zondag 9 maart 2014

Begrafenis Pastoor Kurstjens

Zaterdag 8 maart 2014 hebben wij na de plechtige Eucharistieviering in (zijn) de kerk "St Victor en Gezellen" te Wamel, emeritus pastoor P Kurstjens begraven op het parochiekerkhof.

Terugkijkend op het leven van emeritus-pastoor  Kurstjens verliezen wij met hem een goede en vooral een geliefde herder die zeer betrokken was met God, maar ook met zijn familie, maar ook met de mensen in het land van "Maas en Waal".

In alle eenvoud met hartelijkheid en humor wist hij in zijn persoonlijke gesprekken de harten van de mensen snel te veroveren. Door zijn vele contacten en bezoekjes in de parochie had hij ook een goede mensenkennis en veel levenswijsheid opgedaan.

"Blij dat ik jou weer eens zie, of fijn dat je er bent" zijn uitspraken die zullen bijblijven en die hem kenmerkten als een sociale en vriendelijke priester. Van uiterlijk vertoon was hij helemaal wars.

In zijn geloof had hij een rotsvast vertrouwen in Jezus, en vond hij veel vreugde in het trouw vieren van de Hlg. Eucharistie waarin hij lief en leed tot bij God bracht.

Toen hij met emeritaat ging in 1989 heeft hij zich daarna nog heel erg verdienstelijk ingezet als rector in de zorginstelling St Barbara hier in Dreumel en kreeg hij meer vrije tijd om zich te verdiepen spirituele boeken.

Opmerkelijk is dat hij tot op hoge leeftijd goed op de hoogte bleef van de laatste nieuwe technologische ontwikkelingen van de computer.

In de periode van zijn emeritaat heeft hij de jonge priesters die hem opvolgden met raad en daad bijgestaan.

Als je hem eenmaal als vriend had bleef hij trouw aan die vriendschap. Tot op het laatste toe bleef hij mensen bezoeken en voor hun vreugde en verdriet bidden. Ook belde
 hij nog regelmatig met zijn enige overgebleven zuster Josephine om te horen hoe zij het nog maakte en vertelde hij over zijn eigen gezondheidstoestand. Met dankbaarheid mogen we terugkijken op een mooi en vruchtbaar priesterleven dat emeritus-pastoor Kurstjens heeft mogen leiden.

Mogen hij nu genieten van de eeuwige vrede in het Koninkrijk der Hemelen.
De Heer is mijn Herder hij is nu uitgenodigd aan het bruiloftsmaal van de Heer.