uit.
De Vicaris legt de Vormelingen de hand op, en vraagt om de gave van de Heilige Geest. Dan wordt de Vormeling gezalfd met speciale ( Chrisma) olie.  De handoplegging van de Vicaris betekend dat je altijd op God kunt rekenen. De zalving met olie is om jou kracht te geven met de Geest van God.

Meestal word het Vormsel toegediend door de Bisschop, maar wanneer de Bisschop het Vormsel niet zelf kan toedienen mag hij zich laten vertegenwoordigen, zoals in Dreumel, hier was het Vicaris Ron van het Hout. Volgens de R.K. Kerk mag het Vormsel worden toegediend vanaf het bereiken van de "jaren van het verstand". In onze streken is dat vanaf een jaar of twaalf/groep 8.

Net als het Doopsel kan het Vormsel maar een keer worden ontvangen.
De R.K. Kerk kent zeven sacramenten;  doopsel-vormsel-eucharistie-biecht priesterwijding-huwelijk en de ziekenzalving.

Wat is een sacrament! Een sacrament is een gewijde handeling waardoor God komt tot de mens.

De Vormelingen waren dit jaar Brent Kolvenbach - Renske Sas - Floris Verduijn - Jet Weijn -Pim Sas - Harm van den Boom - Noortje van Welie - Sabyne Coppens - Winston van Welie.
Dat zei door dit sacrament gesterkt mogen worden.           Proficiat

dinsdag 11 februari 2014

Verdienstelijke Dreumelaars

Tijdens de pronkzitting van carnavalsvereniging "`t Schutlaken" van 9 feb. 2014, zijn Willy en Wientje van Oorsouw uitgeroepen tot de verdienstelijkste Dreumelaars.

Een commissie van wijze mensen heeft het echtpaar Willy en Wientje v Oorsouw gekozen uit de vele voordrachten waar uit te kiezen was.

Maar zij zijn met meerderheid gekozen, ook omdat het uniek is dat een echtpaar zo`n grote verdiensten hebben geleverd aan de Dreumelse gemeenschap.
Wientje helpt waar ze maar kan, en is veel in zorgcentrum "Barbara" te vinden waar ze helpt bij de open eettafel en koffie schenken voor de bewoners en evt. bezoekers.
Maar ze is ook een zeer gewaardeerde hulp op de afdeling "de Wending" =  een afdeling voor beschermd wonen.

En Willy rijd o.a. op de buurtbus en doet ook nog "tafeltje dek je", en is verdienstelijk lid van het Nederlandse Rode Kruis.

Zij werden daarvoor door "Prins Paul van het Schutlakenrijk"
uitvoerig in het zonnetje gezet, Wientje kreeg het prachtige boeket bloemen, en Willy nam de bijbehorende oorkonde in ontvangst.

Ook nam Willy de gelegenheid te baat, om iedereen te bedanken.

Maar merkte daar gelijk bij op dat er wel tientallen Dreumelaren die "prijs" verdiend zouden hebben voor de inzet voor het dorp Dreumel.

Omdat er iedere dag veel en goed werk wordt verricht hier in Dreumel door de vele vrijwilligers, waarvoor hij luid applaus in ontvangst mocht nemen.
Onder de klanken van de buutmars werden zij weer naar hun plaatsen begeleid
en konden zij de felicitaties van de vele aanwezigen in ontvangst nemen.
  Willy en Wientje.  Proficiat 

zondag 2 februari 2014

Lampionnenoptocht 2014

Vandaag organiseerde "Stichting het Oranjecomité" weer haar jaarlijkse lampionnen optocht.

Andere jaren gebeurde dat in de laatste week van januari, maar toen hadden we nog Koningin Beatrix ( nu prinses)

 Het is ook niet geheel toeval dat juist vandaag deze lampionnen optocht werd gehouden, Want inmiddels hebben we. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima, en die zijn vandaag ook nog precies 12 jaar getrouwd.
En zoals ieder jaar word er in Dreumel een lampionnenoptocht gehouden voor het Koninklijk paar, waar iedereen aan mag meedoen. De start was vandaag bij het M.F.A.  "D`n Hoender", de eerste kinderen waren er al om 18.00 u, want de stoet ging om 18.15 van start. Vooraf gegaan door het tamboerkorps en de majorettes van muziekvereniging St Barbara.
De stoet met lampionnendragers, begeleid door de ouders liep door een groot gedeelte van het centrum van Dreumel, om nadat ze ook lang Huize-Barbara hadden gelopen en de bewoners verraste met hun mooie verlichte lampionnen weer terug aan D`n Hoender. waar ze ook nog een optreden van poppenkast "Knarf en Koo" tegoed hadden, het was voor de kinderen weer een mooi avontuur met in de hoofdrol de altijd pech hebbende Jan Klaasen.

In de pauze kregen ze ook nog wat te drinken aangeboden en werden de prijzen, waar ze met spanning op gewacht hadden uitgereikt, het waren allemaal mooie lampionnen maar zoals altijd kan er maar een de hoofdprijs winnen, en die viel dit keer te beurt aan. Max Kooijmans, eerste prijs. en de tweede prijs ging naar Milan en Roos Kuijpers en de derde naar Kim Kooijmans. maar ook nog vele andere vielen in de prijzen.
het was weer een zeer geslaagde avond met prachtige lampionnen, mooie tocht door Dreumel, en een mooi optreden van "Jan Klaasen" voor jong en oud ( die genoten er ook van) en de winnaars natuurlijk hartelijk gefeliciteerd, en de organisatie bedankt