dinsdag 8 juli 2014

Bever Gesignaleerd

 Bever = Castor-Fiber. Al hoort de bever van oorsprong ook thuis in ons waterrijke "Maas en Waal".Hij is er lang niet voorgekomen want er is meedogenloos jacht op gemaakt vanwege zijn vacht zodat hij in 1826 volledig was uitgestorven in Nederland.

In 1988 is men weer begonnen met het uitzetten van bevers die inmiddels weer een vaste plek in onze fauna hebben verovert.
Bevers zijn met hun derde jaar vaak al volwassen, en worden gemiddeld wel 10 jaar oud, maar er zijn ook exemplaren die wel 20 jaar worden.
Hun gewicht bedraagt tussen de 20 en 30 kg,en als ouderpaar blijven ze hun hele leven bij elkaar.
Kenmerkend voor de bever zijn zijn grote voortanden, die ze nodig hebben en ook altijd blijven groeien maar ook heel hard  slijten vanwege het knagen.

Bevers komen vooral bij schemering en nacht in actie.
Ook zijn het dieren die geen winterslaap houden, ze kunnen goed overleven door hun vetreserves in hun grote platte staart aan te spreken.

Bevers komen vooral voor in een overgangsgebied tussen land en water, zoals wij dat hier in Dreumel ook veel hebben tussen de "Kil en de Waal"

De bever heeft zich inmiddels verspreid over een groot deel van Nederland waaronder dus ook in het "Land van Maas en waal" en wel o.a. in de al eerder genoemde "Kil" in Dreumel.

Ik heb daar een bever gespot op 4 juli om 20.30 toen hij onder meer bezig was met het verslepen van takken naar zijn verderop liggende burcht.
2012 was het het jaar van de bever.

Elk jaar vraagt de "zoogdierenvereniging" extra aandacht voor een in Nederland in het wild levende zoogdierensoort.

Na de bunzing en de egel, het wildzwijn, en de vleermuis, was het in 2012 de bever. Foto`s        Henk van Coolwijk

woensdag 2 juli 2014

Senioren in beweging

Senioren in beweging? Bewegen is voor ieder mens een belangrijk iets, Dat  geldt zeker ook voor senioren en ouderen.

Naast het feit dat voldoende bewegen veel neveneffecten heeft is het voor velen ook vooral plezierig en erg leuk om te doen, en dat zien we in toenemende maten in de beweegtuinen in de dorpen van Maas en Waal, die de gemeente daar heeft gerealiseerd vaak in samenwerking met de verschillende seniorenverenigingen.

Maar ook gistermiddag aan de Maaslanden was de opkomst weer zeer groot hier waren zeker 125 personen uit bijna alle dorpen van de gemeenten West Maas en Waal op af gekomen.

Ze kwamen met de fiets  de auto of het daarvoor bestemde busje. Tegen 14.00 u waren de meeste wel gearriveerd, en na het kopje koffie en een lekkere plak cake kon men aan de "warming-up" beginnen, en werd alles in groepen verdeeld van c.a. 12 personen, zodat als we alle speelvelden en toestellen hadden gehad het wel tegen de streeftijd van ophouden 17.00 u zou zijn.

Zo had iedere groep ongeveer 10 min om van toestel of speelveld te wisselen of naar toe te lopen. Iedereen deed verschrikkelijk zijn/haar best met alles wat de organisatie voor de senioren bedacht had.

Men kon er diverse balspelen, maar ook de beweegtuin van het 4 h.a. grote park "de maaslanden" vond gretig aftrek,

maar ook voor die mensen die b.v. in hun rolstoel zaten had de organisatie wel een spel of i.d. bedacht, en als iets niet goed ging waren daar altijd weer de vele vrijwilligers die hun een handje konden helpen.

Belangrijk ook voor deze dag was dat ook hier de activiteiten materialen aansloten op de mogelijkheden van de doelgroep, belangrijker was het meedoen dan het winnen, Maar ook hier was weer belangrijk het bewegen,

wat ongetwijfeld de kwaliteit van het leven verhoogt en wat je en niet op de laatste plaats fit houd, bewegen heeft voor ons senioren dan ook steeds meer een preventieve functie waarbij het plezier centraal staat, en het plezier dat was er gistermiddag, het straalde van de gezichten van de deelnemers.
      
Maar de organisatie had er dan ook voor gezorgd dat begeleiding, de sport en spelmaterialen goed op elkaar waren afgestemd

Gistermiddag was zo`n middag waar behalve dat de zon volop scheen en je alles mocht wat in je bereik lag, begeleid door een groot aantal Maas en Waalse vrijwilligers.  tegen 17.00 u hadden we alle speelvelden en toestellen wel gehad.

En dank zij een voortreffelijk organisatie die in handen was van Wilma Kuijpers - Iny van Koolwijk en Marion van de Veerdonk. konden de deelnemers voldaan huiswaarts keren. en grote dank ook aan, behalve de organisatie, ook het beschikbare geld wat mogelijk is gemaakt dankzij

Subsidie van de gemeente voor leefbaarheid Maas en Waal.
Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die ook weer deze middag mede mogelijk hebben gemaakt, Bedankt en tot een volgend keer.