maandag 13 oktober 2014

Dreumel = Vluchtheuvel

Dreumel is een dorp liggend in het "Land van Maas en Waal"

Telt bijna 3000 inwoners das klein voor een provincie als Gelderland.

Waterrijk gebied met nu veel watersportrecreatie en een camping, Ligt aan de rivier de Waal en tussen de dorpen Wamel en Heerewaarden. Langs (door) Dreumel loopt de alom bekende provinciale (dodenweg)=

de van "Heemstraweg" waar de aanleg ervan al begon in 1927 en pas in 1959 werd voltooid, de naam van Heemstra = N322 is ontleend aan Mr. Schetto Baron van Heemstra, hij was van 1925 tot 1946 Commissaris van de Koningin hier in Gelderland. De weg is totaal 75 km lang.
Tot 1 januari 1984 was Dreumel nog een zelfstandige gemeente. Ook is Dreumel al heel oud.

De eerste vermelding van Dreumel (toen Tremele) geheten dateert uit 893 na Chr. wanneer de abdij Prum een hof te Dreumel bezit. De abdij Prum wat in de Eifel (D)lag had een uitgestrekt bezit wat reikte tot wel in Bretagne (Fr), de Taunus (D).

De abdij beschikte over een aantal voogdijen - kloosters ook in andere plaatsen om het goederenbeheer goed te organiseren.

De geschiedenis van Dreumel wordt onder meer gekenmerkt door de talloze dijkdoorbraken. De watersnood van 1861 leidde ertoe dat er twee jaar later voor de inwoners van Dreumel een vluchtheuvel werd aangelegd. dat gebeurde dus in 1863.

In dat jaar werd ook de Waaldijk door getrokken en kreeg dus de vroegere waaldijk de bestemming "vluchtheuvel", om in tijd van nood de inwoners en het vee drogen voeten te bieden. In 1866 gaf de Dijkgraaf van het polderdistrict Maas en Waal opdracht voor de bouw van vier "bewaarplaatsen" (noodschuren) voor dijk en noodmaterialen aan te besteden.

De vier "bewaarplaatsen" stonden dus in Alphen-Dreumel-Leeuwen en Deest.

Het dijkmagazijn is dus bijna 150 jaar oud, en er werd van alles opgeslagen wat kon worden gebruikt in geval van watersnood.Kruiwagens -schoppen-pikhouwelen en natuurlijk zandzakken. Na gebruik werden alle materialen weer netjes opgeborgen en de natte zakken te drogen gehangen.

In 2013 werd de stichting "Tremele" in de gelegenheid gesteld om het gebouw aan de vluchtheuvel te huren, er werd  een plan van aanpak geschreven om het gebouw voor andere functies geschikt te maken.

Zo blijft het dijkmagazijn ook nog in de toekomst een bewaarplaats, maar nu van zaken die met het dorp Dreumel te maken hebben.

Het is een rijksmonument, wat behoorlijk is scheef gezakt, er zijn dan ook vele renovaties en bijzondere aanpassingen verricht,

dat betekend dat de bezoekers een bijzondere ervaring te wachten staat.

Wilt u ook eens een bezoekje brengen aan deze vroegere "noodschuur".
Hij is wekelijks geopend op Donderdag van 19-30 u tot 22,00 u. Doen!!!
(tekst gedeeltelijk van Tremele). Dank daarvoor!!!

woensdag 8 oktober 2014

Acolieten in het nieuw

Zaterdagmiddag was het in Dreumel dubbel feest,

Ten eerste was het weer de jaarlijks terugkerende ontmoetingsdag van de Dreumelse senioren,

Die deze keer al om 13.30 u begon met een traditionele Hlg. Mis verzorgd door het seniorenkoor  o.l.v. Tilly van Teeffelen.

Er waren heel wat senioren op af gekomen, waarschijnlijk vanwege het 60 jarige jubileum van de seniorenbond.

En wat de meeste dan ook gelijk al opviel was, dat onze Dreumelse acolieten geheel in het nieuw waren gestoken.

Binnen de christelijke liturgie is de misdienaar = acoliet (hulp van de pastoor- bisschop)
een van de oudste functies.

Ook wat de kledij van de acolieten betreft, altijd al was men gekleed in een toog met daarover een superplie.

Dat is nu sinds kort hier in Dreumel veranderd. Onze acolieten gaan sinds kort in een prachtig kostuum met bijpassend overhemd en stropdas, zodat ze er weer jaren tegen aan kunnen.