woensdag 15 mei 2013

Reigers

Gisteren waren de reigers weer overal volop aanwezig. Ik rij wel eens door de polder, en als je geluk hebt dan zie je maar zo een hele kolonie reigers.

Ik heb er dan ook maar gauw weer een plaatje van geschoten.
Als je goed rondkijkt zie je vaak reigers zitten in de buurt van water, maar ook als ze aan het grasmaaien zijn of zoiets, want ze eten niet alleen maar vissen.( voorn- goudvisjes en kleine koikarpers),  nee ze eten ook muizen en torren.

Maar in de winter doen ze hun uiterste best om waters en vijvers open te houden.Veel vijverbezitters ondervinden dan ook heel wat last van de reigers die hier overwinteren

Vaak zie je niet eens dat ze je hele
vijver aan het leegvissen zijn, ze zijn er al voor dag en dauw, en wachten hun kans af. Het enige wat je er tegen doen kunt is er een net over de vijver spannen, of een vijveralarm aanbrengen.

De reigers waarvan er 67 verschillende soorten zijn in Nederland, behoren tot de orde van de zgn. "roeipoten". In Nederland is de meest voorkomende reigerssoort,  de blauwe reiger-- zilverreiger-- en roerdomp.

De blauwe reiger is het makkelijkst te herkennen met zijn 1 meter lengte, en een gewicht van 2 kg.
Vele paren broedde in Nederland, het broedde duurt 23 tot 28 dagen, en zowel het mannetje als het vrouwtje broedde  om beurt de eieren uit, de jonge blijven z'on 50 dagen op het nest.

Er mag niet op gejaagd worden,
want de reiger is een beschermde diersoort. Er zijn nu in Nederland weer zo`n 20.000 broedparen, maar ze zijn wel vorstgevoelig.

In de winter van 1962 -1963 = het jaar dat Reinier Paping de Elfstedentocht won, nam de reigerspopulatie met wel 45 procent af.

woensdag 8 mei 2013

Kerkkoor zingt in Alverna

Dinsdag. 7 Mei was het voor het Dreumels "Parochieel Kerkkoor" een bijzondere dag.

 We hadden n.l. een uitnodiging om in het verzorgingstehuis "LUCI-VER" te Alverna = bij Wijchen te komen zingen.

Dus met een aantal auto`s ging het richting Alverna, waar we een kleine drie kwartier later werden ontvangen door het aanwezige personeel. en getrakteerd op een lekker kopje koffie.
14.15 u stroomde de prachtige zaal al lekker vol
.
Om 14.30 u was het dan zover. Dhr J.Beurskens kondigde het programma aan, en gaf ook nog wat uitleg over de stukken die we zouden gaan zingen. (Marialiedjes, en welke componist)

De Meimaand is dan ook Mariamaand, en worden er veel Marialiedjes gezongen, zo ook vandaag hier dus in Alverna, in totaal waren het er dus acht voor, en acht na, de pauze.

Liedjes  o.a. Ave Maria van Jetten- -Archidelt- -Elgar, en het mooie- -Lourdes lied. Allemaal liedjes die de bewoners bijna allemaal  meezongen.


Na de pauze ( pauze waarin wij flink verwend werden door het personeel met hapjes en drankjes) was de volgende reeks aan de beurt.

Ook bekende Marialiedjes van o.a. de componisten Broersen en Singels, maar ook het "Wij groeten u o Koningin".

Daarna nog een toegift, en een daverend applaus voor de dirigente, Meintje Sips, en organiste Gonny Plezier. Het was weer een goed besteedde middag,
waar een aantal mensen weer zeer van hebben genoten. Het was geslaagd. Tot een volgend keer. bedankt

maandag 6 mei 2013

5. Mei. Bevrijdingsdag - N.L.

Bevrijdingsdag is de dag waarop het einde van de  Wereldoorlog 11 wordt gevierd. Bij ons in Nederland wordt als datum 5 Mei aangehouden, omdat het Duitse leger in Nederland op die dag zou hebben gecapituleerd.

Andere landen vieren het weer op een andere datum. Met de capitulatie van Duitsland was ook de Wereld-oorlog 11 in Europa afgelopen.
Na de bevrijding in 1945 werd bepaald dat Bevrijdingsdag om de 5 jaar gevierd zou gaan worden.

Pas in 1990 is 5 Mei uitgeroepen tot een Nationale feestdag.
Voor vele betekend dat ook een vrije dag, als dat in het C.A.O. is afgesproken. Doorgaans worden in het land vele activiteiten georganiseerd. Elke stad of plaats heeft zijn eigen activiteitenprogramma waaronder vele muziekfestivals.

Het Nationaal Comité 5 Mei probeert de herdenking van onze bevrijding in 1945 nu al enkele jaren te verbreden vanuit de gedachte dat steeds minder mensen de Duitse bezetting hebben meegemaakt?.

Z'on veralgemening van het vrijheidsbegrip zal echter niet bijdragen aan het bewustzijn onder de bevolking van wat er eigenlijk op 4 en 5 Mei wordt  herdacht.

In Wageningen om precies middernacht wordt het traditionele "Bevrijdingsvuur" ontstoken en kunnen de 5 mei festiviteiten beginnen.
Waarom? Wageningen, hier werd  in "Hotel De Wereld" op 5 Mei door de Duitsers ingestemd met de Capitulatie, en daarmee kwam ook een einde aan de Wereld-oorlog 11 in Nederland.

Vandaag 5 Mei zendt de N.O.S. het          "5 Mei concert aan de Amstel"  in Amsterdam, rechtstreeks op T.V. uit. Daarbij zullen het Kon.Paar en de nu Prinses Beatrix aanwezig zijn.

Het concert word dit jaar verzorgd door de Marinierskapel.
De Marinierskapel is het muzikale visitekaartje van de Koninklijke
 Marine en wordt gevormd door 54 beroepsmusici.

zaterdag 4 mei 2013

Dodenherdenking Dreumel 2013

De dodenherdenking in ons land vindt jaarlijks plaats op 4 mei, met o.a. 2 min. stilte (vroeger 1 min). De landelijke herdenking vindt plaats op de Dam in Amsterdam.

Tijdens de "Nationale Herdenking" herdenken we alle  (zowel burgers als militairen) die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen, sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Men gaat hierbij uit van 10.mei 1940 zowel in oorlogssituaties als bij vredesmissies.

In Dreumel herdenken we onze "helden"die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog.
Zo is er om 19.15 u een herdenkings- bijeenkomst in de R.K. Kerk, waar dus geen Hlg Mis wordt opgedragen maar een Herdenking voor onze gevallenen, en toegankelijk voor alle gezindten.

Het "Parochieel Kerkkoor St Barbara" zingt dan enkele liederen zoals o.a."Lead me Lord" en het toepasselijke "Ecce quomodo moritur Justus"=( zie toe hoe een rechtvaardigen heengaat)

Het welkoms en slotwoord is van de voorzitter van het Oranjecomité.  Karin de Vree.
Maar er is ook een herdenkingstoespraak, door de Hr Ko Wassink.
Dan herdenken wij de 26 gevallenen met naam, en steken daarvoor gelijk bij het noemen van hun naam een kaarsje op.
Na het noemen van de gevallenen wordt er een gedicht voorgedragen namens het "Dreumels Poëtisch Genootschap" door Bart Sikkens, en voor het Monument buiten, wordt dat gedaan door Edgar Danz.
Ook is er nog een mooi eigen gedicht van Jet Weijn. Daarna klinkt het indrukwekkende en door alle meezingend, het Wilhelmus. daarna komen de tamboers van de Dreumelse muziekvereniging om de aanwezig in de kerk op te halen en te begeleide naar het Dreumelse Monument.

Bij het Monument is er dan de kranslegging namens de gemeente.door Ko Wassink.
Ook is er een bloemhulde door de Majorettes, en de afgevaardigde veteranen van Dreumel.
Dan wordt er ook hier 2 min. stilte gehouden zoals elders in den landen.
Daarna klinkt de "Last-Post" gespeeld door Sandra Hommersom, wordt er nog een mooi gedicht voorgelezen door Edgar Danz.

Maar ook het koor Vivente" brengt enkele mooie toepasselijke nummers ten gehoren. m.n. "Horizon" en "This is my song" Maar ook het gedicht van Bryan de Vree was indrukwekkend.

Dan is het het onvermijdelijke slotwoord van Karin de Vree namens het OranjeComite, en de uitnodiging om nog gezamenlijk een kopje koffie o.i.d. te drinken, en wat na te praten.
Al met al een indrukwekkende herdenking, waar vele vrijwilligers zich voor hebben ingezet.  Bedankt voor alles, en tot een volgende keer.  Bedankt


                                           
                                             Wij gedenken in Dreumel dan speciaal.

H.J. v. d Berg.    W.F. v d Boogaard.   G v Kruisbergen  --    W.J.v Leur -- G.J. Salet-Kooijmans  ---

N.Schiltmans. --- L.J.de Vree.           --- G.H.J. Merx.       --- G.T. Bleij   --  F.W.Burgers -- B. Udo --

J.C.S. de Jong -  -W.J. v.Leur     - M.M. Salet ---  T. Wegman.---   H. De La Cousine --C.A. v Beers,

M.A. v Deursen. ---N.G.Smulders.--B.Verbruggen. --A.J.vWelie --- P.Biemond.--  A.J. Janssen
H.J.A.Verbruggen --- P.H.v d Kleij --  - L.P. den Bieman