zondag 28 augustus 2011

Pastoor M. Massaer Geinstalleerd

Vandaag 28 augustus was het weer eens een groot kerkelijk feest voor de 8 Maas en Waalse parochies.

Onze nieuwe pastoor Marc Massaer werd hier in Dreumel in de St. Barbara parochiekerk geinstalleerd.

Van alle 8 dorpen maar ook van zijn vroegere parochies waren er mensen naar hier gekomen om dit grote gebeuren bij te wonen. Zo ook zijn familie o.a. Ouders ,broers en zussen en
zwagers en hun kinderen waren aanwezig. bij dit plechtige gebeuren.
 De St Barbarakerk
was dan ook goed bezet.Voorop gegaan door het Doedelzakkenkorps uit Heerewaarden werd de nieuw te installeren pastoor naar het altaar begeleid, waar een welkomstwoord door Jan de Leeuw werd gesproken.
en tevens werd de benoemingsbrief van de bisschop voorgelezen, en de eed van trouw door de pastoor afge

legd,
 
Daarna het gebed, en de prachtige vierstemmige Hlg Mis van Gnoud, bijzonder mooi uitgevoerd door het parochieel zangkoor o l v. dirigente Meintje Sips,
 
Na het prachtige Kyrie en Gloria en enkele tussengezangen werd de hernieuwde wijdingsbeloften uitgesproken, waarop de nieuwe pastoor antwoorden met een krachtig Ja dat wil ik,
Daarna werden een aantal kerkelijke symbolen aan de pastoor overhandigd, o.a. Sleutel van de Kerk, hetEvangelieboek, en de kelk en hostieschaal, die dan op het altaar worden gezet,
 
Daarna we
n dit keer Deken- Rudy de Kruijf ,Pastoor Marc Massaer rden de voorbeden gelezen door de parochianen uit de verschillende dorpen.
Ook werd de pastoor met mooie en lovende woorden toegesproken, door o.a. de burgemeester van West Maas en Waal en mensen uit het Bisdom en de kerkbesturen.
 
Vele geestelij

k waren er ook aanwezig, om deze toch bijzondere Hlg Mis een feestelijk tintje mee te geven
.De Celebranten wareKapelaan Stefan Schevers. die per1 sept vertrekt. Kapelaan Sunny, zo ook de diaken Peter de Snoo.
Ceremoniarius was Johan v Dijk uit Alphen,
 
Na de Hlg.Mis die zeker anderhalf uur heeft geduurd, ging het onder de mooie en luide klanken van de doedelzakken vanuit de kerk naar zaal het Centrum, alwaar men met de pastoor kon kennis maken en ee
n kopje koffie


met cake kon nuttigen.
Het was een mooie dienst. met een mooi versierde kerk en heel veel aanwezige. waarvoor hatelijk dank aan het Kerk

koot St Barbara de vele misdinaars uit alle kerkdorpen de lectoren en de kosters en ve
rder aan iedereen die heeft meegewerkt voor het goede verloop van deze mooie Eucharistieviering
.

Installatie Pastoor Dreumel

Vandaag 28 augustus was het weer eens een groot kerkelijk feest voor de 8 Maas en Waalse parochies,

Onze nieuwe pastoor Marc Massaer werd hier in Dreumel in de St. Barbara parochiekerk geïnstalleerd.

Van alle 8 dorpen maar ook van zijn vroegere parochies waren er mensen naar hier gekomen om dit grote gebeuren bij te wonen. Zo ook zijn familie o.a. Ouders ,broers en zussen en
zwagers en hun kinderen waren aanwezig. bij dit plechtige gebeuren.

 De St Barbarakerk
was dan ook goed bezet.Voorop gegaan door het "Doedelzakkenkorps"= "Herivvarda Pipes and Drums" uit Heerewaarden werd de nieuw te installeren pastoor naar het altaar begeleid, waar een welkomstwoord door Jan de Leeuw werd gesproken, en tevens werd de benoemingsbrief van de bisschop voorgelezen, en de eed van trouw door de pastoor afgelegd,

Daarna het gebed, en de prachtige vierstemmige Hlg Mis van Gnoud, bijzonder mooi uitgevoerd door het parochieel zangkoor o l v. dirigente Meintje Sips,

Na het prachtige Kyrie en Gloria en enkele tussengezangen werd de hernieuwde wijdingsbeloften uitgesproken, waarop de nieuwe pastoor antw

oorden met een krachtig Ja dat wil ik,


Daarna werden een aantal kerkelijke symbolen aan de pastoor overhandigd, o.a. Sleutel van de Kerk, het Evangelieboek, en de kelk en hostieschaal, die dan op het altaar worden gezet,

Daarna werden
de voorbeden gelezen door de parochianen uit de verschillende dorpen.
Ook werd de pastoor


met mooie en lovende woorden toegesproken, door o.a. de burgemeester van West Maas en Waal en mensen uit het Bisdom en de kerkbesturen.

Vele geestelijke waren er ook aanwezig, om deze toch bijzondere Hlg Mis een feestelijk tintje mee te geven,

.De Celebranten waren Rudy de Kruijf - Pastoor Marc Massaer- Kapelaan Stefan Schevers. die per 1 september vertrekt. Kapelaan Sunny, zo ook de diaken Peter de Snoo.
Ceremoniarius was Johan v Dijk uit Alphen,

Na de Hlg. Mis die zeker anderhalf uur heeft geduurd, ging het onder de mooie en luide klanken van de doedelzakken vanuit de kerk naar zaal het Centrum, alwaar men met de pastoor kon kennis maken en een kopje koffie met cake kon nuttigen.

Het was een mooie dienst. met een mooi versierde kerk en heel veel aanwezige. waarvoor hatelijk dank aan het Kerk

koor St Barbara de vele misdienaars uit alle kerkdorpen de lectoren en de kosters en verder
aan iedereen die heeft meegewerkt voor het goede verloop van deze mooie Eucharistieviering.
.