zaterdag 4 mei 2013

Dodenherdenking Dreumel 2013

De dodenherdenking in ons land vindt jaarlijks plaats op 4 mei, met o.a. 2 min. stilte (vroeger 1 min). De landelijke herdenking vindt plaats op de Dam in Amsterdam.

Tijdens de "Nationale Herdenking" herdenken we alle  (zowel burgers als militairen) die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen, sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Men gaat hierbij uit van 10.mei 1940 zowel in oorlogssituaties als bij vredesmissies.

In Dreumel herdenken we onze "helden"die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog.
Zo is er om 19.15 u een herdenkings- bijeenkomst in de R.K. Kerk, waar dus geen Hlg Mis wordt opgedragen maar een Herdenking voor onze gevallenen, en toegankelijk voor alle gezindten.

Het "Parochieel Kerkkoor St Barbara" zingt dan enkele liederen zoals o.a."Lead me Lord" en het toepasselijke "Ecce quomodo moritur Justus"=( zie toe hoe een rechtvaardigen heengaat)

Het welkoms en slotwoord is van de voorzitter van het Oranjecomité.  Karin de Vree.
Maar er is ook een herdenkingstoespraak, door de Hr Ko Wassink.
Dan herdenken wij de 26 gevallenen met naam, en steken daarvoor gelijk bij het noemen van hun naam een kaarsje op.
Na het noemen van de gevallenen wordt er een gedicht voorgedragen namens het "Dreumels Poëtisch Genootschap" door Bart Sikkens, en voor het Monument buiten, wordt dat gedaan door Edgar Danz.
Ook is er nog een mooi eigen gedicht van Jet Weijn. Daarna klinkt het indrukwekkende en door alle meezingend, het Wilhelmus. daarna komen de tamboers van de Dreumelse muziekvereniging om de aanwezig in de kerk op te halen en te begeleide naar het Dreumelse Monument.

Bij het Monument is er dan de kranslegging namens de gemeente.door Ko Wassink.
Ook is er een bloemhulde door de Majorettes, en de afgevaardigde veteranen van Dreumel.
Dan wordt er ook hier 2 min. stilte gehouden zoals elders in den landen.
Daarna klinkt de "Last-Post" gespeeld door Sandra Hommersom, wordt er nog een mooi gedicht voorgelezen door Edgar Danz.

Maar ook het koor Vivente" brengt enkele mooie toepasselijke nummers ten gehoren. m.n. "Horizon" en "This is my song" Maar ook het gedicht van Bryan de Vree was indrukwekkend.

Dan is het het onvermijdelijke slotwoord van Karin de Vree namens het OranjeComite, en de uitnodiging om nog gezamenlijk een kopje koffie o.i.d. te drinken, en wat na te praten.
Al met al een indrukwekkende herdenking, waar vele vrijwilligers zich voor hebben ingezet.  Bedankt voor alles, en tot een volgende keer.  Bedankt


                                           
                                             Wij gedenken in Dreumel dan speciaal.

H.J. v. d Berg.    W.F. v d Boogaard.   G v Kruisbergen  --    W.J.v Leur -- G.J. Salet-Kooijmans  ---

N.Schiltmans. --- L.J.de Vree.           --- G.H.J. Merx.       --- G.T. Bleij   --  F.W.Burgers -- B. Udo --

J.C.S. de Jong -  -W.J. v.Leur     - M.M. Salet ---  T. Wegman.---   H. De La Cousine --C.A. v Beers,

M.A. v Deursen. ---N.G.Smulders.--B.Verbruggen. --A.J.vWelie --- P.Biemond.--  A.J. Janssen
H.J.A.Verbruggen --- P.H.v d Kleij --  - L.P. den Bieman