vrijdag 10 maart 2017

Jaarvergadering Kerkkoor Dreumel

Na de repetitie van donderdag 9 maart, die in het teken van Pasen en de voorstelling van de kinderen stond.

die zich a.s. Zondag voorstellen aan de aanwezige parochianen dat zij binnenkort (7 mei om 11.00 u)  de eerste Heilige communie gaan doen.

Daarna volgde om 21.00 u de jaarlijkse ledenvergadering van het Dreumelse kerkkoor "St Barbara", waar de voorzitter Ton van den Berg ons hartelijk welkom heette.

Dan eerst een ogenblikje stilte om ons overleden koorlid Marjon te herdenken. Dan komt de penningmeester Ben Heesakker aan het woord, die dit keer niet zulke goede (financiƫle) berichten heeft. we hebben de laatste jaren te ruim geleefd en dat laat zich merken in de clubkas van het koor.

Dus kwam hij met een minder leuk voorstel om de contributie te verhogen naar € 25.00  per jaar. waar toch allen, en allen zonder gemor mee instemden= dus akkoord.

Daarna een woordje van onze dirigente Meintje Sips,

die vind dat de opkomst zeker de laatste tijd vooral bij de repetities niet al te hoog is, en dat als je niet kunt je wel moet afmelden, zodat men weet welke stemmen er wel aanwezig zijn.

Maar de kwaliteit van het door haar geprezen koor blijft hoog. Ook moet het tijdens de repetities en Hlg missen wat rustiger zijn, en als zij afslaat, dan pas gaan zitten, niet eerder, of op haar teken weer gaan staan, en niet dat dat maar voor de helft gebeurd.

Ook op zo`n avond is Mijnheer Pastoor, M. Massaer aanwezig die ook de kwaliteit van dit kerkkoor goed vond.

Hij zou ook graag zien dat de processie met het Allerheiligste op Sacraments-dag 15 juni onder de opgeknapte baldakijn.

 ( Baldakijn of processiehemel word meegedragen op het Hoogfeest van het Allerheiligste Sacrament, wat valt op de tweede donderdag na Pinksteren) weer eens in ere hersteld zou kunnen worden. en we weer eens een processie zouden kunnen lopen, al dan niet in of rond de kerk zoals met Pieter Zimmermann de laatste keer.

Voor de meeste een leuk idee, maar daar wordt over nagedacht zo ook welke liederen er dan gezongen zullen worden. Zo kwamen er nog wat kleinere dingen aan de orde. Maar tegen 22.00 u nadat de voorzitter de vergadering had beƫindigd en een goed nieuw zangjaar had gewenst ging ieder weer met goede moed voldaan zijn/haar weegs.

Zou ook jij dit eens mee willen maken geef je dan snel op. Zowel mannen als vrouwenstemmen hartelijk welkom. Probeer het. Alle dank voor u aanwezigheid. Bedankt nogmaals.


woensdag 8 maart 2017

Jaarvergadering Senioren Dreumel 2017

Vandaag woensdag 8 maart was het dan weer zo ver, sinds 1954 voor de 63 ste keer was er een jaarvergadering van de Dreumelse seniorenvereniging.

Zoals gewoonlijk krijgen alle c.a. 400 leden een uitnodiging om van de voorzitter Frans Strik aan te horen wat de seniorenbond voor hen het afgelopen jaar heeft gedaan, en de komende jaren van plan is te gaan doen.

Mede door het zeer slechte weer was deze keer de opkomst niet zo geweldig, maar met de aanwezigheid van 55 leden mochten we dan ook weer niet klagen gezien de weersomstandigheden.

Om 14.00 u was het dan zover, de voorzitter opende de vergadering met alle een hartelijk welkom te heten. En na het welkomst woord wordt er ook even stil gestaan bij de leden die het afgelopen jaar ons zijn ontvallen, daarvoor een ogenblikje stilte.

Daarna komt waar iedereen naar uitkijkt de penningmeester = Coby, met het financieel verslag en na het voorlezen daarvan kreeg zij een daverend applaus, dan denk ik dat het financieel wel goed zit.

Ook werd ingegaan op de festiviteiten die het afgelopen jaar de revue passeerden wat over het algemeen wel positief werd ontvangen.

Alleen, maar daar was het bestuur het ook al wel mee eens moest er meer worden gedaan aan de kerstgedachten, en daar zal komende kerst gehoor aan worden gegeven, b.v. het ouderenkoor zou eventueel een paar kerstliedjes kunnen komen zingen. Deze gedachten werd dan ook met applaus begroet.

Ook de D.O.P.S. en de gym-club "herfstzon" kwamen ter sprake, die doen het alle twee goed. Ook werd er nog vluchtig over een contributieverhoging gesproken van 1.00 € in 2018, maar dat is aan velen voorbij gegaan v.w. de onduidelijkheid van de microfoon op dat moment.

Er werden nog vele punten aangeroerd, waar terplaatse nog niets aan gedaan kon worden, maar meegenomen worden naar de volgende bestuursvergaderingen.

Belangrijk voor onze
mindervaliden, de busreis gaat zeker door,

Maar dat is nog lang niet zeker van onze voorjaarsreis, waar we drie opties van hebben lopen en gekeken wordt welke voor ons het beste is dit jaar, wel moeten er minimaal 40 personen meegaan anders vindt het geen doorgang omdat het dan allemaal te duur uitpakt.

Maar ook op de agenda stond de zorg voor ouderen, de zorg voor/van ouderen  wordt steeds minder en kunnen niet meer verpleegd/verzorgd worden in hun eigen omgeving maar worden vaak steeds verder van huis opgevangen,

kijk nu waar mensen gehuisvest zijn o.a. in Culemborg in Ewijk of nog verder. Schuld zijn vaak de zorgverzekeraars die alles willen centreren.Wij proberen er alles aan te doen om dat teniet te doen, en onze mensen weer terg te krijgen naar onze gemeenten, al zal dat niet meevallen. Maar we doen ons best.
Nieuw dit jaar was i.p.v. stamppotmiddag,was de Nieuwjaarsreceptie en mede door het enorme succes (grote opkomst) een vervolg krijgt volgend jaar. Na al deze mededelingen volgde er een pauze waar men met elkaar in alle rust van gedachten kon wisselen.
Tot slot was er nog een gratis bingo met mooie prijzen.

Ook nieuw en speciaal voor de seniorenbond in samenwerking met de "Stichting uit de Kunst Dreumel" de verschillende workshops,
die gehouden worden in het Paulusgebouw, beginnend op donderdag 23 maart van 14.00 tot 16.00 u. Inlichtingen  0487 571614. Kosten  zij 10.00 € incl. koffie en materialen. Dan bedankt de voorzitter jullie alle, namens het bestuur voor de aanwezigheid,en tot ziens.

woensdag 1 maart 2017

Oudste en Jongste inwoners Dreumel

Traditiegetrouw is er in het zorgcentrum St.Barbara daags na de trek door het dorp van de "Reut" de huldiging

van de oudste en jongste inwoners van het dorp Dreumel.

Dus zo ook dit jaar weer, het is dan meestal tegen koffietijd dat dan de Prins = "Therry d`n Urste" van het Schutlakenrijk

samen met jeugdprins "Melvin d`n Urste" en jeugdprinses "Steffi 2.0" en hun gevolg bij het zorgcentrum arriveren,

om deze traditie door hun aanwezigheid een nog feestelijker tintje te geven. Na de koffie en verwelkoming door directrice van het zorgcentrum St.Barbara = Marielle Kolvenbach v Zon, en een prachtig optreden van de dansgarden wordt er over gegaan tot de feestelijke uitreiking van de versierselen en oorkonde aan de gelukkigen twee die gehuldigd worden,

maar ook prachtige bloemen die bij zo`n huldiging horen. De feestelijkheden worden ook bijgewoond door de pas gekozen Prins van het zorgcentrum St Barbara Leeke Verbruggen en Prinses Leid.

Dit jaar is het alweer voor de vierde keer dat de eer als oudste inwoner van Dreumel te beurt valt aan Mevr. Mien van Wijk-Gerritsen met haar 102 jaar,

en daarvoor krijgt zij een prachtig bouquet bloemen met de daarbij behorende unieke oorkonde, uitgereikt onder luid applaus en de muziek van de buutmars.

Daarna is het de beurt aan onze jongste telg van Dreumel, die dit keer gaat naar Vera Donkers geboren op 17 februari 2017 zij is de dochter van Durske en Stijn Donkers en zusje van Pepijn en Sebastiaan en Annabel, wonend in de Molenstraat hier in Dreumel.

Ook zij krijgt als jongste inwoonster een unieke oorkonde en een symbolisch geldbedrag, waarvan zij over een aantal jaren mee carnaval kan gaan vieren.

Ook de ouders van de jongste krijgen een mooi bloemetje aangeboden.

Daarna komt er nog een verassing, op speciaal verzoek van de Prins van het zorgcentrum Leeke Verbruggen zingt Jack Beurskens het Dreumelse volkslied, wat iedereen dan ook uit luide borst meezingt.

Ook ie er een optreden van twee uit Tirol overgekomen mannen Fabian en Florian met het aloude lied over ??

Nadat de dansgarde nog eenmaal heeft opgetreden, en de aanwezige gasten nog genieten van hun drankje wordt het voor de bewoners weer tijd om terug te gaan naar hun kamers, om heerlijk uit te rusten en terug te kijken op de mooie morgen die we net gehad hebben.
Daarna word er nog een lekkere kopje soep van het huis geserveerd, en de huldiging van de jongste en oudste van dit jaar zit er dan alweer op, en gaat Prins "Therry d`n Urste" met zijn hele hofhouding naar de volgende activiteit. Hij heeft het maar druk in deze tijd van het jaar.  Bedankt personeel en vrijwilligers tot volgend jaar ALAAF.