woensdag 21 december 2011

Computerles Senioren

Dinsdag 20 dec. was het dan zover, De 11 kandidaten konden het fel begeerde cetificaat in ontvangst nemen, dat ze hadden deelgenomen aan de basiscursus voor computer,

 En daarmee kennis en inzicht hebben verschaft in de onderwerpen Windows --Word -- Internet maar ook E-mails verzending stond op het program, en wat de cursisten zelf nog aanbrachten.
10 x 2 lesuren zijn ze bezig geweest en de meeste konden dan ook al aardig met hun meegebrachte laptop uit de weg,

Alhoewel er nog heel wat thuisstudie moet gebeuren, voor men het allemaal goed onder de knie heeft.Wij zijn dan ook grote dank verschuldigd aan Louis Buskens (docent) en Nico Smulders zo ook Jay Burgers en Geert Verbruggen die met mateloze inzet, hun het een en ander hebben bijgebracht,

Of er in Januari nog een vervolgcursus inzit zal liggen aan het aantal deelnemers, die denken ik kan ik nog wel wat leerstof gebruiken.

Mocht het niet zo zijn, dan zal er ongetwijfeld, volgend najaar bij voldoende belangstelling zeker weer een cursus voor leden van de Seniorenbond zijn.
Hopelijk hebben deze cursisten net zoveel plezier aan hun cursus beleeft als wij.
 Heel hartelijk dank voor de grote inzet van de vrijwilligers van de Seniorenbond en grote dank aan de "Oversteek" dat wij van hun leslokaal met digitaal scherm gebruik hebben mogen maken,

Word ook lid van de Seniorenbond dan kan jij er ook bij zijn. Het lid worden/zijn kost nog geen 20 € en geeft heel veel voordelen. Bedankt tot ziens. en namens ons alle fijne feestdagen.