dinsdag 20 augustus 2013

Persbericht Mgr Bluyssen

Persinformatie rond het overlijden en de uitvaart van mgr. Bluyssen, emeritus-bisschop van ’s-Hertogenbosch
1. Dinsdag 13 augustus om 19.00 uur, Bisschopshuis, Parade 11 te ’s-Hertogenbosch (buiten bij de voordeur).
Mgr. Hurkmans, bisschop van ’s-Hertogenbosch, verwelkomt het stoffelijk overschot van emeritus-bisschop
Bluyssen. Alle pers is welkom – ook met camera’s – en vooraanmelding is niet nodig. Wel graag op tijd aanwezig
zijn (18.45 uur).
2. Dinsdag 13 augustus van 19.30 uur tot 21.00 uur; woensdag 14 augustus van 16.00 tot 18.30 uur en na de vespers
tot 21.00 uur:
mgr. Bluyssen ligt opgebaard in het Bisschopshuis, ingang Parade 11, en belangstellenden hebben de mogelijkheid
om van hem afscheid te nemen.
De pers is welkom, maar camera’s dienen vooraf te worden aangemeld. Hiervoor contact met de heer H. v.d. Poll
van het bisdom: hvdpoll@bisdomdenbosch.nl (wiens aanwijzingen ter plaatse ook gevolgd dienen te worden).
Bij opnames aandacht voor de piëteit van de overledene en voor de mensen die afscheid komen nemen en hun
privacy. Het gebruik van lampen bij de opnames is niet toegestaan.
Speciaal voor de pers is er op woensdag 14 augustus van 15.30 – 16.00 uur gelegenheid om foto’s en
filmopnamen van de opgebaarde emeritus-bisschop te maken. Parade 11. Vooraanmelding is niet noodzakelijk.
Contactpersoon is voornoemde heer H. v.d. Poll.
3. Woensdag 14 augustus om 19.00 uur, vesperviering – dat is een viering van woord en gebed – ter voorbereiding
op de uitvaart. De viering lijkt overigens ook géén interessante cameramomenten op te leveren, maar alle pers is
welkom, zonder vooraanmelding (er zijn geen gereserveerde plaatsen).
4. Donderdag 15 augustus 2013: uitvaart. Op het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. De liturgische kleur
tijdens de Eucharistieviering in de kathedrale basiliek van Sint-Jan Evangelist is daarom wit.
Voorafgaande aan de mis wordt mgr. Bluyssen vanuit het Bisschopshuis, Parade 11 (voordeur), naar de Sint-Jan
gebracht in een plechtige processie. Het Bisschopshuis is niet voor pers toegankelijk, maar buiten is er voldoende
gelegenheid om onder meer opnames te maken. Aanmelding is niet noodzakelijk.
De H. Mis waaronder uitvaart en afscheid wordt (alleen) door Omroep Brabant gefilmd en (alleen) gefotografeerd
door een daartoe door het bisdom aangetrokken fotograaf. Er wordt gewerkt via een poule-systeem:
filmfragmenten zijn te verkrijgen bij Omroep Brabant (via producer Erik Emmen 040-2949128) en foto’s tijdig bij
het bisdom (zie hierna).
Andere camera’s zijn omwille van het verloop van de liturgie in de viering niet toegelaten, omwille van de rust in
de kathedraal en omwille van de piëteit ten opzichte van de overledene en zijn familie. Wij vragen om uw begrip
hiervoor!
Schrijvende pers is welkom; voor een gereserveerde zitplaats voor de pers is aanmelding vóór woensdag
14 augustus nodig per mail naar mevrouw A. v.d. Els: avdels@bisdomdenbosch.nl. Gelieve tijdens de viering
eventuele aanwijzingen te volgen van de ordedienst en andere verantwoordelijkheden in de kathedraal.
Aansluitend vindt de bijzetting plaats in de bisschoppelijke crypte onder de kapel op de begraafplaats Orthen.
Pers is bovengronds welkom, ook camera’s. Vooraanmelding is niet noodzakelijk. Toegang tot de crypte alleen
voor de door het bisdom aangetrokken fotograaf, wiens foto’s beschikbaar komen.
Voor foto’s uit de kathedraal en uit de crypte kunt u een mail sturen naar mevrouw A. v.d. Els:
avdels@bisdomdenbosch.nl. Vermeldt u in de onderwerpregel duidelijk “foto’s uitvaart mgr. Bluyssen”). Vóór
donderdag 18.00 uur ontvangt u dan een email retour, met een link via welke u over de foto’s kunt beschikken