dinsdag 21 juli 2015

Tremelepad- Klompenpad

15 juli is een historische dag voor het toerisme in en rond het dorp Dreumel. vandaag is n.l. het "Tremelepad" geopend,

Het "Tremelepad wat o.a. door het prachtige buitengebied voert van Dreumel. Wandelen langs grienden over schouwpaden boomgaarden en prachtige weilanden vaak bevolkt met koeien.

Startpunt is bij de landwinkel "Bloeiend-Merm" dat ligt aan de van Heemstraweg 127 A hier in Dreumel. Daar is het ook mogelijk om een kopje koffie / thee of een plaatselijk sapje te nuttigen.

Wat is eigenlijk het Tremelepad het Tremelepad maakt onderdeel van het klompenpad uit, en klompenpaden zijn rondwandelingen in het agrarisch-cultuur landschap.

Dreumel is het laagst gelegen punt van het land van Maas en Waal. Vaak is Dreumel getreisterd door overstromingen, waarvan de wielen en kolken nog tastbare herinneringen zijn, aan de strijd tegen het water.

 De laatste overstroming dateert uit 1926 toen delen van Dreumel wel tot 6 meter onder water stonden.
In 1995 ging het weer bijna mis en werd uit voorzorg het land van Maas en Waal geevacueerd, maar gelukkig bleef een overstroming uit.

In dit laaggelegen gebied tussen de Waal en de Maas liggen ook nog enkele grienden.  Grienden zijn vochtige akkers waarop verschillende soorten wilgenhout werd verbouwd.

Vroeger werd van het griendhout ook wel matten gemaakt en gebruikt bij de dijkverzwaringen waterkeringen.

Ook lagen er in deze regio een aantal ( nu niet meer in gebruik) zijnde eendenkooien. Een eendenkooi is van oorsprong een plek waar wilde eenden werden gevangen voor consumptie

Markant persoon was toen "Pietje van de eendenkooi" zo zij overal bekend stond.en haar werk deed aan de Kooiweg tot aan 1952.

Tussen 1949 en 1960 vond hier nog een ingrijpende gebeurtenis plaar de eerste ruilverkaveling op Nederlands grondgebied.
De Papensteeg was toe een onderdeel van de langste maar ook bekendste Boerderijenstraat.hier stonden wel 95 van de meest moderne bedrijven.

Door de herverdeling van de grond kregen de bedrijven kavels rondom de boerderij. Ook kregen jonge boerende kans om een eigen bedrijf op te staten, er was nieuw ontgonnen grond en er was subsidie beschikbaar.

Ook is er een natuurreservaat genaamd "de meren" oppervlakte van 60 h.a.en eigendom van Staatsbosbeheer.

Ook is er een "Dreumelse berg" die zo ongeveer 10.000 jaar geleden tijdens de laatste Ijstijd moet zijn ontstaan, de "berg" ligt bijna 8 .00 meter boven N.A.P. Aan de voet van de berg is in 1982 een urn gevonden en daarmee het bewijs geleverd van een vroegere bewoning.

Het "Tremelepad" onderdeel van het landelijke "Klompenpad" voert door weilanden en langs moderne boerderijen en als je geluk heb ook nog langs een biologische pluimveehouderij.

Dit Klompenpad is tot stand gekomen onder coördinatie van de Stichting landschapsbeheer Gelderland in samenwerking met diverse particuliere eigenaren die over hun erf laten lopen en vele vrijwilligers.

"Klompenpaden" zijn cultuurhistorische wandelroutes die dus zowel over particulier terrein als over een landgoed of boerenland lopen, maar ook daarvoor toegankelijk zijn gemaakt voor de wandelaar, (en niet geschikt voor rolstoelen of rollators). Ze gaan dan ook over zoveel mogelijk historisch tracé en onverharde wegen/paden.

Rust en kleinschaligheid en de combinatie van cultuur bepalen de sfeer en vertellen bewoners en wandelaars over de geschiedenis van hun omgeving. Door aan te sluiten bij lokale initiatieven als landwinkels horeca en kamperen bij de boer, wordt ook de economie van deze streek versterkt.

Tekst medewerkers en vrijwilligers "Tremele" en "Stichting landschapsbeheer Gelderland"
Foto`s Henk van Coolwijk.
Alle bedankt