zondag 20 september 2015

St. Barbara Dreumel

Van oudsher is St. Barbara vooral bekend door de zorg in het zorgcentrum zèlf. Sinds 2007 biedt St. Barbara ook zorg aan huis (thuiszorg).
In maart 2012 zijn we gestart met 't aanbieden van dagverzorging aan mensen uit Dreumel en omgeving.
Sinds 2009 is er een afdeling kleinschalig beschermd wonen, voor mensen met een dementieel beeld.
Door kleinschaligheid staan cliëntgerichtheid, professionaliteit en individueel welbevinden voorop. Op onze website vindt U informatie over onze zorg- en dienstverlening in het zorgcentrum en/of bij U thuis.

Geschieden

In 1921 kwamen de zusters Franciscanessen naar Dreumel en zij gingen zich huisvesten in het klooster dat net gebouwd was voor de Dreumelse gemeenschap als gasthuis voor de bejaarden. De zusters hebben zich tot 1973, dus ruim 50 jaar, bezig gehouden met de verzorging van de bejaarden in Dreumel.
In augustus 1973 werd de verzorging en de verpleging toevertrouwd aan de Broeders van het Heilige kruis. Na 5 jaar werk van de broeders werd de exploitatie in 1978 door dhr. Piet van Zon overgenomen.
In 1991 is het huis geheel gerenoveerd. 2002 heeft dhr. van Zon de leiding overgedragen aan mw. Mariël Kolvenbach.
In 2007 is het dienstenpakket uitgebreid met het verlenen van thuiszorg in Dreumel en omgeving.
In het kader van de veranderingen in de ouderen-zorg waar ook de vergrijzing optreedt is St. Barbara in 2008 gestart met een project "Kleinschalig Beschermd Wonen".
Deze afdeling is in 2009 geopend.
Vanaf maart 2012 bieden we ook dagverzorging aan mensen die nog thuis wonen en dit zo lang mogelijk willen volhouden.
Deze dagverzorging is ook bedoeld om evt. familie /mantelzorgers tijdelijk te ontlasten.
Tijdens deze dagverzorging zijn er o.a verschillende activiteiten.

Wie zijn wij nu

St. Barbara wil het aanspreekpunt zijn van zorg in Dreumel en omgeving en is gelegen in de dorpskern van Dreumel en is "the place to be" voor zorg op maat.
Daarnaast staat de bewoner centraal bij zorgcentrum St. Barbara. Het streven is een optimaal sociaal, lichamelijk en geestelijk welbevinden van de cliënt.
Het huis heeft 22 verzorgingsplaatsen, 2 plaatsen voor tijdelijke opname en 6 verpleegplaatsen.
Het huis biedt ruimte om prettig en zo zelfstandig mogelijk te leven. Mede door haar kleinschaligheid staan cliëntgerichtheid en het individueel welbehagen voorop. Professionaliteit, hulpvaardigheid en duidelijkheid staan bij St. Barbara eveneens hoog in het vaandel.
Voor de kwaliteit van de zorg ontving St. Barbara het Bronzen Keurmerk in de zorg.
Dit keurmerk geldt zowel voor 't verzorgingshuis als de verpleegafdeling van zorgcentrum St.Barbara.
Mede door de positieve ervaringen binnen het zorgcentrum en de stijgende vraag naar zorg aan huis is St. Barbara in 2007 gestart met het leveren van thuiszorg aan de inwoners van Dreumel en de directe omgeving.
St. Barbara heeft 40 medewerkers in dienst en er zijn zo'n 35 actieve vrijwilligers, die tal van activiteiten organiseren