woensdag 8 maart 2017

Jaarvergadering Senioren Dreumel 2017

Vandaag woensdag 8 maart was het dan weer zo ver, sinds 1954 voor de 63 ste keer was er een jaarvergadering van de Dreumelse seniorenvereniging.

Zoals gewoonlijk krijgen alle c.a. 400 leden een uitnodiging om van de voorzitter Frans Strik aan te horen wat de seniorenbond voor hen het afgelopen jaar heeft gedaan, en de komende jaren van plan is te gaan doen.

Mede door het zeer slechte weer was deze keer de opkomst niet zo geweldig, maar met de aanwezigheid van 55 leden mochten we dan ook weer niet klagen gezien de weersomstandigheden.

Om 14.00 u was het dan zover, de voorzitter opende de vergadering met alle een hartelijk welkom te heten. En na het welkomst woord wordt er ook even stil gestaan bij de leden die het afgelopen jaar ons zijn ontvallen, daarvoor een ogenblikje stilte.

Daarna komt waar iedereen naar uitkijkt de penningmeester = Coby, met het financieel verslag en na het voorlezen daarvan kreeg zij een daverend applaus, dan denk ik dat het financieel wel goed zit.

Ook werd ingegaan op de festiviteiten die het afgelopen jaar de revue passeerden wat over het algemeen wel positief werd ontvangen.

Alleen, maar daar was het bestuur het ook al wel mee eens moest er meer worden gedaan aan de kerstgedachten, en daar zal komende kerst gehoor aan worden gegeven, b.v. het ouderenkoor zou eventueel een paar kerstliedjes kunnen komen zingen. Deze gedachten werd dan ook met applaus begroet.

Ook de D.O.P.S. en de gym-club "herfstzon" kwamen ter sprake, die doen het alle twee goed. Ook werd er nog vluchtig over een contributieverhoging gesproken van 1.00 € in 2018, maar dat is aan velen voorbij gegaan v.w. de onduidelijkheid van de microfoon op dat moment.

Er werden nog vele punten aangeroerd, waar terplaatse nog niets aan gedaan kon worden, maar meegenomen worden naar de volgende bestuursvergaderingen.

Belangrijk voor onze
mindervaliden, de busreis gaat zeker door,

Maar dat is nog lang niet zeker van onze voorjaarsreis, waar we drie opties van hebben lopen en gekeken wordt welke voor ons het beste is dit jaar, wel moeten er minimaal 40 personen meegaan anders vindt het geen doorgang omdat het dan allemaal te duur uitpakt.

Maar ook op de agenda stond de zorg voor ouderen, de zorg voor/van ouderen  wordt steeds minder en kunnen niet meer verpleegd/verzorgd worden in hun eigen omgeving maar worden vaak steeds verder van huis opgevangen,

kijk nu waar mensen gehuisvest zijn o.a. in Culemborg in Ewijk of nog verder. Schuld zijn vaak de zorgverzekeraars die alles willen centreren.Wij proberen er alles aan te doen om dat teniet te doen, en onze mensen weer terg te krijgen naar onze gemeenten, al zal dat niet meevallen. Maar we doen ons best.
Nieuw dit jaar was i.p.v. stamppotmiddag,was de Nieuwjaarsreceptie en mede door het enorme succes (grote opkomst) een vervolg krijgt volgend jaar. Na al deze mededelingen volgde er een pauze waar men met elkaar in alle rust van gedachten kon wisselen.
Tot slot was er nog een gratis bingo met mooie prijzen.

Ook nieuw en speciaal voor de seniorenbond in samenwerking met de "Stichting uit de Kunst Dreumel" de verschillende workshops,
die gehouden worden in het Paulusgebouw, beginnend op donderdag 23 maart van 14.00 tot 16.00 u. Inlichtingen  0487 571614. Kosten  zij 10.00 € incl. koffie en materialen. Dan bedankt de voorzitter jullie alle, namens het bestuur voor de aanwezigheid,en tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten