zaterdag 3 november 2012

Allerzielen

Allerzielen is in de R.K. traditie een van de hoogtijdagen.

Met Allerzielen worden de overledenen herdachten, er wordt voor hen ook een Hlg-Mis (requiem) op gedragen.

Vele nabestaanden of kennissen van de overledenen leggen dan ook op deze dag, mooie bloemen (meestal chrysanten)  op het graf. Allerzielen is een dag om speciaal te bidden voor alle zielen, waarvan we denken dat zij de hemel nog niet hebben bereikt, maar het vagevuur?

Allerzielen stamt (voor zover bekend) uit de Benedictijner kloostertraditie van Cluny (Frankrijk) Het bidden voor een overledenen werd al in de 2 de eeuw voor Christus gedaan, maar pas in de 14 de eeuw werd deze herdenkingsdag in de R.K. Kerk algemeen,

In vele landen is het nog een nationale feestdag  (dus een vrije werkdag) die in NL in de jaren 60 al is afgeschaft.
Met het bidden gelooft men dat de overledenen hierdoor van hun zonden zouden worden vrijgesproken. Door de vaststelling van de gedenkdag op 2 nov word de band van deze herdenking met Allerheiligen 1 Nov.) beklemtoond.

De R.K.Kerk gelooft dat de zielen van de overledenen in min of meerdere matig zondig zijn. Daarom bevinden zij zich in het vagevuur en wachten om voor God te kunnen verschijnen, en daarna in de Hemel te kunnen worden opgenomen.

 Daarom bidden wij om de tijd in het vagevuur te verkorten.
Maar d.m.v. het gebed kunnen ook de levenden nog wat "Aflaten" verkrijgen voor hun eigen zonden.
Het doel van Allerzielen is dus zoals gezegd de ondersteuning van alle zielen in het vagevuur,
In o.a. de Spaanse en Latijns sprekende landen worden zowel Allerheiligen en Allerzielen groots gevierd, en zijn dat de dagen waarop de onderwerpen dood en leven, na de dood aan de orde komen.

De voorbereidingen voor deze beide feesten vinden plaat op "Heiligavond". In het Engels "All Hallow`s Eve" wat langzamerhand werd verbasterd tot "Halloween".
In de Protestantse kerken worden Allerheiligen en Allerzielen niet gevierd. Allerzielen niet omdat ze de leer van het vagevuur ontkend.

Allerheiligen niet omdat de Protestante kerken Heiligenverering afwijzen.
Halloween heeft sinds de Reformatie in de 16 eeuw zich als een wereldlijk feest ontwikkeld, nadat het door de kolonisten naar Amerika was overgebracht.
Het feest van "Halloween" begint zich nu ook over Europa uit te spreiden, zodat het huidige "Halloween" niets meer van doen heeft met de werkelijke feesten?

In Nederland geven ook steeds minder mensen invulling aan de traditie van Allerheiligen en Allerzielen.

 Kijk in de
grotere steden alleen al naar de bloemenhandelaren die vroeger knokten om een standplaats bij een begraafplaats te verkrijgen.  Nu zijn die kramen veelal verdwenen of gehalveerd, omdat er niets meer te verdienen is.

Maar ik heb vandaag voor onze dierbaren. zowel nog 2 kaarsen als 2 potten chrysanten op het graf geplaatst.  Zodat zij in ieder geval niet zijn vergeten. En wij zingen,
Niemand  leeft voor zichzelf.
Niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer.
Aan Hem behoren wij toe.