dinsdag 4 maart 2014

Pastoor Kurstjens Overleden

Rector en Emeritus-Pastoor Pierre Kurstjens is in het zorgcentrum St. Barbara overleden op 89 jarige leeftijd.

Op 3 maart 2014 is overleden in huize St. Barbara te Dreumel de zeereerwaarde heer Petrus Wilhelmus Kurstjens,

Emeritus-pastoor van de H. Victor en Gezellen te Wamel. Emeritus-pastoor Kurstjens werd in Tilburg geboren op 19 oktober 1924 en priester gewijd op 3 juni 1950.

Hij was achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Den Dungen van 1950-1952 (parochie H. Jacobus de Meerdere), als kapelaan te Eindhoven van 1952-1957 ( Parochie H. Paulus), als kapelaan te Tilburg van 1957-1967 (parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen), als pastor te Sint Anthonis van 1967-1969 (parochie H. Antonius Abt) en als pastoor van 1969-1989 te Wamel ( parochie H. Victor en Gezellen) 

In 1989 ging hij met emeritaat en heeft zich daarna nog heel erg verdienstelijk gemaakt als rector van St. Henricus te Wamel en St. Barbara te Dreumel tot Kerstmis 2013.

Eerste Kerstdag heeft hij zijn laatste Hlg Mis opgedragen in het zorgcentrum St Barbara

v.w. zijn steeds minder wordende gezondheid kreeg hij op 3 januari het Sacrament der zieken toegediend, en hij overleed op 3 maart 2014.

Met Emeritus-pastoor Kurstjens verliezen we een goede herder die zeer betrokken was met de mensen in Maas en Waal 


en die een rotsvast vertrouwen had in Onze Lieve Heer. In lief en leed was hij de mensen nabij en leefde hij met de mensen mee. Kenmerkend was zijn positieve en humoristische instelling in het leven en zijn grote belangstelling voor mensen.

Tot op het laatste toe heeft hij mensen bezocht en bleef hij bidden voor zijn mensen. Toen hij met emeritaat ging onderhield hij goede contacten met de jonge priesters en hij heeft hen met raad en daad bijgestaan.

Ook droeg hij het Sint-Janscentrum, de priesteropleiding, een zeer warm hart toe. Met dankbaarheid mogen wij terugkijken op een goede herder en collega die eenvoudig leefde, hartelijk was, sociaal en plichtsgetrouw. Moge God hem belonen met de eeuwige vrede in het koninkrijk der hemelen !

Zaterdag om 11.00 u is de plechtige uitvaart in de Hlg Victor en Gezellen kerk in Wamel waarna hij ten rusten wordt gedragen op het R.K. Kerkhof

Tekst is van Pastoor Massaer                                                                      Foto`s  Henk van Coowijk