dinsdag 3 september 2019

Bedevaart naar Kevelaar 2019

Zoals bekent gaat Dreumel ieder jaar naar het niet ver in Duitsland liggende bedevaartplaats Kevelaar.

Met 3 bussen en een 150 personen opkomst was de belangstelling groot te noemen.

Bus 1. ging vandaag o.a. naar Dreumel - Wamel - Ben-Leeuwen - Druten en naar de verzamelplaats Deest.

Bus 2. Gaat langs de Maaskant, waar voor het eerst ook een groot aantal pelgrims uit o.a. Kerkdriel meegingen, v w. dat de organisator en begeleider ziek is geworden en zij geen opvolger konden vinden. ( jammer ook 3 bussen) en dus gingen zij voor het eerst dit jaar met ons mee op maandag.

Bus 3. Komt uit de Betuwe en was dit jaar met 60 personen ook weer bomvol.

Alle 3 de bussen komen na het ophalen van de mensen bij elkaar in Deest, waarna zei daar gezamenlijk de reis naar het Duitse Kevelaar aanvaarden.

Dit keer hadden wij de kersverse pastoor Titus Santhanam als begeleider, en de kapelaan S. Steijaert zat als begeleider in de bus 2 van o.a. Alphen.

In de bus van de Betuwe hadden ze diaken V. van der Helm als begeleider.
Eenmaal aan het rijden en enkele Onze Vaders en Wees Gegroetjes zijn we al snel in Kevelaar.
We worden dan uitgezet op het Rathausplatz, om dan gezamenlijk in processie naar de Basiliek te lopen waar we dan tegen 10.30 u zijn.

Daarna hebben we nog voldoenden tijd voor een kopje koffie met lekkere "Torte".
Om 11.30 begint speciaal voor ons de Hlg Mis die dan een uurtje duurt, daarna is er nog voldoenden tijd om te lunchen of te winkelen, voor de meeste aan de kruisweg beginnen.

Aangekomen in Kevelaar valt het al gelijk op dat we hier te doen hebben met een van de grootste bedevaartplaatsen in N.W. Europa. waar ieder jaar meer dan een miljoen pelgrims naar toe komen.

Het doel van deze bedevaart is toch de "Gnadekapel" met het beeld van Maria, = "Troosteres van de Bedroefden".

De kaarsenkapel en de Mariabasiliek steken met hun 90 meter hoge torens hoog boven de stad uit.

Hier vinden dan ook de grote pelgrimsmissen plaats.
De marskramer Hendrik Busman 1607-1649 zou van de Hlg Maagd zelf tot driemaal toe de opdracht hebben gekregen om hier voor haar een kapelletje te bouwen.

Waar hij in juni 1642 gehoor aan gaf, toen hij op het kruispunt van de weg Geldern-Kleve bij herhaling de opdracht kreeg.
Al gauw kwamen er pelgrims en werden er genezingen gemeld, die in 1647 erkend werden door de R.K.Kerk

In 1645-1647 werd er een bedevaartkerk gebouwd, de huidige kaarsenkapel.
Kevelaar speelde een bijzondere rol voor de Nederlandse katholieken in het vooral protestantse noorden waar alle geloofsuitingen verboden waren,

maar in Kevelaar konden zij hun geloof openbaar beleiden want in het Koninkrijk Pruisen bestond wel een godsdienstvrijheid.

Het zou een hele mooie, en prachtige bedevaartslag worden met heel veel pelgrims zowel uit de Betuwe als Maas en Waal.
Bedankt allen die deze dag hebben gemaakt tot een onvergetelijke. Bedankt, Pastoor- Kapelaan en Diakens zo ook de Acolieten. en jullie Pelgrims. tot volgend jaar.