zondag 27 januari 2013

Voorstellen Vormelingen Dreumel

Het Vormsel = in het Latijn "bevestigen hernieuwde doopbelofte".

Het is een sacrament waardoor een gedoopte de kracht van de Hlg Geest ontvangt, om zijn geloof standvastig te kunnen beleiden.

Iedere gedoopte die nog niet is gevormd, kan het sacrament van het vormsel ontvangen, of hij/zij nou jong of oud is. (meestal zijn de vormelingen jong)
Maar net als het Doopsel kan het Vormsel maar een keer worden ontvangen.
Het Vormsel wordt bijna altijd gegeven door de Bisschop, maar kan, alleen bij hoge uitzondering ook door een priester worden gegeven.

Het ritueel van het Vormsel bestaat uit, een handoplegging, en de zalving met Chrisma.

Chrisma is een mengeling van olijfolie met balsem = (een mengeling van dingen die ook heel lekker ruiken)
Het is een speciale olie die elk jaar op "Witte Donderdag" door de Bisschop wordt gewijd.

Op die zelfde dag word ook de olijfolie zonder balsem gewijd, en de ziekenolie. Iedere parochie krijgt dan een klein flesje mee,= genoeg voor het hele jaar.

De Peter en Meter leggen de rechterhand op de rechterschouder, van de vormeling en noemen zijn/haar doopnamen,
Hierna zalft de Bisschop de vormeling, en wordt daarna door de Bisschop ook gefeliciteerd.
Van de zeven sacramenten is het vormsel de tweede.

De zeven sacramenten zijn.
Doop.
Vormsel
Eucharistie
Sacrament van Boete.
Ziekenzalving  Wijding en Huwelijk.

Jonge mensen van ongeveer 12 jaar = uit groep 8,  krijgen een uitnodiging om aan de vormselvoorbereidingen deel te nemen. Zij bereiden zich dan samen voor in een aantal bijeenkomsten.

Na het vormsel mag je bijna aan alles meedoen in de R. K. Kerk. Wat de kerk betreft ben je dan helemaal "ingewijd" en voor de kerk "volwassen"
Voor alle foto`s ga dan naar;      www.mijnalbum.nl  openbare albums  dreumel   Bedankt

woensdag 16 januari 2013

Kerkbalans 2013

Dit  jaar gaat Kerkbalans van start onder het motto, "Wat is de Kerk u waard"

Deze week gaan er weer meer dan een half miljoen vrijwilligers op pad ten behoeve van hun plaatselijke parochie, voor een financiĆ«le bijdrage,

Daarmee is kerkbalans de grootste financiĆ«le inzamelactie van Nederland. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de vijf Nederlandse kerkgenootschappen.

Van de Nederlandse bevolking behoort altijd nog 35 procent bij een kerk. Dus een aantal kerken werken samen met de R.K. Kerk.

Bijna 15 procent van alle kerkleden, (dat is 5 procent van alle inwoners van NL) gaat minstens 1 x in de maand naar de kerk.
Van de R.K. huishoudens draagt meer dan 40 procent bij aan de actie Kerkbalans. wat gelijk is aan voorgaande jaren.De R.K. Kerk telden in eind 2011 een dikke 4 miljoen leden, dat is bijna een kwart van de N.L. bevolking. Ook dit jaar hebben zich een 40 tal vrijwilligers aangemeld, om onze parochie een beetje te helpen om uw bijdragen op te halen.

Onze grote dank daarvoor. Dreumelse vrijwilligers.

Einde Omarettetijdperk


Gisteravond zijn de Omarettes definitief gestopt na een periode van 15 jaar optreden

 Vooral in verpleeg- en verzorgingshuizen maar ook bij groepen als KBO en KVO.

 Ook hebben ze vele jaren meegelopen in de Carnavalsoptocht en werden uitgenodigd op vele plaatsen in de regio en ook daarbuiten. Zelfs werden bussen afgehuurd om de Omarettes te laten komen.

Een hoogtepunt was het optreden in Man bijt Hond. van waar nog vele herinneringen. Met een diner, waarbij alle Omarettes van de hele periode waren uitgenodigd werd een punt gezet achter een mooie tijd.

De groep werd te klein voor de acts en ook de leeftijd ging bij een aantal Omarettes  meespelen. Vooral in de verpleeghuizen zullen ze gemist worden.

Misschien is het leuk om hiervan iets op te nemen op de site van Tremele.
De foto`s zijn gemaakt door jullie Tremele “huisfotograaf” Henk van Coolwijk.
Tekst is van Jack Beurskens