vrijdag 29 januari 2016

Pastoor M Massaer 50 jaar

Op 4 februari wordt onze pastoor Marc Massaer  50 jaar jong.

In Nederland heet dat hij "Abraham"gaat zien.

Waar komt de uitdrukking “Abraham zien “vandaan ?
 Als een man vijftig wordt, ‘ziet hij Abraham’ en een vrouw die die leeftijd bereikt ‘ziet Sara(h)’.

Maar waar komt die uitdrukking vandaan?
De uitdrukking is afgeleid van een bijbeltekst.
In het Evangelie naar Johannes (8.57) staat het verhaal van de vrouw die overspel heeft gepleegd.


Aan Jezus wordt gevraagd wat er met de vrouw moet gebeuren, omdat de wet voorschrijft dat ze gestenigd moet worden.

Jezus zegt dat degene die zonder zonde is, de eerste steen mag werpen. 

Niemand doet dat. Jezus zegt dan: ‘Abraham, uw vader, heeft zich erop verheugd mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd’.


De toehoorders reageren verbaasd: ‘Gij hebt nog geen vijftig jaar, en hebt Gij Abraham gezien?’
Er wordt ook wel gezegd dat iemand van 50 jaar dezelfde levenswijsheid en waardigheid moet bezitten als Abraham.

Abraham (hij heette aanvankelijk Abram) was getrouwd met Sarai.
 Zij konden geen kinderen krijgen. Na een boodschap van God veranderde hij zijn naam in Abraham en zij in Sara(h).

Toen konden zij wél kinderen krijgen. Abraham wordt gezien als de stamvader van vele volken.
Pas halverwege de vorige eeuw werd voor vrouwen Sara(h) ‘ingevoerd’.
Daarvoor zagen zij op hun 50ste ook Abraham.

Pastoor Massaer volgde in 2011 Pastoor van de Maazen op die naar het Brabantse Geldrop vertrok.
Pastoor Massaer werd geboren op 4 februari 1966 in het Belgische Leuven.

Ging studeren in 1993 in s`Hertogenbosch in het St-Janscentrum 

waarna hij na een studie van 4 jaar en 1 jaar stage in Heeswijk - Dinther priester werd gewijd door Bisschop Ter-Schure.

Nu is hij alweer sinds 2011 Pastoor van de 8 kerken in de Christoffelparochie. Wij wensen hem een hele fijne verjaardag en Gods zegen.