zaterdag 14 mei 2016

Eerste Heilige Communie 2016

Na een aantal weken van voorbereiding was het op 8 mei om 11.00 u 2016 dan zover. 17 jongens en meisjes deden in het bijzijn van hun ouders opa`s en oma`s hun eerste Heilige communie.  

 De St. Barbarakerk was s`morgens vroeg al in feestelijke stemming gebracht door hem mooi te versieren. Het zou een feestelijke ontmoeting met de Heer worden, aan de kinderen zou het niet liggen want die hadden er wel zin in. Behalve dat de kerk prachtig versierd was was er nog een groot feest, toevallig viel dit jaar de eerste heilige communie gelijk met Moederdag, dus eigenlijk dubbel feest. Maar vanmorgen ging het hier juist om de communicantjes.

Tegen 11.00 u was het dan tijd dat de kinderen zich gingen opmaken voor het grote gebeuren. Voorop gegaan door pastoor M. Massaer en diaken P.Zimmermann liepen de kinderen door het middenpad richting het altaar, waarop de ouders al stonden en en het bekende Glorie- Glorie - Halleluja samen met de talrijke gelovige in de kerk zongen, en iedereen zong het dan ook woordelijk mee.

Na het welkomstwoord van de pastoor, was het de beurt aan de kinderen, die hun talrijk aanwezige familie van opa`s - oma`s en broertje en zusjes  heel hartelijke welkom heette op het grootte feest. Daarna was het de beurt aan Jasmijn en Noud om een mooi gedicht voor te lezen. En alvorens de communie te ontvangen vragen wij God om vergeving voor alles wat we eventueel verkeerd zouden hebben gedaan.

Jessica Hol is de moeder van Senn deed dat namens de ouders, en zoals in een Heilige Mis gebruikelijk is is er ook de Liturgie van het woord, met een lezing uit het Heilig Evangelie dit maal speciaal volgens Johannis, gelezen door onze diaken Pieter Zimmermann. De pastoor had deze keer een heel andere preek dan normaal, hij had allerlei vragen aan de kindertjes die zij mochten beantwoorden. Na de preek van de pastoor kwam de geloofsbelijdenis en mochten Sieb- Sanne- Floris en Kevin die voorlezen.

Na de geloofsbelijdenis werd de tafel in gereedheid gebracht voor de Hlg Communie, en bidden zij tot God het gebed dat Jezus ons zelf geleerd heeft het "Onze Vader",

 Na het Onze Vader kwam het vredesgebed, wat in deze tijd hard nodig is "Vrede laat ik U mijn vrede geef ik U" zegt dan de pastoor, en wenst elkaar de vrede.

Daarna is dan voor de kinderen het grote ogenblik aangekomen, de uitnodiging tot het ontvangen van hun "Eerste Heilige Communie" want zo komt Jezus in je hart.
Na het ontvangen van de Heilige Communie is er natuurlijk een danklied, zo prachtig gezongen door het speciaal voor deze gelegenheid gevormd koortje.

 Daarna was er nog een gebed door de pastoor, en de slotgedachte werden voorgelezen door Audrey van de Boom = de moeder van Noud.
En juffrouw Annet bracht onder begeleiding van de kinderen een prachtig bouquet rozen naar het Maria-altaar, het was tenslotte ook Moederdag.

Daarna kregen alle moeders van de communicantjes ook een prachtige roos aangeboden van hun kroost. Ook kreeg ieder kind nog een prachtig "Hufra" kruisje in glas, en door de pastoor gewijd en gezegend aangeboden. Daarna kwam van de pastoor de zegening en wegzending zodat het grote feest en felicitaties van de communicantjes kon beginnen.

Buiten kon iedereen nog met papa en mama en /of opa en oma op de foto, onder een speciale triomfboog van witte ballonnen. Bedankt aan iedereen die dit feest van de kinderen tot een onvergetelijke heeft gemaakt. Ook gaan de felicitaties uit naar alle communicantjes.
Dit jaar waren het;

Noud van den Boom - Jasmijn Verbruggen - Eshra van Eck - Kevin van Sonsbeek - Sam van Toorn - Meike Verbruggen - Fenne van Doremalen - Nynke van Mourik - Floris Jansen - Sieb van der Heijden - Luna van de Werdt - Liz Verschuure - Caitlin Vermeulen - Rens Daanen - Sanne de Klein - Senn Hol - Bart Driessen.

Waarom een "Eerste Heilige Communie"
, Dat is dan de eerste keer dat je als katholieke gelovige mag deelnemen aan de maaltijd van Jezus-Christus.

Je krijgt dan een stukje hostie = een klein stukje brood, dat in de Heilige Mis is veranderd in het Lichaam van Christus, zo komt Jezus zelf bij jou aanwezig. Maar om de communie te mogen ontvangen moet je eerst wel zijn gedoopt. de meeste kinderen hier zijn al gedoopt als ze nog een baby zijn.

Zij doen dan meestal hun eerste heilige communie als ze een jaar of zeven/acht zijn.
De gebruikelijk leeftijd om het Vormsel -( hernieuwde doopbeloften) te ontvangen is, een jaar of dertien. De eerste heilige communie is een van de zeven sacramenten in de R.K. Kerk.
De zeven sacramenten zijn:
De Doop - Communie - Vormsel - het Huwelijk - Priesterschap - de Biecht - Ziekenzalving.