zaterdag 14 mei 2016

Eerste Heilige Communie 2016

Na een aantal weken van voorbereiding was het op 8 mei om 11.00 u 2016 dan zover. 17 jongens en meisjes deden in het bijzijn van hun ouders opa`s en oma`s hun eerste Heilige communie.  

 De St. Barbarakerk was s`morgens vroeg al in feestelijke stemming gebracht door hem mooi te versieren. Het zou een feestelijke ontmoeting met de Heer worden, aan de kinderen zou het niet liggen want die hadden er wel zin in. Behalve dat de kerk prachtig versierd was was er nog een groot feest, toevallig viel dit jaar de eerste heilige communie gelijk met Moederdag, dus eigenlijk dubbel feest. Maar vanmorgen ging het hier juist om de communicantjes.

Tegen 11.00 u was het dan tijd dat de kinderen zich gingen opmaken voor het grote gebeuren. Voorop gegaan door pastoor M. Massaer en diaken P.Zimmermann liepen de kinderen door het middenpad richting het altaar, waarop de ouders al stonden en en het bekende Glorie- Glorie - Halleluja samen met de talrijke gelovige in de kerk zongen, en iedereen zong het dan ook woordelijk mee.

Na het welkomstwoord van de pastoor, was het de beurt aan de kinderen, die hun talrijk aanwezige familie van opa`s - oma`s en broertje en zusjes  heel hartelijke welkom heette op het grootte feest. Daarna was het de beurt aan Jasmijn en Noud om een mooi gedicht voor te lezen. En alvorens de communie te ontvangen vragen wij God om vergeving voor alles wat we eventueel verkeerd zouden hebben gedaan.

Jessica Hol is de moeder van Senn deed dat namens de ouders, en zoals in een Heilige Mis gebruikelijk is is er ook de Liturgie van het woord, met een lezing uit het Heilig Evangelie dit maal speciaal volgens Johannis, gelezen door onze diaken Pieter Zimmermann. De pastoor had deze keer een heel andere preek dan normaal, hij had allerlei vragen aan de kindertjes die zij mochten beantwoorden. Na de preek van de pastoor kwam de geloofsbelijdenis en mochten Sieb- Sanne- Floris en Kevin die voorlezen.

Na de geloofsbelijdenis werd de tafel in gereedheid gebracht voor de Hlg Communie, en bidden zij tot God het gebed dat Jezus ons zelf geleerd heeft het "Onze Vader",

 Na het Onze Vader kwam het vredesgebed, wat in deze tijd hard nodig is "Vrede laat ik U mijn vrede geef ik U" zegt dan de pastoor, en wenst elkaar de vrede.

Daarna is dan voor de kinderen het grote ogenblik aangekomen, de uitnodiging tot het ontvangen van hun "Eerste Heilige Communie" want zo komt Jezus in je hart.
Na het ontvangen van de Heilige Communie is er natuurlijk een danklied, zo prachtig gezongen door het speciaal voor deze gelegenheid gevormd koortje.

 Daarna was er nog een gebed door de pastoor, en de slotgedachte werden voorgelezen door Audrey van de Boom = de moeder van Noud.
En juffrouw Annet bracht onder begeleiding van de kinderen een prachtig bouquet rozen naar het Maria-altaar, het was tenslotte ook Moederdag.

Daarna kregen alle moeders van de communicantjes ook een prachtige roos aangeboden van hun kroost. Ook kreeg ieder kind nog een prachtig "Hufra" kruisje in glas, en door de pastoor gewijd en gezegend aangeboden. Daarna kwam van de pastoor de zegening en wegzending zodat het grote feest en felicitaties van de communicantjes kon beginnen.

Buiten kon iedereen nog met papa en mama en /of opa en oma op de foto, onder een speciale triomfboog van witte ballonnen. Bedankt aan iedereen die dit feest van de kinderen tot een onvergetelijke heeft gemaakt. Ook gaan de felicitaties uit naar alle communicantjes.
Dit jaar waren het;

Noud van den Boom - Jasmijn Verbruggen - Eshra van Eck - Kevin van Sonsbeek - Sam van Toorn - Meike Verbruggen - Fenne van Doremalen - Nynke van Mourik - Floris Jansen - Sieb van der Heijden - Luna van de Werdt - Liz Verschuure - Caitlin Vermeulen - Rens Daanen - Sanne de Klein - Senn Hol - Bart Driessen.

Waarom een "Eerste Heilige Communie"
, Dat is dan de eerste keer dat je als katholieke gelovige mag deelnemen aan de maaltijd van Jezus-Christus.

Je krijgt dan een stukje hostie = een klein stukje brood, dat in de Heilige Mis is veranderd in het Lichaam van Christus, zo komt Jezus zelf bij jou aanwezig. Maar om de communie te mogen ontvangen moet je eerst wel zijn gedoopt. de meeste kinderen hier zijn al gedoopt als ze nog een baby zijn.

Zij doen dan meestal hun eerste heilige communie als ze een jaar of zeven/acht zijn.
De gebruikelijk leeftijd om het Vormsel -( hernieuwde doopbeloften) te ontvangen is, een jaar of dertien. De eerste heilige communie is een van de zeven sacramenten in de R.K. Kerk.
De zeven sacramenten zijn:
De Doop - Communie - Vormsel - het Huwelijk - Priesterschap - de Biecht - Ziekenzalving. 

donderdag 5 mei 2016

Dodenherdenking 4 mei 2016

                                                Dodenherdenking 4 mei 2016

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers die sinds de Tweede Wereld oorlog zijn gevallen. 

Het gaat hier zowel om militaire als burgers, die dus om zijn gekomen in oorlogssituaties maar ook bij vredesoperaties.

De Nederlandse vlag hangt halfstok, en om 20.00 u tot 20.02 u is er 2 minuten stilte.
In alle gemeente in Nederland vinden herdenkingen plaats bij het plaatselijke oorlogsmonument.

De herdenkingen zijn in Nederland overal hetzelfde en wel op de volgende manier. 

De Nederlandse vlag ( zonder wimpel) hangt halfstok van 18.00 u tot zonsondergang. De Nationale herdenking is altijd op 4 mei, Op vele plaatsen zijn na de herdenking nog andere activiteiten.


In de herdenking in Dreumel worden alle 26 slachtoffers met naam genoemd, en bij het noemen van hun naam word er een kaarsje aangestoken ter nagedachtenis aan hem of haar.

Het kerkkoor zingt ook een aantal toepasselijke liederen  o.a. het "Ecce quomodo motitur Justus" "ziet toe hoe een rechtvaardigen heengaat" maar ook de tussenzang "Waar moet ik mij op richten, Gij steunt mij bij mijn smart".

De tamboers van onze muziekvereniging komen na de herdenking in de kerk alle aanwezige ophalen om dan gezamenlijk onder het geroffel van de dodenmars,  gezamenlijk naar het Dreumels oorlogsmonument te gaan. 

Ook zijn er gedichten die worden voorgedragen, in de kerk was het het gedicht van Milou van Oord, en bij het monument werd het gedicht voorgedragen door Inge Verbruggen.

 Maar ook het Dreumels Poëtisch Genootschap vertegenwoordigd door Edgar Danz had een heel toepasselijk gedicht.
Ook was er namens de gemeente een kranslegging door de wethouder Ton de Vree.

Bloemenhulde waren er van de Majorettes, en Afgevaardigde Veteranen Dreumel. Zo ook van het Oranjecomité.

 De "Last-Post werd op trompet gespeeld door Lard de Vree.
 Ook Vivente zong het mooie Alles wat ademt en het gevoelige Achter de Horizon.

Het slotwoord werd gesproken door Karin de Vree die ons wist te vertellen dat vrijheid net zo vanzelfsprekend is als vele wel denken.

De organisatie was weer in handen van het Oranjecomité. Bedankt.
In Dreumel herdenken wij met namen
H. J v d Berg- W. F, v d Boogaard.- G. v Kruijsbergen.- W.J.v Leur.- G.J. Salet - Kooijmans.- N. Schiltmans. -L.J. de Vree.- G.H.J. Merx.- G.T. Bleij.- F.W.Burgers.- J.C.S.de Jong.- W.J. van Leur.- B. Udo.- M.M Salet.- T. Wegman.- H.De.La Cousine.- C.A.v Beers.- M.A. v Deursen.- N.G.Smulders.- B. Verbruggen.- A.J. v Welie.- P.Biemond.- A.J.Janssen.- H.J.A. Verbruggen.- P.H.v d. Kleij.- L.P. den Bieman.
Tot slot werd er ook het Wilhelmus gezongen.

Bevrijdingsdag en Hemelvaart

Bevrijdingsdag en Hemelvaart op één dag: hoe uniek is dat?
In Nederland is het vandaag zowel Bevrijdingsdag als Hemelvaartsdag. Dat is uitzonderlijk, maar niet uniek. Sinds de bevrijding is het één keer eerder voorkomen, in 2005. En het is deze eeuw gelijk de laatste keer. Pas in 2157 vallen Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag weer samen. 
Het is wel voor het eerst dat de meeste Nederlanders door het samenvallen van beide dagen vrij zijn. Sinds 1990 is 5 mei een nationale feestdag, maar in de meeste cao's is bepaald dat het alleen in lustrumjaren een betaalde vrije dag is. Dat was dus het geval in 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 en 2015. De eerste keer dat Bevrijdingsdag weer een vrije dag is, is in 2020. 
Hemelvaartsdag is altijd op een donderdag, 39 dagen na Eerste Paasdag. De vroegst mogelijke datum is 30 april, de laatst mogelijke 3 juni. De kerk bepaalde in 325 op het Concilie van Nicea dat Pasen gevierd wordt op de zondag na de eerste volle maan van de lente. Als begin van de lente wordt 21 maart gehanteerd.    

Capitulatie

Bevrijdingsdag is sinds 1946 altijd gevierd op 5 mei. Op de avond van 4 mei 1945 werd in verschillende steden in West-Nederland de bevrijding al gevierd nadat de BBC de capitulatie van het Duitse leger in Noordwest-Europa had gemeld. Om 18.30 uur had admiraal Von Friedeburg op het geallieerde hoofdkwartier op de Lüneburger Heide zich namens de Duitse troepen in Noord-Duitsland, Denemarken en Nederland overgegeven aan de Britse veldmaarschalk Montgomery. 
De hoogste Duitse officier in Nederland, generaal Blaskowitz, achtte zich hier echter niet aan gebonden. Wel kwam hij op 5 mei naar hotel De Wereld in Wageningen, waar hij de Canadese generaal Foulkes beloofde dat hij zou capituleren. Een van de voorwaarden was dat prins Bernhard, die bij het gesprek aanwezig was, de Binnenlandse Strijdkrachten in toom zou houden. 
Pas een dag later, op 6 mei, werd de capitulatie door Blaskowitz getekend, in de aula van de Landbouwhogeschool in Wageningen. De dagen daarna reden de Canadese bevrijders de steden van West-Nederland binnen. Hoewel de capitulatie dus pas op 6 mei een feit was, werd al in 1946 5 mei als Bevrijdingsdag gevierd - de bereidheid tot overgave van Blaskowitz werd als beslissend gezien.

Wederopbouw

De eerste naoorlogse kabinetten wilden van 5 mei geen nationale feestdag maken, omdat er dan niet gewerkt zou worden en er bij de wederopbouw dus elke jaar een productiedag verloren zou gaan. In 1958 kwam er een compromis: op 5 mei zouden de Nederlanders een deel van de middag vrij hebben. Maar pas in 1990 werd 5 mei een nationale feestdag. 
Andere Europese landen vieren 8 mei als bevrijdingsdag, de dag van de algehele Duitse capitulatie, ook als ze zelf al eerder waren bevrijd. Rusland viert dit op 9 mei. De overgave werd om middernacht getekend, toen het in Rusland al 9 mei was.

maandag 2 mei 2016

Koninklijk Onderscheiden 2016

Zoals de weersvooruitzichten nu zijn dan zal het Dinsdag niet alleen hagelstenen regenen maar ook Koninklijke lintjes.

Er zijn vandaag heel veel mensen die ter gelegenheid van Koningsdag een onderscheiding krijgen opgespeld.

 In vele gemeenten maken ze er een feest van, van de Kon. onderscheidinguitreiking aan hun burgers.
Vaak weet iedereen in zijn/haar omgeving van het feestelijke gebeuren behalve de "decorantie" zelf. (de pers weet het vaak ook al, maar er is een embargo tot kort voor de uitreiking)

In Dreumel hadden ze een list bedacht om zo de twee te huldigingen mensen om de tuin te leiden. Zij zouden deze dag de gelegenheid krijgen om het dorp Dreumel landelijk te promoten, en ik zou daar een ( foto) verslag van verzorgen, en het werkte inderdaad.

Willy en Sjaak waren natuurlijk de laatste tijd erg druk met de nieuwe organisatie "samenredzaamheid" en zij waren de mannen die de duofiets beheerde. s`Morgens eerst dus die duofiets met Sjaak en Willy opgehaald, en gereden naar de brandweer kazerne waar ook mensen (Frans) in het complot zat.

Daar een aantal foto`s gemaakt en door naar het zwembad want ook dat was een paradepaardje van Dreumel, veelal door vrijwilligers gerund. Daarna naar de zaal ven Jan Bouman want die mocht ook niet ontbreken, Ze werden door Ko Wassink langzaam naar binnen geloodst, en toen pas zagen ze wat een verassing hun stond te wachten, een groot deel van de beide families zat hier gebroederlijk bijeen op hun te wachten.

De verbazing was dan ook erg groot dat zij waren uitgekozen om een Koninklijke onderscheiding te krijgen. Maar het waren dan ook niet de eerste de beste die de versierselen door Burgemeester Steenkamp kregen opgespeld.

Daar gaat zeker een jaar van voorbereiding aan vooraf, en daar is onze voormalige wethouder Ko Wassink dus druk mee geweest om dat door allerlei commissies heen te loodsen voor dat het definitief is dat zij een Koninklijke onderscheiding krijgen.

Dit jaar waren er in Dreumel dus twee mensen die voor hun grote verdiensten voor het dorp een passende Koninklijke onderscheiding kregen die hun onder luid applaus door Burgemeester Steenkamp werden opgespeld.

De "decorandi" die dit jaar de Koninklijke onderscheiding kregen waren twee bekende in Dreumel.
1 = Sjaak Rademakers voorheen schilder, maar heeft wel een hele lijst van verdiensten aan vrijwilligerswerk.

Bij de muziekvereniging St-Barbara, vele hand en spandiensten achter de schermen - onderhoud -geld inzamelen. Hij is vanaf 1966 al lid van onze vrijwillige brandweer, doet ook veel voor het zwembad "De Zeven Morgen". schilderen en ander onderhoud, is al sinds 1995 vrijwilliger bij het zorgcentrum St Barbara "tafeltje dekje". Trekt er regelmatig op uit met de "duofiets" doet veel voor de R.K.Parochie zowel het onderhoud, als dat hij actief is als acoliet.

Maar ook Willy van Oorsouw heeft een hele lijst van vrijwilligers activiteiten, om er maar een paar te noemen vrijwilliger en bestuurslid van het Nederlandse Rode Kruis, is actief als chauffeur op de Pambus. Medewerker bij de "Zeven-Morgen" chauffeur op de rolstoelbus brengt regelmatig maaltijden rond, begeleidt de groep bewoners bij de avondvierdaagse. Rijd regelmatig met de bewoners ergens heen op de "duofiets", Is secretaris en vrijwilliger buurtbus en verricht allerlei hand en spandiensten.

Vooral op grond van deze activiteiten kregen zij uit handen van de Burgemeester Steenkamp de versierselen en een mooie oorkonde uitgereikt. daarna waren er de felicitaties en bloemen van de familie. en onder het "lang zullen ze leven"
is Dreumel weer twee burgers met een Koninklijke onderscheiding rijker. Proficiat.