zaterdag 5 november 2011

Sloop Oude Basisschool

"Alle herinneringen naar de maan,
We zullen de
gezelligheid van het oude klaslokaal missen? Maar ja, wat doe je eraan?
 
Maar niemand zal onze herinnering kunnen wissen".
Dit is maar een, van de vele spreuken die werden opgeschreven door de leraren en kinderen van de basisschool "De Oversteek", die ze binnen afzienbare tijd gingen verlaten,
 
De feestelijkheden van de officiele opening van het Multifunction
ele Accomodatie "DenHoender"liggen nog maar kort achter ons, zo ook
het uitzwaaifeest voor de (oud)- leerlingen van de oude basisschool "De Oversteek".
 
Vrijwel direct daarna
kwamen de gr
ote sloopmachines van het sloopbedrijf van de Ruijter uit Ben. Leeuwen,
Zij begonnen aan de sloop, die in een paar weken was geslecht, In even tijd kon men nergens meer aan zien dat dit ooit eens een plek was geweest

waar zoveel Dreumelse kinderen het basis onderwijs hadden gevolgd

Vele mensen hebben de sloop gadegeslagen e
n vele met weemoed terugdenkend aan de tijd dat zij hier op school zaten.