maandag 28 mei 2018

Eerste Heilige Communie 2018

Ook vandaag 13-05-2018 deden ze in de St. Barbarakerk in Dreumel de 16 kinderen van de St Chrisoffelparochie de Eerste Heilige Communie.

Al de dag ervoor (zaterdag) hadden zij al flink gerepeteerd zodat ze s`Zondags goed beslagen ten ijs zouden komen.
Want de Eerste Heilige Communie is ook hier in Dreumel nog altijd een groot feest waar de gehele familie aan deelneemt.

Kinderen de deelnemen aan de Eerste Heilige Communie zijn ongeveer 7 a 8 jaar oud.En krijgen op school en in de sacristie te horen en te lezen over het leven van Jezus.

Hoogtepunt van de Eerste Heilige Communie is toch wel de feestelijke Heilige Mis die zij dan ook zelf verzorgen en de kerk prachtig versieren.

Tijdens de preek mogen dan ook zij antwoord geven op vragen van mijnheer pastoor, over het leven van Jezus.
Maar wat is nou de betekenis van de Eerste Heilige Communie. de E.H.C. is een van de drie stappen in het christelijk geloof.

Eerste is het doopsel waarin hij/zij wordt opgenomen in de kerkgemeenschap.
Tweede is de Eerste Heilige Communie waarin hij/zij dan mag deelnemen aan de maaltijd van de Heer, en het lichaam van Christus mag ontvangen.

Derde is het Hlg Vormsel wat ze meestal krijgen toegediend met hun 12 de levensjaar en dan de bijzondere kracht van de Hlg Geest ontvangen.

De  Eerste Heilige Communie niet het begin van een christelijker leven, in onze parochie worden de kinderen buitenschools voor bereid op een christelijk leven.

Je kind de Eerste Heilige Communie laten doen is een keuze om als een goed christen te willen leven.
De Eerste Heilige Communie is in de R.K. kerk een feest dat iemand voor het eerst deelneemt aan het sacrament van de Eucharistie, wat betekent dank zeggen aan God of te wel deelnemen aan de maaltijd van de Heer, en de Eerste Communie maakt daarvan deel uit.

Wij feliciteren hierbij alle communicantjes en hun ouders met de Eerste Heilige Communie. met namen.


Juul van den Boom - Luc Driessen - Keano de Kleijn '- Cas Graven -Daan van Heel -Dannick Vermeulen -Nova Gerlag - Tijn Verbruggen -Shophie  van Toorn - Rik van Dijk -Kas van Dijk Yfke Gerlag -Megan de Rouw - Geertje Hendriks - Simon van Oijen - Siebe Rienks. 
De voorbereidingen zijn gedaan  door Pastoor Massaer Angela Sas en de Ouders. Bedankt voor deze mooie viering.