zondag 4 oktober 2015

Ontmoetingsmiddag - Senioren- Dreumel

Het eerste weekend van oktober is meestal een ontmoetingsmiddag gepland voor de senioren van en uit Dreumel.

De middag begint dan als gewoonlijk met een gezongen Hlg Mis, in een heerlijk verwarmde St Barbarakerk, door het seniorenkoor o.l.v dirigente Tilly van Teeffelen.

De dienst word dan voorgegaan door pastoor Marc Massaer, geassisteerd door 2 acolieten (Frans en Lambert) De pastoor herdenkt dan ook de overleden senioren van het afgelopen jaar in zijn toespraak.

Na de Hlg Mis die zo`n 45 min. duurt gaat het hele gezelschap dan naar de feestzaal "`t Centrum"

waar een heerlijk kopje koffie of thee word geserveerd, voor men aan iets sterkers begint.

De voorzitter van de seniorenvereniging Dhr. Frans Strik opent dan officieel de ontmoetingsmiddag die vandaag wel door zeker 130 personen werd bezocht.

Behalve dat er gedronken kan worden kan men ook een dansje wagen, dit keer op de muziek van de Schaijkse duizendpoot Ad Goossens, die er dan ook een gezellige middag van weet te maken. Na al het gedans en gezang is er ook even tijd voor rust d.m.v. een loterij, met hele mooie prijzen, al dan niet beschikbaar gesteld door Dreumelse ondernemers.

Mooie prijzen en een groot aantal winnaars maken de middag nog gezelliger.

Daarna is er weer tijd voor een dansje of verhaal totdat het tijd is voor de overheerlijk soep die aan tafel word uitgeserveerd. Daarna is het tijd voor het Jan Bouman buffet, waar we ook weer niets te kort komen, en er zelfs mensen 2 x teruggaan vanwege dat het zo lekker is, en er nog zoveel ligt.

Na het buffet en het overheerlijke toetje (advocaatbavarois met boerenjongens) bedankt de voorzitter van de seniorenbond alle heel hartelijk voor de grote opkomst, bedankt hij ook het voltallige personeel met speciaal Jan en Marielle voor hun goede verzorgingen,en feliciteert hen met hun mooie nieuw restaurant gedeelte.

Ook bedankt hij de muzikant Ad Goosens die al gelijk een aanbieding krijgt voor volgend jaar, wat onder groot applaus word goedgekeurd. Ook wenst hij iedereen een goede thuisreis en hoopt alle het volgend jaar weer in goede gezondheid terug te mogen zien. Na het afscheidswoord is het algauw 20.00 u en spoed iedereen zich snel huiswaarts.

Ik denk dat we kunnen terugkijken op een geweldig geslaagde ontmoetingsmiddag van de senioren van dit jaar. Wilt u daar volgend keer ook bij zijn, geef je dan snel op als lid van de seniorenbond, het geeft zoveel voordelen. Bedankt alle die aanwezig konden zijn.