zondag 9 maart 2014

Begrafenis Pastoor Kurstjens

Zaterdag 8 maart 2014 hebben wij na de plechtige Eucharistieviering in (zijn) de kerk "St Victor en Gezellen" te Wamel, emeritus pastoor P Kurstjens begraven op het parochiekerkhof.

Terugkijkend op het leven van emeritus-pastoor  Kurstjens verliezen wij met hem een goede en vooral een geliefde herder die zeer betrokken was met God, maar ook met zijn familie, maar ook met de mensen in het land van "Maas en Waal".

In alle eenvoud met hartelijkheid en humor wist hij in zijn persoonlijke gesprekken de harten van de mensen snel te veroveren. Door zijn vele contacten en bezoekjes in de parochie had hij ook een goede mensenkennis en veel levenswijsheid opgedaan.

"Blij dat ik jou weer eens zie, of fijn dat je er bent" zijn uitspraken die zullen bijblijven en die hem kenmerkten als een sociale en vriendelijke priester. Van uiterlijk vertoon was hij helemaal wars.

In zijn geloof had hij een rotsvast vertrouwen in Jezus, en vond hij veel vreugde in het trouw vieren van de Hlg. Eucharistie waarin hij lief en leed tot bij God bracht.

Toen hij met emeritaat ging in 1989 heeft hij zich daarna nog heel erg verdienstelijk ingezet als rector in de zorginstelling St Barbara hier in Dreumel en kreeg hij meer vrije tijd om zich te verdiepen spirituele boeken.

Opmerkelijk is dat hij tot op hoge leeftijd goed op de hoogte bleef van de laatste nieuwe technologische ontwikkelingen van de computer.

In de periode van zijn emeritaat heeft hij de jonge priesters die hem opvolgden met raad en daad bijgestaan.

Als je hem eenmaal als vriend had bleef hij trouw aan die vriendschap. Tot op het laatste toe bleef hij mensen bezoeken en voor hun vreugde en verdriet bidden. Ook belde
 hij nog regelmatig met zijn enige overgebleven zuster Josephine om te horen hoe zij het nog maakte en vertelde hij over zijn eigen gezondheidstoestand. Met dankbaarheid mogen we terugkijken op een mooi en vruchtbaar priesterleven dat emeritus-pastoor Kurstjens heeft mogen leiden.

Mogen hij nu genieten van de eeuwige vrede in het Koninkrijk der Hemelen.
De Heer is mijn Herder hij is nu uitgenodigd aan het bruiloftsmaal van de Heer.

woensdag 5 maart 2014

Oudste en Jongste inwoners Dreumel

Ook in het zorgcentrum "St Barbara" wordt ieder jaar weer opnieuw carnaval gevierd, dat traditioneel al begint op Vrijdag.

voordat de grote "reut" door het dorp rijd en het carnaval in het dorp losbarst.

Op Vrijdag komt dan Prins Paul d`n Urste, met de jeugdprins Brent, en prinses Anouk, en de raad van elf, naar het zorgcentrum om de nieuwe door de bewoners gekozen prins te installeren. Dit jaar was het een prinses Gertruud van Kessel een geboren Duitse, dus wel goed bekend met het feestelijke gebeuren van carnaval.
Maandag is dan traditioneel hier in Dreumel in het zorgcentrum St Barbara de huldiging van oudste en jongste inwoners van Dreumel.

Met dit jaar als oudste inwoonster, Wilhelmina van Wijk- Gerritsen geboren op 1 januari 1915 en dus 99 jaar oud, woont al sinds 15 december 2006 hier in het zorgcentrum St Barbara.

Jongste inwoonster van Dreumel is dit jaar Emma Nendels geboren op 5 februari 2014, en zij is het dochtertje van Theo Werter en Geertje Nendels. Hij (Theo) komt oorspronkelijk uit Kerkdriel, en zij ( Geertje) uit Herwenen, maar wonen al geruime tijd in de Hoefstraat hier in Dreumel.

Beide genoten van alle aandacht en felicitaties, en het mooie bouquet bloemen en oorkonden die daarbij horen,

De oorkonden van oudste en jongste inwoner van Dreumel.werden uitgereikt door jeugdprins Brent, en jeugdprinses Anouk, in het bijzijn van de prins van het schutlakenrijk Paul d`n Urste

Ook kreeg de jongste nog een symbolisch geldbedrag van 11.11 € zodat er alvast een begin is voor het vieren van het carnaval. zoals Prins Paul dat zei.
Afgesloten wordt dan nog met een hapje en een drankje en tegen het middaguur gaat ieder dan weer huiswaarts,
Tot volgend jaar.   ALAAF   ALAAF.dinsdag 4 maart 2014

Pastoor Kurstjens Overleden

Rector en Emeritus-Pastoor Pierre Kurstjens is in het zorgcentrum St. Barbara overleden op 89 jarige leeftijd.

Op 3 maart 2014 is overleden in huize St. Barbara te Dreumel de zeereerwaarde heer Petrus Wilhelmus Kurstjens,

Emeritus-pastoor van de H. Victor en Gezellen te Wamel. Emeritus-pastoor Kurstjens werd in Tilburg geboren op 19 oktober 1924 en priester gewijd op 3 juni 1950.

Hij was achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Den Dungen van 1950-1952 (parochie H. Jacobus de Meerdere), als kapelaan te Eindhoven van 1952-1957 ( Parochie H. Paulus), als kapelaan te Tilburg van 1957-1967 (parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen), als pastor te Sint Anthonis van 1967-1969 (parochie H. Antonius Abt) en als pastoor van 1969-1989 te Wamel ( parochie H. Victor en Gezellen) 

In 1989 ging hij met emeritaat en heeft zich daarna nog heel erg verdienstelijk gemaakt als rector van St. Henricus te Wamel en St. Barbara te Dreumel tot Kerstmis 2013.

Eerste Kerstdag heeft hij zijn laatste Hlg Mis opgedragen in het zorgcentrum St Barbara

v.w. zijn steeds minder wordende gezondheid kreeg hij op 3 januari het Sacrament der zieken toegediend, en hij overleed op 3 maart 2014.

Met Emeritus-pastoor Kurstjens verliezen we een goede herder die zeer betrokken was met de mensen in Maas en Waal 


en die een rotsvast vertrouwen had in Onze Lieve Heer. In lief en leed was hij de mensen nabij en leefde hij met de mensen mee. Kenmerkend was zijn positieve en humoristische instelling in het leven en zijn grote belangstelling voor mensen.

Tot op het laatste toe heeft hij mensen bezocht en bleef hij bidden voor zijn mensen. Toen hij met emeritaat ging onderhield hij goede contacten met de jonge priesters en hij heeft hen met raad en daad bijgestaan.

Ook droeg hij het Sint-Janscentrum, de priesteropleiding, een zeer warm hart toe. Met dankbaarheid mogen wij terugkijken op een goede herder en collega die eenvoudig leefde, hartelijk was, sociaal en plichtsgetrouw. Moge God hem belonen met de eeuwige vrede in het koninkrijk der hemelen !

Zaterdag om 11.00 u is de plechtige uitvaart in de Hlg Victor en Gezellen kerk in Wamel waarna hij ten rusten wordt gedragen op het R.K. Kerkhof

Tekst is van Pastoor Massaer                                                                      Foto`s  Henk van Coowijk

zondag 2 maart 2014

Carnavalsoptocht "De Reut" 2014

De Carnavalsoptocht = "De Reut" zoals wij hem hier in Dreumel noemen, word gehouden op Zondagmiddag.

Niet alleen hier in Dreumel wordt z`on optocht gehouden maar op vele plaatsen in Nederland. Ook zijn er wel plaatsen waar ze z òn optocht s`avond wordt gehouden, o.a. hier in Alphen.

De grootste optochten worden wel gehouden in Limburg en Brabant maar ook de rest van Nederland doet graag mee. "De-Reut" (optocht) is een van de hoogtepunten van het carnaval, waar vaak na de optocht ook mooie prijzen worden uitgereikt aan o.a. de bouwers van de mooiste praalwagen of leukste loopgroep maar een prijs kan iemand die alleen iets moois verzint ook winnen.

Vaak zijn er bij grotere optochten naast een juryprijs ook nog een publieksprijs.

Vaak gaat het tijdens de optochten over de plaatselijke politiek maar ook de landelijke wordt flink op de hak genomen.

Meestal is de laatste wagen van de optocht de jeugdprins en prinsenwagen, en die strooien dan volop snoep op het publiek.

De "Raad van Elf" is een gezelschap van meestal elf mannen dat tijdens het carnaval met een vorst of adjudant aan het hoofd de activiteiten organiseert en begeleidt. De naam "Raad van Elf" verwijst naar het getal elf is het narrengetal oftewel gekkengetal dat een belangrijke rol speelt in het carnaval.

Vaak is men al vanaf 11 november in de weer met de voorbereidingen van het komende carnavalsfeest.

Ze zijn ook altijd zeer betrokken bij het carnavalsfeest, want ze organiseren o.a. de optocht het carnavalsgala  en de jeugdcarnaval. Ze zijn formeel gekleed met een cape en carnavalssteek.

Aan het hoofd van de "Raad van Elf" staat dan Prins carnaval, meestal bijgestaan door een adjudant maar ook wel door pages ( zijn meestal jonge vrouwen)

Carnaval,ook wel Vastenavond genoemd = de vooravond van het vasten, en is van oorsprong een katholiek feest. Volgens traditie duurt het feest van Zondag tot Dinsdagavond = de Vastenavond.

Om middernacht vangt dan de vastentijd aan die veertig dagen duurt tot aan Pasen.

In Dreumel beginnen we altijd op Zondag met een carnavalsmis. waar zowel de prins als de jeugdprins en prinses aanwezig zijn

Daarna begint om 14.30 u de gebruikelijke optocht ( "De Reut") Dit jaar was er heel veel publiek was het ook weer goed georganiseerd    Klasse  ALAAF  ALAAF