zondag 28 augustus 2011

Pastoor M. Massaer Geinstalleerd

Vandaag 28 augustus was het weer eens een groot kerkelijk feest voor de 8 Maas en Waalse parochies.

Onze nieuwe pastoor Marc Massaer werd hier in Dreumel in de St. Barbara parochiekerk geinstalleerd.

Van alle 8 dorpen maar ook van zijn vroegere parochies waren er mensen naar hier gekomen om dit grote gebeuren bij te wonen. Zo ook zijn familie o.a. Ouders ,broers en zussen en
zwagers en hun kinderen waren aanwezig. bij dit plechtige gebeuren.
 De St Barbarakerk
was dan ook goed bezet.Voorop gegaan door het Doedelzakkenkorps uit Heerewaarden werd de nieuw te installeren pastoor naar het altaar begeleid, waar een welkomstwoord door Jan de Leeuw werd gesproken.
en tevens werd de benoemingsbrief van de bisschop voorgelezen, en de eed van trouw door de pastoor afge

legd,
 
Daarna het gebed, en de prachtige vierstemmige Hlg Mis van Gnoud, bijzonder mooi uitgevoerd door het parochieel zangkoor o l v. dirigente Meintje Sips,
 
Na het prachtige Kyrie en Gloria en enkele tussengezangen werd de hernieuwde wijdingsbeloften uitgesproken, waarop de nieuwe pastoor antwoorden met een krachtig Ja dat wil ik,
Daarna werden een aantal kerkelijke symbolen aan de pastoor overhandigd, o.a. Sleutel van de Kerk, hetEvangelieboek, en de kelk en hostieschaal, die dan op het altaar worden gezet,
 
Daarna we
n dit keer Deken- Rudy de Kruijf ,Pastoor Marc Massaer rden de voorbeden gelezen door de parochianen uit de verschillende dorpen.
Ook werd de pastoor met mooie en lovende woorden toegesproken, door o.a. de burgemeester van West Maas en Waal en mensen uit het Bisdom en de kerkbesturen.
 
Vele geestelij

k waren er ook aanwezig, om deze toch bijzondere Hlg Mis een feestelijk tintje mee te geven
.De Celebranten wareKapelaan Stefan Schevers. die per1 sept vertrekt. Kapelaan Sunny, zo ook de diaken Peter de Snoo.
Ceremoniarius was Johan v Dijk uit Alphen,
 
Na de Hlg.Mis die zeker anderhalf uur heeft geduurd, ging het onder de mooie en luide klanken van de doedelzakken vanuit de kerk naar zaal het Centrum, alwaar men met de pastoor kon kennis maken en ee
n kopje koffie


met cake kon nuttigen.
Het was een mooie dienst. met een mooi versierde kerk en heel veel aanwezige. waarvoor hatelijk dank aan het Kerk

koot St Barbara de vele misdinaars uit alle kerkdorpen de lectoren en de kosters en ve
rder aan iedereen die heeft meegewerkt voor het goede verloop van deze mooie Eucharistieviering
.

Installatie Pastoor Dreumel

Vandaag 28 augustus was het weer eens een groot kerkelijk feest voor de 8 Maas en Waalse parochies,
Onze nieuwe pastoor Marc Massaer werd hier in Dreumel in de St. Barbara parochiekerk geinstalleerd.
Van alle 8 dorpen maar ook van zijn vroegere parochies waren er mensen naar hier gekomen om dit grote gebeuren bij te wonen. Zo ook zijn familie o.a. Ouders ,broers en zussen en
zwagers en hun kinderen waren aanwezig. bij dit plechtige gebeuren.

 De St Barbarakerk
was dan ook goed bezet.Voorop gegaan door het "Doedelzakkenkorps"= "Herivvarda Pipes and Drums" uit Heerewaarden werd de nieuw te installeren pastoor naar het altaar begeleid, waar een welkomstwoord door Jan de Leeuw werd gesproken, en tevens werd de benoemingsbrief van de bisschop voorgelezen, en de eed van trouw door de pastoor afgelegd,
Daarna het gebed, en de prachtige vierstemmige Hlg Mis van Gnoud, bijzonder mooi uitgevoerd door het parochieel zangkoor o l v. dirigente Meintje Sips,
Na het prachtige Kyrie en Gloria en enkele tussengezangen werd de hernieuwde wijdingsbeloften uitgesproken, waarop de nieuwe pastoor antw

oorden met een krachtig Ja dat wil ik,

Daarna werden een aantal kerkelijke symbolen aan de pastoor overhandigd, o.a. Sleutel van de Kerk, het Evangelieboek, en de kelk en hostieschaal, die dan op het altaar worden gezet,
Daarna werden
de voorbeden gelezen door de parochianen uit de verschillende dorpen.
Ook werd de pastoor

met mooie en lovende woorden toegesproken, door o.a. de burgemeester van West Maas en Waal en mensen uit het Bisdom en de kerkbesturen.

Vele geestelij
k waren er ook aanwezig, om deze toch bijzondere Hlg Mis een feestelijk tintje mee te geven
.De Celebranten waren Rudy de Kruijf - Pastoor Marc Massaer- Kapelaan Stefan Schevers. die per1 sept vertrekt. Kapelaan Sunny, zo ook de diaken Peter de Snoo.
Ceremoniarius was Johan v Dijk uit Alphen,
Na de Hlg.Mis die zeker anderhalf uur heeft geduurd, ging het onder de mooie en luide klanken van de doedelzakken vanuit de kerk naar zaal het Centrum, alwaar men met de pastoor kon kennis maken en een kopje koffiemet cake kon nuttigen.
Het was een mooie dienst. met een mooi versierde kerk en heel veel aanwezige. waarvoor hatelijk dank aan het Kerk

koor St Barbara de vele misdinaars uit alle kerkdorpen de lectoren en de kosters en ve
rder aan iedereen die heeft meegewerkt voor het goede verloop van deze mooie Eucharistieviering.
.

donderdag 18 augustus 2011

Weekend Bad-Harzburg

Ook wij zijn weleens aan een weekend van huis toe, Dinie had een aantal vrije dagen die opgenomen moesten worden, zo konden we dus mooi een lang weekend creëren,

Ja, maar waar ga je dan zo snel ergens naar toe.
We waren het er zo over eens het werd Duitsland,
en wel naar de op een na mooiste plaats van Duitsland, en dat is Goslar.(ik vind zelf Rothenburg ob den Tauber, het mooiste stadje van Duitsland) Wij dus s`morgens na de koffie op
weg want het was niet zo heel ver weg.
 
Goslar ligt grof genomen tussen Hannover en Kassel, aan de rand van het "Natuurpark Harz" aan de "Deutsche Vakwerkstrasse" en in de nabjiheid van de "Strasse der Romantiek".
Waar we dan ook verschillenden
 
keren over zijn gereden, Nou als dat geen mooi weekend zou worden zou het aan ons zelf hebben gelegen.

Na aankomst in het plaatsje gelijk maar naar het hotel, want je
bent toch nieuwsgierig hoe jou onderdak er die paar da
gen uitziet?
 
We kwamen midden in de "bummelgasse" (soort winkelstraat) van het stadje uit
. met daarin het hotel, en een mooie parkeerplaats, achter het hotel. dus geen zorgen "waar laat ik m`n auto".
 
Ook werden we hartelijk ontvangen door de "heer des huizes"
en naar onze kamer gebracht, een mooie kamer met balkon aan de zijkant, het kon niet op,
s Àvonds kennis gemaakt met het stadje, want we hadden kamer met balkon en logies
ontbijt(buffet), dus moest er voor de lunch, en het diner gezocht worden.
 
Nou dat was hier geen probleem,
Ook waren de temperaturen goed en alleen wat regen toen we in het Nationalpark waren.
We hebben ook nog wat gewandeld en ook nog met een kabelbaan naar grotere hoogte geweest, Ook waren er een aantal stauseeen met de mo
gelijkheid tot een boottochtje.
We hebben er ons goed vermaakt en ook naar plaatsen wezen kijken waar ik vroeger al eens was geweest.
Maar ook moest er nog even gewinkeld worden , en wie mocht die zware tassen dragen? Juist ik. We gaan vast snel nog weer een keer een lang weekend, het was ons goed bevallen,