woensdag 8 mei 2013

Kerkkoor zingt in Alverna

Dinsdag. 7 Mei was het voor het Dreumels "Parochieel Kerkkoor" een bijzondere dag.

 We hadden n.l. een uitnodiging om in het verzorgingstehuis "LUCI-VER" te Alverna = bij Wijchen te komen zingen.

Dus met een aantal auto`s ging het richting Alverna, waar we een kleine drie kwartier later werden ontvangen door het aanwezige personeel. en getrakteerd op een lekker kopje koffie.
14.15 u stroomde de prachtige zaal al lekker vol
.
Om 14.30 u was het dan zover. Dhr J.Beurskens kondigde het programma aan, en gaf ook nog wat uitleg over de stukken die we zouden gaan zingen. (Marialiedjes, en welke componist)

De Meimaand is dan ook Mariamaand, en worden er veel Marialiedjes gezongen, zo ook vandaag hier dus in Alverna, in totaal waren het er dus acht voor, en acht na, de pauze.

Liedjes  o.a. Ave Maria van Jetten- -Archidelt- -Elgar, en het mooie- -Lourdes lied. Allemaal liedjes die de bewoners bijna allemaal  meezongen.


Na de pauze ( pauze waarin wij flink verwend werden door het personeel met hapjes en drankjes) was de volgende reeks aan de beurt.

Ook bekende Marialiedjes van o.a. de componisten Broersen en Singels, maar ook het "Wij groeten u o Koningin".

Daarna nog een toegift, en een daverend applaus voor de dirigente, Meintje Sips, en organiste Gonny Plezier. Het was weer een goed besteedde middag,
waar een aantal mensen weer zeer van hebben genoten. Het was geslaagd. Tot een volgend keer. bedankt