maandag 16 september 2013

Basiliek Oudenbosch

Na een aantal keren naar
Banneux en Kevelaar te zijn geweest, was het weer eens tijd voor wat anders, en wel dit keer met een kerkgemeenschap uit Oss naar Oudenbosch.

Midden op het Noord-Brabantse platteland 40 km van Rotterdam en wel 20 km van Breda staat in het kleine dorpje Oudenbosch een enorme koepelkerk waar vele zich over verwonderen.  Dat alles vanwege de enorme grootte van de kerk en zijn Romeins aandoende vorm.  Geen wonder  ook want het is een exacte copy van de St. Pieter in Rome. alleen 16 x kleiner.

De bouw van de kerk is al begonnen in 1865 met als belangrijkste adviseur maar ook beroemde architect van die tijd Pierre Cuijpers uit Roermond, bekend van o.a. de bouw van het Rijksmuseum en het Centraal Station van Amsterdam. Maar hij was ook goed in het ontwerpen en advies geven in het bouwen van kerken. Hij ontwierp er zeker 100  waarvan er 70 gebouwd zijn.

Als men voor het eerst aan de basiliek komt zal men zeer verbaast zijn van zijn monumentale afmetingen.

Lengte is 81 meter en de breedte 55 meter het hoogste punt is de koepel met 63 meter hoogte.

Het was Pastoor Hellemons die in een drietal preken zijn parochianen wist te overtuigen van de noodzaak dat er een nieuwe kerk moest komen. omdat de oude Heilige Agathakerk in een zeer slechte staat verkeerde, nadat hij in 1799 weer van de Protestanten was terug gekregen, ook werd hij langzaam aan te klein voor het groeiend aantal parochianen.

Willem Hellemons geboren in Roosendaal = niet ver van Oudenbosch gaf al jong aan priester te worden. In 1829 vertrok hij dan ook voor zijn studie naar Rome. waar tussen de Paus en Hellemons een blijvende vriendschappelijk relatie ontstond. Na zijn voltooiing van zijn studie ontving hij in de basiliek van St Jan van Lateranen zijn priesterwijding.

Het verblijf in Rome is voor het verdere leven van Hellemons van beslissende betekenis geweest. Zijn liefde voor de Paus uitte zich wel heel markant in de jaren 1864 -1870. toen mede door zijn inzet z`on 3000 Nederlandse Zoeaven via Oudenbosch naar Rome vertrokken om te strijden voor de instandhouding van de Kerkelijk Staat.  Pastoor Hellemons stierf op 12 december 1884 hij ligt begraven op de grafheuvel hier in Oudenbosch op de plaats waar eens de Agathakerk stond.

Zoeaven Ook is er in Oudenbosch een Zoeavenmuseum = het enige museum dat de complete geschiedenis van de Nederlandse Zoeaven bewaart. Wat zijn Zoeaven?  In de 19 de eeuw ontstond in Italië een sterk nationaal bewustzijn dat tot uiting kwam in een streven naar staatkundige eenheid in het land.

Dat betekende groot gevaar voor de onafhankelijkheid van de Kerkelijke Staat waarvan de Paus het hoofd was. De Paus richtte daarom een oproep tot alle katholieke jongeren in de wereld om hem te hulp te komen. met ruim 3000 man vormden de Nederlanders het grootste contingent.

Het mocht niet baten in 1870 bezette het Italiaanse leger het overgebleven deel van de Kerkelijke Staat. De eenheid van Italië, met Rome als hoofdstad was een feit. De Paus trok zich vrijwillig terug in het Vaticaan en de vele Zoeaven verlieten Italië.  Het is wel de moeite waard om eens daar in het Zoeavenmuseum te gaan kijken.