dinsdag 20 augustus 2013

Persbericht Mgr Bluyssen

Persinformatie rond het overlijden en de uitvaart van mgr. Bluyssen, emeritus-bisschop van ’s-Hertogenbosch
1. Dinsdag 13 augustus om 19.00 uur, Bisschopshuis, Parade 11 te ’s-Hertogenbosch (buiten bij de voordeur).
Mgr. Hurkmans, bisschop van ’s-Hertogenbosch, verwelkomt het stoffelijk overschot van emeritus-bisschop
Bluyssen. Alle pers is welkom – ook met camera’s – en vooraanmelding is niet nodig. Wel graag op tijd aanwezig
zijn (18.45 uur).
2. Dinsdag 13 augustus van 19.30 uur tot 21.00 uur; woensdag 14 augustus van 16.00 tot 18.30 uur en na de vespers
tot 21.00 uur:
mgr. Bluyssen ligt opgebaard in het Bisschopshuis, ingang Parade 11, en belangstellenden hebben de mogelijkheid
om van hem afscheid te nemen.
De pers is welkom, maar camera’s dienen vooraf te worden aangemeld. Hiervoor contact met de heer H. v.d. Poll
van het bisdom: hvdpoll@bisdomdenbosch.nl (wiens aanwijzingen ter plaatse ook gevolgd dienen te worden).
Bij opnames aandacht voor de piëteit van de overledene en voor de mensen die afscheid komen nemen en hun
privacy. Het gebruik van lampen bij de opnames is niet toegestaan.
Speciaal voor de pers is er op woensdag 14 augustus van 15.30 – 16.00 uur gelegenheid om foto’s en
filmopnamen van de opgebaarde emeritus-bisschop te maken. Parade 11. Vooraanmelding is niet noodzakelijk.
Contactpersoon is voornoemde heer H. v.d. Poll.
3. Woensdag 14 augustus om 19.00 uur, vesperviering – dat is een viering van woord en gebed – ter voorbereiding
op de uitvaart. De viering lijkt overigens ook géén interessante cameramomenten op te leveren, maar alle pers is
welkom, zonder vooraanmelding (er zijn geen gereserveerde plaatsen).
4. Donderdag 15 augustus 2013: uitvaart. Op het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. De liturgische kleur
tijdens de Eucharistieviering in de kathedrale basiliek van Sint-Jan Evangelist is daarom wit.
Voorafgaande aan de mis wordt mgr. Bluyssen vanuit het Bisschopshuis, Parade 11 (voordeur), naar de Sint-Jan
gebracht in een plechtige processie. Het Bisschopshuis is niet voor pers toegankelijk, maar buiten is er voldoende
gelegenheid om onder meer opnames te maken. Aanmelding is niet noodzakelijk.
De H. Mis waaronder uitvaart en afscheid wordt (alleen) door Omroep Brabant gefilmd en (alleen) gefotografeerd
door een daartoe door het bisdom aangetrokken fotograaf. Er wordt gewerkt via een poule-systeem:
filmfragmenten zijn te verkrijgen bij Omroep Brabant (via producer Erik Emmen 040-2949128) en foto’s tijdig bij
het bisdom (zie hierna).
Andere camera’s zijn omwille van het verloop van de liturgie in de viering niet toegelaten, omwille van de rust in
de kathedraal en omwille van de piëteit ten opzichte van de overledene en zijn familie. Wij vragen om uw begrip
hiervoor!
Schrijvende pers is welkom; voor een gereserveerde zitplaats voor de pers is aanmelding vóór woensdag
14 augustus nodig per mail naar mevrouw A. v.d. Els: avdels@bisdomdenbosch.nl. Gelieve tijdens de viering
eventuele aanwijzingen te volgen van de ordedienst en andere verantwoordelijkheden in de kathedraal.
Aansluitend vindt de bijzetting plaats in de bisschoppelijke crypte onder de kapel op de begraafplaats Orthen.
Pers is bovengronds welkom, ook camera’s. Vooraanmelding is niet noodzakelijk. Toegang tot de crypte alleen
voor de door het bisdom aangetrokken fotograaf, wiens foto’s beschikbaar komen.
Voor foto’s uit de kathedraal en uit de crypte kunt u een mail sturen naar mevrouw A. v.d. Els:
avdels@bisdomdenbosch.nl. Vermeldt u in de onderwerpregel duidelijk “foto’s uitvaart mgr. Bluyssen”). Vóór
donderdag 18.00 uur ontvangt u dan een email retour, met een link via welke u over de foto’s kunt beschikken

donderdag 15 augustus 2013

Mgr Jan W.M. Bluyssen

Op donderdag 8 augustus 2013 is op 87 jarige leeftijd overleden. Z.H.Exc. Drs. Jan W.M.Bluyssen. Emeritus-bisschop van s-Hertogenbosch. Vanmorgen is hij onder grote belangstelling van o.a. tal van hoogwaardigheid bekleders bijgezet in de crypte van de kapel op de begraafplaats te Orthen.

Vele prominente waren er aanwezig waaronder, o.a. Ruud Lubbers -Dries van Agt- Mayweggen en de burgemeester van s-Hertogenbosch. en kerkbesturen uit de wijde omgeving.

Maar ook waren er M. Massaer - Phillip de Rijcke, maar ook Pater Sunny en Sjef v.d. Maazen om er maar een paar te noemen. Het was een hele "mooie" en indrukwekkende begrafenis die dan ook meer dan 2 u heeft geduurd.

Mgr Bluyssen was een geliefd herder, toegankelijk en vooral betrokken.
Ook stond hij bekend voor zijn ongekende openheid voor in zijn tijd. Ook was hij altijd sterk betrokken bij de missie.

Tegen deze achtergrond richtte hij in 1993 een fonds op met zijn naam =Mgr J. Bluyssen-Missiefonds  waar het bestuur en de medewerkers met liefde en respect en dankbaarheid aan terugdenken wat hij naliet.

Mgr Bluyssen is geboren als Johannes Wilhelmus Marie. (Jan Bluyssen) op 10 april 1926 te Nijmegen.
Op 3 juni 1950 priester gewijd hier in deze zelfde St Jan-kathedraal door Mgr. Mutsaerts. 

Op 11 oktober 1966 werd Bluyssen benoemd als opvolger van Mgr. Bekkers die na een kort ziekbed op 58 jarige leeftijd overleed. Hij ( Bluyssen) was toen 35 jaar, en daarmee de jongste Bisschop in de Nederlanden sinds de Reformatie. 

Jammerlijk moest hij zijn ambt, als Bisschop op dokters advies neerleggen. Hij werd toen op gevolgd door de toen nog vrij onbekende Johan ter Schure
.
Op 8 augustus 2013 overleed Mgr. Bluyssen vrij plotseling in de leeftijd van 87 jaar, hier in s`Hertogenbosch.  Op 15 augustus = de feestdag van Maria ten Hemelopneming wordt hij vanuit de St-Janskathedraal in Orthen bijgezet.
Wij waren er ook bij van morgen  en het heeft een grote indruk op ons achtergelaten. De St Jan. zat helemaal vol.  De Requiemmis duurde wel meer dan 2 uur. toch was het nog snel voorbij dankzij de mooie gezangen van het kerkkoor "Schola-Cantorum" o.l.v. rector cantus Jeroen Felix. Het koor zong o.a. de vaste gezangen uit de missa "ad modum tubae" van Albert de Klerk.

Ook waren er vele gildes aanwezig die Mgr Bluyssen eerde.  Aanwezig waren o.a. Schuttersgilde  "De Oude Schuts" uit s`Hertogenbosch en Gilde "Catarina en St Joris"  uit Rosmalen maar er waren er nog veel meer, teveel om op te noemen.

Na z'on 2 uur was het dan zover, en ging het gezelschap richting Orthen om Mgr Bluyssen naar zijn laatste rustplaats te begeleiden. "In Paradisum deducant te Angeli" of zo de Pastoor dat zegt "Mogen de Engelen u geleiden naar het Paradijs" 

Nadat de Bisschop met zijn assistenten de crypte hebben verlaten brengen eerst de aanwezige Bisschoppen -Abt en leden van de Kathedraal, kapittel in de crypte een laatste groet aan Mgr Bluyssen.
Vervolgens een laatste groet van de Familie Bluyssen, en daarna de overige aanwezige.
Vandaag blijft de crypte open tot 17.00 u  Bedankt, het was goed zo? 

zondag 11 augustus 2013

Maas en Waalse Oogstdagen 2013

De Maas en Waalse Oogstdagen is een evenement wat ieder jaar weer met groot succes word georganiseerd. Dit jaar was het op 10 en 11 augustus en wel in de buurt van Horssen.
Dit mooie evenement wordt dan ook ieder jaar steeds drukker bezocht (beide dagen wel meer dan 2500 personen). Het is dan ook de moeite waard. Er is van elk wat wils , op de Maas en Waalse Oogstdagen laat men ook zien wat er zo allemaal gebeurd en verbouwd wordt in deze omgeving.

Er staan een groot aantal (50 stuks)  marktkramen, en er zijn ook nog een aantal clubs aanwezig (o.a. oude machines en tractoren) ze komen van overal uit het Land van Maas en Waal.
Het evenement duurt dan ook twee dagen, en s`Zaterdags = de eerste dag worden er workshops en spellen gehouden, waar dan ook vele boerengezinnen op af komen.
Op Zondag dan komen er vele mensen uit de wijde omgeving af op dit spektakel. Dan is er ook veel te zien en te horen over het boerenbedrijf, en worden door de boeren alle vragen beantwoord. Een van de hoogtepunten van het gebeuren is wel het "Nederlands.Kampioenschap. Hooien",

Dan moeten een aantal mensen pakken hooi op een platte wagen stapelen, en daarna z.s.m. naar de finish rijden. Wie er dan de meeste pakken op heeft staan en de snelste tijd op de klokken brengt die zijn kampioen, maar er kan dan nog van alles mis gaan.

Ieder jaar is het weer erg gezellig, v.w. dat vele oude bekende elkaar dan hier weer eens treffen. (een soort reunie). ook zijn de producten ( kaas  kersen'worst- vis en ander fruit) die uitgestald staan te koop. Het is niet alleen hooi wat er te zien is maar ook vele levende dieren.( paarden(tjes en kalveren enz) je mag ze zelfs aanraken.

Ook is er een boeren-driekamp  wat uit drie onderdelen bestaat,  "touwtrekken"-- "tractor-trekken"-- en "vlot-trekken", waarbij de deelnemers bij dit laatste weleens natte voeten kunnen oplopen.
Ook was er goede muziek aanwezig, op het terrein via een D.J. en in de grote tent waren er optredens van de bekende boerenrockband  "Mooi-Wark" uit Drenthe, een beetje te vergelijke met "Normaal"

De band Mooi-Wark is opgericht in 1992,  bestaat uit 4 leden en hebben al een album op hun naam, "Zo plat als wat", en "Kiek wat het wordt", maar ook kan men kijken naar o.a. een demonstratie van de "Linedancegroep Memory-Dancers" uit Appeltern.

Er was dus weer van alles te zien en te doen, ook was het een prachtige dag,


ook wat het weer betreft.
Bezoek de Maas en Waalse Oogst dag ook eens een keer. Je zult er geen spijt van hebben.  Bedankt