zondag 16 februari 2014

Vormsel - Dreumel

Vrijdag 14 februari was het dan weer zover. Het was de dag van het Vormen.

In Dreumel hadden ze op die dag 10 Vormelingen, en dat gebeurde in een lekker verwarmde kerk, terwijl de wind en regen om de toren joeg.Toch waren er nogal wat mensen naar de kerk gekomen om dit grote feest mee te vieren.
Het Heilig-Vormsel wat toegediend werd door Vormheer en Hoofdcelebrant  Vicaris-Generaal R.v.d Hout, bijgestaan door Concelebrant M.Massaer en Diaken Peter Buijs, maar ook de werkgroep met o.a. ( Debbie Luijpen en Angela Sas) hadden er alles aan gedaan om deze viering een feestelijk tintje te geven, dat alles werd  begeleid door ons Parochieel Zangkoor, o.l.v. Meintje Sips.

Ook stonden er voorin de kerk een prachtige herdenkingstegel voor de 10 vormelingen klaar. gemaakt bij HUFRA in Dreumel.

De betekenis van het Heilig Vormsel. Het woord vormen komt uit het Latijn en betekend zoveel als bevestigen, als je je laat vormen geef je als het ware aan dat je het goed vindt dat je ouders je hebben laten dopen.

Je ouders hadden er al voor gekozen om jou bij de R.K. Kerk te laten horen, maar bij het vormsel kun je zelf die keuze maken of je dat wilt of niet, dus ja of nee.= Hernieuwde-Doopbeloften.
Het Heilig-Vormsel is tweede in de rij van de zeven sacramenten. Het zijn de sacramenten waardoor gelovige lid worden van de geloofsgemeenschap.

Deze drie zijn, de Doop- de Eucharistie- en het Vormsel, de andere sacramenten zijn het Huwelijk- Priesterschap- de Biecht en de Ziekenzalving (bedienen).

Aan het Heilig Vormsel zijn geen speciale voorwaarden aan verbonden, behalve dan dat je gedoopt moet zijn, en de Eerste Heilige Communie hebt ontvangen, er zijn een aantal rituele bij het Vormsel.

De Vormelingen spreken met alle aanwezige samen de geloofsbelijdenis uit.
De Vicaris legt de Vormelingen de hand op, en vraagt om de gave van de Heilige Geest. Dan wordt de Vormeling gezalfd met speciale ( Chrisma) olie.  De handoplegging van de Vicaris betekend dat je altijd op God kunt rekenen. De zalving met olie is om jou kracht te geven met de Geest van God.

Meestal word het Vormsel toegediend door de Bisschop, maar wanneer de Bisschop het Vormsel niet zelf kan toedienen mag hij zich laten vertegenwoordigen, zoals in Dreumel, hier was het Vicaris Ron van het Hout. Volgens de R.K. Kerk mag het Vormsel worden toegediend vanaf het bereiken van de "jaren van het verstand". In onze streken is dat vanaf een jaar of twaalf/groep 8.

Net als het Doopsel kan het Vormsel maar een keer worden ontvangen.
De R.K. Kerk kent zeven sacramenten;  doopsel-vormsel-eucharistie-biecht priesterwijding-huwelijk en de ziekenzalving.

Wat is een sacrament! Een sacrament is een gewijde handeling waardoor God komt tot de mens.

De Vormelingen waren dit jaar Brent Kolvenbach - Renske Sas - Floris Verduijn - Jet Weijn -Pim Sas - Harm van den Boom - Noortje van Welie - Sabyne Coppens - Winston van Welie.
Dat zei door dit sacrament gesterkt mogen worden.           Proficiat